Izpitna vprašanja

prof. dr. Miha Juhart

Moderatorji: Zmajsasho

Odgovori
manyca
Prispevkov: 76
Pridružen: 05. Jan 2009 16:53

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a manyca » 30. Avg 2011 23:53

V kolikem času se pa da tale predmet naštudirat, ker tale skripta je kar debela :( ? A je treba kr v podrobnosti iti in se 'piflat', ali je dovolj malo bolj temeljito branje skripte?

pravna_88
Prispevkov: 84
Pridružen: 22. Mar 2010 20:05

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a pravna_88 » 03. Sep 2011 17:08

kako je kaj s to novelo zemljiške knjige, ki je stopila v veljavo 1.maja letos... a je kaj omenil na predavanjih po čem se učimo, po noveli al kako?

Shady
Prispevkov: 162
Pridružen: 25. Sep 2009 15:54

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a Shady » 10. Sep 2011 01:45

8. Kdaj je potrebno soglasje državnega organa pri prenosu lastninske pravice s pravnim poslom? (3)

lale
Prispevkov: 192
Pridružen: 19. Okt 2009 15:10

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a lale » 10. Sep 2011 10:22

10. Babica želi vnukinji podarit gozdno parcelo. Postopek kako naj to naredi (3 točke)

soglasje državnega organa je potrebno pri gozdni parceli, kmetiji in kmetijskega zemljišča.

Uporabniški avatar
Dexter
Prispevkov: 1072
Pridružen: 15. Dec 2008 15:47

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a Dexter » 11. Sep 2011 01:01

lale napisal/-a:soglasje državnega organa je potrebno pri gozdni parceli, kmetiji in kmetijskega zemljišča.
To je odgovor za eno točko. ;)

Pravilen odgovor je, da je soglasje državnega organa potrebno tedaj, ko gre za nepremičnine po:
-zakonu o obrambi (če je pač v bližini vojaškega objektta)
-zakonu o kmetijskih zemljiščih (zgornji odgovor)
-zakonu o ohranjanju narave (območja naravnih spomenikov)
Vsaka stvar je težka, preden postane lahka.

don
Prispevkov: 109
Pridružen: 16. Jan 2010 13:55

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a don » 11. Sep 2011 16:18

upam da se bo komu dal, hvala ;)


1. 4 pravne posledice stečaja prenosnika, če je bila LP prenesena v zavarovanje?

2.A ima v dobroverni posesti zemljiško parcelo že 15 let, trenutno je kot lastnik v ZK vpisan B. Ali lahko A doseže vpis lastnine? B je prodal zemljišče dobrovernemu kupcu, do ima LP?

3. izpisek plomb..v kakšem vrstnem redu bodo pridobivali upniki zastavno pravico?

4. vrstni red hipoteke, ki je vložena istočasno..kdo ima prednost?

5. kdo lahko uporablja stvar e za lastne potrebe?

a) lastnik
b) imetnik stvarne služnost
c) imetnik osebne služnosti
d) imetnik rabe
e) imetnik ročne zastavne pravice
d) imetnik neposestne zastavne pravice na premičnini

6. pravne posledice stečaja prenosnika, če je bila LP prenesena v zavarovanje?

7. ko L ukrade fotoaparat, potem pa umre in ga zapusti dju..ali lahko D pridobi Lp in na kateri podlagi?

lale
Prispevkov: 192
Pridružen: 19. Okt 2009 15:10

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a lale » 12. Sep 2011 13:00

don napisal/-a:upam da se bo komu dal, hvala ;)


1. 4 pravne posledice stečaja prenosnika, če je bila LP prenesena v zavarovanje?

2.A ima v dobroverni posesti zemljiško parcelo že 15 let, trenutno je kot lastnik v ZK vpisan B. Ali lahko A doseže vpis lastnine? B je prodal zemljišče dobrovernemu kupcu, do ima LP?

3. izpisek plomb..v kakšem vrstnem redu bodo pridobivali upniki zastavno pravico?

4. vrstni red hipoteke, ki je vložena istočasno..kdo ima prednost?

5. kdo lahko uporablja stvar e za lastne potrebe?

a) lastnik
b) imetnik stvarne služnost
c) imetnik osebne služnosti
d) imetnik rabe
e) imetnik ročne zastavne pravice
d) imetnik neposestne zastavne pravice na premičnini

6. pravne posledice stečaja prenosnika, če je bila LP prenesena v zavarovanje?

