Pravniški državni izpit
Več literature in aktualnih informacij lahko najdete na forumu Pravniški državni izpit:
http://www.pravnica.net/forum/viewforum.php?f=62
Kazensko materialno pravo
Kazensko procesno pravo
Pravo prekrškov in postopek o prekršku
Civilno procesno pravo
Družinsko, dedno in osebnostno pravo
Civilno izvršilno pravo in Nepravdno pravo
Obligacijsko pravo
Stvarno pravo
Gospodarsko statusno in stečajno pravo
Gospodarsko pravo
Delovno pravo
Pravo socialne varnosti
Ustavno pravo
Pravo Evropske unije
Odgovori na vprašanja izpraševalcev
Pisni del izpita