7. ko L ukrade fotoaparat, potem pa umre in ga zapusti dju..ali lahko D pridobi Lp in na kateri podlagi?
1. fiduciar ima ločitveno pravico na preneseni stvari, če gre prenosnik v stečaj. ostale tri pa ne vem, kaj bi blo

2. ja A lahko doseže vpis lastnine. lastninsko pravico je sicer pridobil že po desetih letih, vendar pa mora predlagati še vpis v ZK. zaradi načela zaupanja postane lastnik kupec, če mu B proda nepremičnino.

3. kdor je imel prej vpisano plombo, bo dobil zastavno pravico z boljšim vrstnim redom.

4. vložiti je treba izbrisno tožbo. tožba se rešuje v pravdi, tožnik pa je dolžan skupaj z vložitvijo tožbe predlagati tudi vpis zaznambe tega spora.

5. d

6. isto kot prvi

7. če je dobroveren ga lahko pridobi po treh letih na podlagi priposestvovanja.

če je kej narobe, popravte! hvala

don
Prispevkov: 109
Pridružen: 16. Jan 2010 13:55

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a don » 12. Sep 2011 15:12

hvala lale :D imam še par vpr ;)

1. od kdaj učinkuje vknjižba?

2. kdo ima ločitveno pravico?
a) hipotekarni upnik
b) imetnik zemljiškega dolga
c)tisti na katerega je bila prenešena lastninska pravica na premičnini v zavarovanje
d) imetnik terjatve prenesene v zavarovanje

3. en sosed želi prek sosednjega zemljišča potegniti kabel za kabelsko TV. Drug sosed temu nasprotuje. kaj lahko stori? a to se uporabi pravila za nujno pot?

4. 2 sodediča, A ima 1/4, B 3/4 idealnega deleža na nepremičnini. B želi dozidat hišo, A mu tega ne dovoli. Kjaj svetuješ B?

5. ZK izpisek, iz katerega je razvidno, da je lastnik nepremičnine Janez Novak. Vpisana pa je tudi predznamba lastninske pravice z dne 1.9.2007 na Pravno fakulteto.
Dne 17.9.2007 ZK sodišče prejme dva predloga za vpis hipoteke na nepremičnino. Enega na podlagi ZK dovolila Janeza Novaka, druga pa na podlagi ZK dovolila Pravne fakultete. Katera hipoteka se vpiše in kakšne so posledice?

lale
Prispevkov: 192
Pridružen: 19. Okt 2009 15:10

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a lale » 12. Sep 2011 16:20

Jz mam tud ene par vprašanj:

1. Oseba L je glede iste premičnine najprej sklenila prenos lastninske pravice v zavarovanje z osebo U1, kasneje z U2 neposestno zastavno pravico in končno osebi U3 izročila premičnino v ročno zastavo. Če so U1, U2 in U3 v dobri veri, kdo izmed njih ima najmočnejšo poplačilno pravico?

2. Na zemljiški parceli 111 je vpisana stvarna služnost pešpoti v korist vsakokratnega lastnika parcele 112. Lastnika obeh parcel želita z neodplačnim dogovorom ukiniti služnost. Napišite čim bolj enostavne pravne akte, ki so za to potrebni.

3. A, B in C so lastniki nepremičnine (zemljišče s hišo) po enakih deležih. Nepremičnino v celoti uporablja solastnik A. Orkanski veter je močno poškodoval streho hiše in potrebna je zamenjava celotnega ostrešja. A je od ostalih solastnikov zahteval, da vsak od njih nosi sorazmeren del popravila, B in C pa sta temu nasprotovala. Solastnikom pojastnite njihov pravni položaj.

4.Na zemljiškoknjižnem izpisku je zapisan naslednji podatek. Pojasnite

115/2007 Dan začetka postopka: 2.3.2009; 15:55 Dan vpisa plombe: 3.3.2009
Vrsta vpisa: Vknjižba pridobitve lastninske pravice
Sklep: 20.3.2009
Predlagatelj: Damjan Novak, pod oboki 1, Ljubljana

116/2007 Dan začetka postopka: 2.3.2009; 15:56 Dan vpisa plombe: 3.3.2009
Vrsta vpisa: Vknjižba pridobitve hipoteke
Sklep: 20.3.2009
Predlagatelj: Tone Oblak, Poljanski nasip 1, Ljubljana


Kdaj je glede gornjih vpisov nastopil publicitetni učinek

5. 2 sodediča, A ima 1/4, B 3/4 idealnega deleža na nepremičnini. B želi dozidat hišo, a mu A ne dovoli. Kaj svetuješ Bju?

6. Neki z neposestno zastavno pravico k en zastavi eno stvar večim zastavnim upnikom in jih ne obvesti o nadaljni zastavi, pol pa stvar izroči upniku z najslabšim vrstnim redom, in poplača svojo terjatev s prodajo. A mata kkšne zahtevke dva upnika k sta mela boljši vrstni red. (neki v tem smislu)

7. Primer, kjer je kupec dal predlog za vknjižbo v ZK, predložil pa je pogodbo, ki jo je sklenil s prodajalcem in zemljiškoknjižno dovolilo (nič ni pisalo, da bi bilo karkoli overjeno). Kako bo odločilo zemljiškoknjižno sodišče?

hill33
Prispevkov: 58
Pridružen: 05. Dec 2008 13:55

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a hill33 » 12. Sep 2011 22:31

imam par vprašanj


2. obkrozite pravilne trditve:
a) solastnik ima vedno pravico do delitve, ki se ji ne more odpovedat
b) najdbo se mora vedno prijaviti policiji (majhna vrednost)!
c) mejo lahko določi geodetska določba le, ce sosedi soglasajo z njo
d) vknjizba pravice se lahko opravi z pravnomočno sodno odločbo..
e) ...

4. kdaj pri prodaji nepremičnine sodeluje državni organ?

1. Posebnost vpisa večstanovanjske hiše v zemljiško knjigo je:
a. da se večstanovanjska hiša vpiše v zemljiško knjigo E;
b. da se za večstanovanjsko hišo oblikuje poseben vložek, ki vsebuje več evidenčnih listov B;
c. da se za večstanovanjsko hišo oblikuje poseben vložek, ki vsebuje več evidenčnih listov A in B;
d. da se za večstanovanjsko hišo oblikuje poseben vložek, ki vsebuje več evidenčnih listov B in C.


4. Za zavarovanje terjatve hipotekarnega upnika sta bili zastavljeni 2 nepremičnini. Ena je last dolžnika, druga je last dolžnikovega prijatelja. Hipotekarni upnik je zaradi neplačila zavarovane terjatve zahteval prodajo in poplačilo iz nepremičnine, ki je last dolžnikovega prijatelja. Prijatelj:
a) proti upniku nima nobenega ugovora
b) lahko ugovarja, da mora najprej zahtevati poplačilo iz nepremičnine dolžnika
c) lahko ugovarja, da mora najprej zahtevati poplačilo iz nepremičnine dolžnika, če se je ta tako dogovoril z dolžnikom
d) lahko ugovarja, da mora hipotekarni upnik hkrati zahtevati poplačilo iz obeh nepremičnin

tu bi dal a

8. Oseba L je glede iste premičnine najprej sklenila prenos lastninske pravice v zavarovanje z osebo U1, kasneje z U2 neposestno zastavno pravico in končno osebi U3 izročila premičnino v ročno zastavo. Če so U1, U2 in U3 v dobri veri, kdo izmed njih ima najmočnejšo poplačilno pravico?

je mogoče U3, ker je dobroveren in dobi v ročno zastavo (ima stvar v posesti). U2 ne, ker naše pravo ne varuje dobrovernega neposestnega ZU.

7. Oseba L je prijatelju P 15.maja 2006 posodil svoje kolo. P je še istega dne kolo podaril svojemu nečaku N za rojstni dan in mu rekel, da je kolo kupil na bolšjem sejmu. Nečak N je 15. maja 2008 kolo prodal kupcu K in mu kolo ob tem tudi izročil. 21. maja 2009 je oseba L srečala kupca K, spoznala svoje kolo in ga od njega zahteval nazaj. Kako je prehajala lastninska pravica na kolesu? Ali je zahtevek utemeljen?

lastnisnko pravico ima L vse do 15.maja 2009, ko poteče priposestvovalna doba in pridobi lp K. priposestvovalna doba N-ja (imel je dobroverno lastniško posest).

. Na nepremičnini v lasti D d.o.o. ima upnik A vpisano pogodbeno hipoteko z dnem vknjižbe 1.2.2005, upnik B zemljiški dolg z dnem vknjižbe 1.6.2005 in upnik C hipoteko na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa z dnem vknjižbe 1.9.2005. Vsi trije upniki so v stečaju D d.o.o. prijavili svoje terjatve. Kdo od naštetih upnikov je v stečaju pridobil izločitveno in kdo ločitveno pravico? Po kakšnem vrstnem redu dobo našteti upniki poplačani? Kaj se bo zgodilo, če vrednost nepremičnine ne zadošča niti za poplačilo prvega upnika?

nobeden ne pridobi izločitvene pravice, ker imajo vsi ločitveno pravico. poplačali se bodo glede na vrstni red vknjižbe. najprej se poplača prvi in če kaj ostane se drugi, če pa ne bo nič ostalo pa ostanejo nepoplačani...

10. Oseba Janez Novak je lastnik nepremičnine parcelna številka 123 k.o. Krene. Nepremičnino sta od njega kupila zakonca Janez in Marija Oblak, ki želita na nepremičnini pridobiti solastninsko pravico tako, da bi Janez Oblak postal solastnik do 1/3, Marija Oblak pa do 2/3. Napišite zemljiškoknjižno dovolilo, s katerim bi lahko dosegli vpis solastnine.
Lastnik takšnega zemljiškoknjižnega dovolila noče izdati, ker je v nasprotju z ZZZDR, ali ima prav?

Katero načelo pride v poštev pri izločitveni pravici hipotekarnega upnika v primeru stečaja zastavitelja?(1)

to je čudno vprašanje, ker hipotekarni upnik nima izločitvene pravice, ampak ločitveno. ali se motim?????

lale
Prispevkov: 192
Pridružen: 19. Okt 2009 15:10

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a lale » 13. Sep 2011 18:29

don napisal/-a:hvala lale :D imam še par vpr ;)

1. od kdaj učinkuje vknjižba?

2. kdo ima ločitveno pravico?
a) hipotekarni upnik
b) imetnik zemljiškega dolga
c)tisti na katerega je bila prenešena lastninska pravica na premičnini v zavarovanje
d) imetnik terjatve prenesene v zavarovanje

3. en sosed želi prek sosednjega zemljišča potegniti kabel za kabelsko TV. Drug sosed temu nasprotuje. kaj lahko stori? a to se uporabi pravila za nujno pot?

4. 2 sodediča, A ima 1/4, B 3/4 idealnega deleža na nepremičnini. B želi dozidat hišo, A mu tega ne dovoli. Kjaj svetuješ B?

5. ZK izpisek, iz katerega je razvidno, da je lastnik nepremičnine Janez Novak. Vpisana pa je tudi predznamba lastninske pravice z dne 1.9.2007 na Pravno fakulteto.
Dne 17.9.2007 ZK sodišče prejme dva predloga za vpis hipoteke na nepremičnino. Enega na podlagi ZK dovolila Janeza Novaka, druga pa na podlagi ZK dovolila Pravne fakultete. Katera hipoteka se vpiše in kakšne so posledice?
1. verjetno od naslednjega dne ko prispe zemljiškoknjižni predlog, ker se najprej vpiše plomba, da teče zemljiškoknjižni postopek.

2. a, c, d zihr ni, ker ima izločitveno, za zemljiški dolg pa nism prepričan.

3. da, tu se uporabi pravila za nujno pot.

4. to tud mene zanima.

5. vpišejo se obe hipoteke, vendar hipoteka na podlagi ZK dovolila Janeza Novaka, učinkuje pod razveznim pogojem. če se predznamba opraviči, ta hipoteka ne velja, ker JN ni mogel ustanovit hipoteke, ker ni bil lastnik. druga hipoteka pa velja pod odložnim pogojem. če se predznamba opraviči, velja ta hipoteka.
hill33 napisal/-a:imam par vprašanj


2. obkrozite pravilne trditve:
a) solastnik ima vedno pravico do delitve, ki se ji ne more odpovedat
b) najdbo se mora vedno prijaviti policiji (majhna vrednost)!
c) mejo lahko določi geodetska določba le, ce sosedi soglasajo z njo
d) vknjizba pravice se lahko opravi z pravnomočno sodno odločbo..
e) ...

4. kdaj pri prodaji nepremičnine sodeluje državni organ?

1. Posebnost vpisa večstanovanjske hiše v zemljiško knjigo je:
a. da se večstanovanjska hiša vpiše v zemljiško knjigo E;
b. da se za večstanovanjsko hišo oblikuje poseben vložek, ki vsebuje več evidenčnih listov B;
c. da se za večstanovanjsko hišo oblikuje poseben vložek, ki vsebuje več evidenčnih listov A in B;
d. da se za večstanovanjsko hišo oblikuje poseben vložek, ki vsebuje več evidenčnih listov B in C.


4. Za zavarovanje terjatve hipotekarnega upnika sta bili zastavljeni 2 nepremičnini. Ena je last dolžnika, druga je last dolžnikovega prijatelja. Hipotekarni upnik je zaradi neplačila zavarovane terjatve zahteval prodajo in poplačilo iz nepremičnine, ki je last dolžnikovega prijatelja. Prijatelj:
a) proti upniku nima nobenega ugovora
b) lahko ugovarja, da mora najprej zahtevati poplačilo iz nepremičnine dolžnika
c) lahko ugovarja, da mora najprej zahtevati poplačilo iz nepremičnine dolžnika, če se je ta tako dogovoril z dolžnikom
d) lahko ugovarja, da mora hipotekarni upnik hkrati zahtevati poplačilo iz obeh nepremičnin

tu bi dal a

8. Oseba L je glede iste premičnine najprej sklenila prenos lastninske pravice v zavarovanje z osebo U1, kasneje z U2 neposestno zastavno pravico in končno osebi U3 izročila premičnino v ročno zastavo. Če so U1, U2 in U3 v dobri veri, kdo izmed njih ima najmočnejšo poplačilno pravico?

je mogoče U3, ker je dobroveren in dobi v ročno zastavo (ima stvar v posesti). U2 ne, ker naše pravo ne varuje dobrovernega neposestnega ZU.

7. Oseba L je prijatelju P 15.maja 2006 posodil svoje kolo. P je še istega dne kolo podaril svojemu nečaku N za rojstni dan in mu rekel, da je kolo kupil na bolšjem sejmu. Nečak N je 15. maja 2008 kolo prodal kupcu K in mu kolo ob tem tudi izročil. 21. maja 2009 je oseba L srečala kupca K, spoznala svoje kolo in ga od njega zahteval nazaj. Kako je prehajala lastninska pravica na kolesu? Ali je zahtevek utemeljen?

lastnisnko pravico ima L vse do 15.maja 2009, ko poteče priposestvovalna doba in pridobi lp K. priposestvovalna doba N-ja (imel je dobroverno lastniško posest).

. Na nepremičnini v lasti D d.o.o. ima upnik A vpisano pogodbeno hipoteko z dnem vknjižbe 1.2.2005, upnik B zemljiški dolg z dnem vknjižbe 1.6.2005 in upnik C hipoteko na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa z dnem vknjižbe 1.9.2005. Vsi trije upniki so v stečaju D d.o.o. prijavili svoje terjatve. Kdo od naštetih upnikov je v stečaju pridobil izločitveno in kdo ločitveno pravico? Po kakšnem vrstnem redu dobo našteti upniki poplačani? Kaj se bo zgodilo, če vrednost nepremičnine ne zadošča niti za poplačilo prvega upnika?

nobeden ne pridobi izločitvene pravice, ker imajo vsi ločitveno pravico. poplačali se bodo glede na vrstni red vknjižbe. najprej se poplača prvi in če kaj ostane se drugi, če pa ne bo nič ostalo pa ostanejo nepoplačani...

10. Oseba Janez Novak je lastnik nepremičnine parcelna številka 123 k.o. Krene. Nepremičnino sta od njega kupila zakonca Janez in Marija Oblak, ki želita na nepremičnini pridobiti solastninsko pravico tako, da bi Janez Oblak postal solastnik do 1/3, Marija Oblak pa do 2/3. Napišite zemljiškoknjižno dovolilo, s katerim bi lahko dosegli vpis solastnine.
Lastnik takšnega zemljiškoknjižnega dovolila noče izdati, ker je v nasprotju z ZZZDR, ali ima prav?

Katero načelo pride v poštev pri izločitveni pravici hipotekarnega upnika v primeru stečaja zastavitelja?(1)

to je čudno vprašanje, ker hipotekarni upnik nima izločitvene pravice, ampak ločitveno. ali se motim?????
2. c in d. tist a sicer ima, vendar se ne more odpovedati v neprimernem času.

4. sodeluje pri prodaji kmetijskega zemljišča, gozda, kmetije, zavarovanih območij in območij pomembnih za obrambo države. če ne drugega, mora dati soglasje za prodajo.

1. prav je c, vendar tam mora pisat podvložka A in B.

4. a

8. jez bi reku, da tukaj ta drugi, zato, ker ko je ta lastnik ročno zastavil stvar, za nadaljne razpolaganje potrebuje soglasje zastavnega upnika (172. člen SPZ) in dobroverna pridobitev neobremenjene stvari ni možna, zato je tisto razpolaganje v ročno zastavo neveljavno. ta drugi pa ima pravico zato, ker je v dobri veri in pridobi zastavno pravico z najboljšim vrstnim redom na podlagi 156. člena. razen če je je še kakšna fora s to fiduciarno lastnino...

7. se strinjam. mogoče je fajn še povedat, da nečak ni pridobil lastninske pravice, ker je šlo za neodplačen pravni posel.

. tako je.

10. zemljiško knjižno dovolilo:
Janez Novak, EMŠO, stanujoč…, izrecno in nepogojno dovoljujem, da se pri nepremičnini parcelna številka 123, k.o. Krene vknjiži solastninska pravic v korist in na ime:
Janeza Oblak, EMŠO, stanujoč …, do 1/3 celote,
In
Marija Oblak, EMŠO, stanujoč …, do 2/3 celote.

mislim, da nima prav, ker tu ne gre za skupno premoženje zakoncev, ker ga ne pridobivata z delom. tole ne vem če je glih prav...

zadnjega ne vem kaj bi blo...

Mene zanimajo pa oblikovni pogoji za vknjižbostvarnopravne pravice v ZK?
a to je tist, kar je treba notarju predložit ene listine?

don
Prispevkov: 109
Pridružen: 16. Jan 2010 13:55

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a don » 13. Sep 2011 21:54

a lahko kdo razloži kaj se zgodi, ste sta dve hipoteki vloženi istočasno? neki s izbrisno tožbo..ne štekam ravno najbol :?

lale
Prispevkov: 192
Pridružen: 19. Okt 2009 15:10

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a lale » 13. Sep 2011 22:42

sodišče vpiše te hipoteke z istim vrstnim redom. ker si med seboje hipoteki nasprotujeta, lahko vsak imetnik vpisane pravice s tožbo od sodišča zahteva, da odredi izbris pravice drugega imetnika z istim vrstnim redom. tožba se rešuje v pravdi, tožnik pa je dolžan skupaj z vložitvijo tožbe predlagati tudi vpis zaznambe tega spora. poglej si 190. člen ZZK-1. ne vem pa kako se to pol rešuje...

don
Prispevkov: 109
Pridružen: 16. Jan 2010 13:55

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a don » 14. Sep 2011 12:10

A da oglas, da prodaja kolo. B ga vidi in skleneta prodajno pogodbo, a se dogovorita, da mu bo kolo izročil šele čez en teden. (pride do prenosa LP na podlagi posestnega konstituta).
Kasneje pa tudi C vidi oglas in Aju ponudi kupnino in kino. Ker je Aju C všeč gresta v kino, A ji proda kolo in ji ga tudi dejansko izroči.
Kdo ima lastninsko pravico?
Kako bi bilo v primeru, če bi A (prodajalec) prodal kolo Bju, potem pa za en teden obdržal kolo na podlagi posodbene pogodbe.


hvala;)

Shady
Prispevkov: 162
Pridružen: 25. Sep 2009 15:54

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a Shady » 14. Sep 2011 18:03

*bini* napisal/-a:
modestin napisal/-a: 10.) Na zemljiškoknjižnem izpisku je zapisan naslednji podatek. Pojasnite

115/2007 Dan začetka postopka: 2.3.2009; 15:55 Dan vpisa plombe: 3.3.2009
Vrsta vpisa: Vknjižba pridobitve lastninske pravice
Sklep: 20.3.2009
Predlagatelj: Damjan Novak, pod oboki 1, Ljubljana

116/2007 Dan začetka postopka: 2.3.2009; 15:56 Dan vpisa plombe: 3.3.2009
Vrsta vpisa: Vknjižba pridobitve hipoteke
Sklep: 20.3.2009
Predlagatelj: Tone Oblak, Poljanski nasip 1, Ljubljana

Kdaj je glede gornjih vpisov nastopil publicitetni učinek
knjiga str. 158 - Zakon izrecno določa, da publicitetni učinek deluje od začetka uradnih ur ZK sodišča v naslednjem delovnem dnevu po dnevu, ko je ZK sodišče v ZK vpisalo plombo
se prav glede gornjih vpisov je publicitetni učinek začel delovat 4.3.2009 ob tisti uri ko se ZK sodišče odpre :D
Zakaj 4.3., če pa že piše, kdaj je bila plomba vpisana? Knjiga: "Sodišče mora plombo vpisati najkasneje do začetka uradnih ur naslednjega delovnega dne po dnevu začetka ZK postopka. S tem pa nastopi publicitetni učinek vpisa v ZK."

Al js kj ne vem, al pa se mi zdi odgovor že na dlani - publicitetni učinek je nastopil 3. 3. 2009?

don
Prispevkov: 109
Pridružen: 16. Jan 2010 13:55

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a don » 14. Sep 2011 18:16

Shady napisal/-a:
*bini* napisal/-a:
modestin napisal/-a: 10.) Na zemljiškoknjižnem izpisku je zapisan naslednji podatek. Pojasnite

115/2007 Dan začetka postopka: 2.3.2009; 15:55 Dan vpisa plombe: 3.3.2009
Vrsta vpisa: Vknjižba pridobitve lastninske pravice
Sklep: 20.3.2009
Predlagatelj: Damjan Novak, pod oboki 1, Ljubljana

116/2007 Dan začetka postopka: 2.3.2009; 15:56 Dan vpisa plombe: 3.3.2009
Vrsta vpisa: Vknjižba pridobitve hipoteke
Sklep: 20.3.2009
Predlagatelj: Tone Oblak, Poljanski nasip 1, Ljubljana

Kdaj je glede gornjih vpisov nastopil publicitetni učinek
knjiga str. 158 - Zakon izrecno določa, da publicitetni učinek deluje od začetka uradnih ur ZK sodišča v naslednjem delovnem dnevu po dnevu, ko je ZK sodišče v ZK vpisalo plombo
se prav glede gornjih vpisov je publicitetni učinek začel delovat 4.3.2009 ob tisti uri ko se ZK sodišče odpre :D
Zakaj 4.3., če pa že piše, kdaj je bila plomba vpisana? Knjiga: "Sodišče mora plombo vpisati najkasneje do začetka uradnih ur naslednjega delovnega dne po dnevu začetka ZK postopka. S tem pa nastopi publicitetni učinek vpisa v ZK."

Al js kj ne vem, al pa se mi zdi odgovor že na dlani - publicitetni učinek je nastopil 3. 3. 2009?

tako je

lale
Prispevkov: 192
Pridružen: 19. Okt 2009 15:10

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a lale » 14. Sep 2011 18:51

jez pa mislim, da ni tako. če plomba učinkuje naslednji dan od vpisa v zemljiško knjigo. v nalogi izrecno piše, da je dan vpisa plombe: 3.3., se pravi če velja naslednji dan od vpisa velja publicitetni učinek 4.3.

"Sodišče mora plombo vpisati najkasneje do začetka uradnih ur naslednjega delovnega dne po dnevu začetka ZK postopka. S tem pa nastopi publicitetni učinek vpisa v ZK."

tudi s tem se sklada. dan začetka postopka je bil 2.3. če se npr. sodišče odpre ob 9. uri 3.3, plombo lahko vpišejo ob pol devetih, pol velja publicitetni učinek naslednji dan 4.3. od začetka uradnih ur sodišča.

Uporabniški avatar
sparkica
Prispevkov: 94
Pridružen: 21. Jun 2011 20:14

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a sparkica » 19. Sep 2011 18:53

15 September 2011
1. Za dopolnjevat skupna posest, delna posest

abc vprašanja kje ni dovoljena antihreza pa so bile naštete pa še napisana definicija pa si mogu odgovorit stvarno breme

pa kaj mora narediti zastavitelj pri večkratni zastavi (obvestiti vse upnike 176 čl. SPZ)

Potem je pa bilo še esejskih 7 vprašanj:
1. Osvoboditev služnosti
2. Izključitvena tožba
3. Razpolaganje a non domino po 64. členu
4. Parcelacija in pogoji zanjo
5. Opravičenje predznambe
6. Razlika med zastavivijo terjatve in prenosom terjatev v zavarovanje.
7. Pravilnost ZK dovolila- napisano je bilo pa si mogu določit če je pravilno in če ne zakaj.

drgač je Juhart bil ful v redu, vprašal me je priposestvovanje, pa mal o tem dobrovernost pa pravna sredstva, pa razpolaganje s solastniškim deležem....in zvišala sem oceno.... :D
I'm not bad. I'm just drawn that way.

manyca
Prispevkov: 76
Pridružen: 05. Jan 2009 16:53

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a manyca » 03. Okt 2011 20:18

Izpit oktober 2011
1.Proti odločitvi zemljiškega referenta se lahko vloži _____. O njem odloča______. (ugovor, zemljiškoknjižni sodnik)
2. obkroževanje: kdaj gre za izločitveno pravico
3. glede negativne služnosti
4. glede tega kakšen vpis je mogoč na podlagi darilne pogodbe brez zk dovolila
5. glede posestnega varstva nedobrovernega posrednega posestnika
6. primer, da b ukrade knjigo od a-ja in potem jo podari dobrovernemu c-ju, ali c dobi lp
7. primer glede mejašev, pač da soglašata glede meje, vendar jima geodet pove, da meja poteka malo drugače in kakšen je zdej njun polažaj, pač neki v tem smislu,
zgleda da je šlo za izravnavo meje, nisem sigurna
8. primer z zem. dolgom, kaj lahko zahteva imetnik zem. dolga in če ga lahko prenese
9. primer, da se dolžnik in dajalec kredita zmenita, da dolžnik ne bo razpolagal in obremenjeval nepremičnine, in če je tak dogovor veljaven
10. predkupna pravica etažnih lastnikov
11. pa tist primer z zk, ko je vpisan začetek postopka pa plomba, pa kdaj zdej učinkujejo vpisi...

Uporabniški avatar
tinkerbell
Prispevkov: 238
Pridružen: 28. Avg 2009 09:59

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a tinkerbell » 12. Dec 2011 23:40

živjo! za nazaj mi je ostal še izpit iz stvarnega prava...in ker nisem najbolj vestno hodila na predavanja me zanima iz kje se učit zemljiško knjigo? oz iz kje ste se jo vi učili :D in, če pride za izpit še kaj česar ni v knjigi? in pa še zdnje vprašanje :mrgreen: : a je okej tista mariborska skripta (cca. 200 strani), kaj iz nje ne pride v poštev in kaj v njej manjka?
mam kr dost vprašanj ampak upam, da mi bo kakšen prijaznež odgovoril :)

Uporabniški avatar
*bini*
Prispevkov: 1018
Pridružen: 05. Okt 2008 00:53

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a *bini* » 13. Dec 2011 00:12

jst sm se ZK učila iz knjige, čeprou tut u skripti je dobr napisana, opozorila bi mogoče samo da si preber zaznambe v knjigi ker so bolj obširno opisane Juhart jih ma pa zlo rd - tko na pisnm delu kot na ustnm.
mariborska skripta pride cela v poštev in je ok. nč ne manjka v njej, aja edin baje je blo na konc neko predavanje k ni niti u knjigi niti u skripti - če maš srečo pač tega ne bo v izpitu :D
jst sm se učila tko da sm brala zakon,pa enkat sm sla to skripto čez in potem ker ma 200 strani se mi ni dal več po skripti učit, sm sla s5 mal zakon brat, pa mal pojasnila od zakona... splača se pogledat tut mau stare izpite,ker se pr Juhartu kksna uprasanja ponovijo. no razen če dobiš na izpitnem roku Vlahkovo, tko kot smo jo mel junija, potem ti stara izpitna uprasanja ne pridejo čist nč prou.

Uporabniški avatar
good_luck
Prispevkov: 205
Pridružen: 15. Okt 2009 22:11

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a good_luck » 13. Dec 2011 16:53

tinkerbell napisal/-a:in ker nisem najbolj vestno hodila na predavanja me zanima iz kje se učit zemljiško knjigo?
toliko za info. - pri predavanjih smo ravno pri tej temi ;)

Uporabniški avatar
tinkerbell
Prispevkov: 238
Pridružen: 28. Avg 2009 09:59

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a tinkerbell » 13. Dec 2011 20:02

najlepša hvala obema za odgovore!

zvezdicaxyz
Prispevkov: 138
Pridružen: 21. Jan 2010 12:07

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a zvezdicaxyz » 10. Jan 2012 11:05

hey, zanima me če je za januarski rok potrebno znati novo zemljiško knjigo, torej te spremembe in kar je veljalo po starem? js sm nekaj slišala da moramo objno znati, ve kdo kaj o tem??

wildone
Prispevkov: 40
Pridružen: 05. Okt 2009 13:01

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a wildone » 14. Jan 2012 18:45

A je drugač ful sprememb, ki bi lahko prišle v poštev za na izpit!? Kaj se je pa točno sremenilo oziroma ali ima kdo kkšne zapiske o tem?
Dam za pivo ali tortico, če bi bil pripravljen delit.

A mogoče kdo ve kaj je (bistvena) razlika med vknjižbo in predznambo?

Odgovori

Vrni se na