Predavanja

prof. dr. Aleš Galič, doc. dr. Jerca Kramberger Škerl
Pravicna
Prispevkov: 22
Pridružen: 23. Sep 2012 10:40

Re: Predavanja

Odgovor Napisal/-a Pravicna »

zdene32 napisal/-a:
blup :) napisal/-a:Ali se stranki lahko dogovorita, da bosta v arbitraži reševali:
- spor iz koncesijske pogodbe? (tu bi jst rekla da ne, ker to spada v izključno sodno pristojnost)
- spor glede veljavnosti patenta? (Ne, ker odločba učinkuje erga omnes)
- Spor glede odškodninskega zahtevka zaradi domnevne zlorabe prevldujočega položaja? (ja?)
- Stečajni postopek (Ne. ker odločba učinkuje erga omnes)
- Spor glede izpodbijanja pravnih dejanj dolžnika v stečaju? (Tu bi spet rekla da ne)

Ali lahko kdo tole mal pokomentira, oziroma pove kako bi odgovoril, predvsem na 3. in zadnje vpr. :D


Ne me drzat za besedo sam zadne mislm da predzadn je da, zadn pa ne. Zato ker to ureja 63.clen zmzpp in pise da samo za spore, ki izhajajo iz stecaja je pristojno sodisce. Tko da sklepam da za sam stecaj je lahko pristojna abitraza. Drugac maste gradiva od lukiceve na njeni strani, ce greste pod predavatelje na strani od pravne glede arbitrabilnosti. Ampak ne v sisu.


Ampak a ni stečaj eden od načinov prenehanja družbe? Ker 60. člen ZMZPP pravi: Sodišče Republike Slovenije je izključno pristojno za spore o ustanovitvi, prenehanju in statusnih spremembah družbe, druge pravne osebe ali združenja fizičnih ali pravnih oseb, ter za spore o veljavnosti odločitev njihovih organov, če ima družba, druga pravna oseba ali združenje sedež v Republiki Sloveniji.
Pravicna
Prispevkov: 22
Pridružen: 23. Sep 2012 10:40

Re: Predavanja

Odgovor Napisal/-a Pravicna »

Prosim za pomoč pri odgovorih na naslednje naloge iz lista primerov: I.del naloge 17.,18. in 19:

17. Ali lahko A pred sodiščem zahteva izdajo sklepa o izvršbi na podlagi verodostojne listine kljub sklenjenemu arbitražnemu dogovoru? Če ja, ali lahko B uveljavlja ugovor, da obstoji arbitražni dogovor? Ali naj v tem primeru sodišče zadevo odstopi arbitraži?

18. Med A-jem (švicarskim podjetjem) in B-jem(slovenskim podjetjem) obstoji arbitražni dogovor za Arbitražo v Zürichu za spore iz prodajne pogodbe. A proti B razpolaga s fakturo za 100.000eur. A bi želel izkoristiti ugodnost slovenskega prava, ki omogoča izvršbo na podlagi verodostojne listine, vendar pa ne želi, da bi v primeru,če bi prišlo do vsebinskega odločanja, o tem odločalo slovensko sodišče pač pa dogovorjena arbitraža. Ali ima kakšne možnosti, da doseže ta cilj?

19. Stranki sta v gradbeno pogodbo vključili klavzulo:"Morebitne spore bosta stranki reševali sporazumno. Če pa se ne bi mogli sporazumeti, bo sporno vprašanje reševala arbitražna komisija, v katero imenuje vsaka stranka po enega predstavnika, predsednika pa izbereta sporazumno. V nadaljnjem pravdnem postopku pa je merodajno Okrajno sodišče v Novem mestu." ali je arbitražna klavzula veljavna?


Hvala že vnaprej 8-)
¤black code¤
Prispevkov: 7
Pridružen: 26. Okt 2011 15:31

Re: Predavanja

Odgovor Napisal/-a ¤black code¤ »

Glede prvih dveh si tudi sama nisem na jasnem, pri tretjem pa bi napisala da ne, ker je po zakonu pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani.
w4nkst4
Prispevkov: 771
Pridružen: 02. Feb 2009 11:27

Re: Predavanja

Odgovor Napisal/-a w4nkst4 »

zadnja je ne ker gre za patološko arbitražno klavzulo in ni smiselna.
¤black code¤
Prispevkov: 7
Pridružen: 26. Okt 2011 15:31

Re: Predavanja

Odgovor Napisal/-a ¤black code¤ »

Jaz imam nekaj vprašanj, vesela bi bila odgovorov, ki so pravilni, saj imam nekaj dvomov.

1) Kdaj gre za konkludentno sklenitev AS?

2) Ali je v arbitraži uveljavljeno načelo tajnosti in posledično zaradi tega tudi zaupnost arbitraže?

3) Ali načelo zaupnosti pomeni, da je v postopku pred arbitražo izključena javnost?

4) Ali lahko A vloži tožbo za razveljavitev AS po tem, ko je B vložil tožbo pred arbitražo (med drugim me muči razlika med ugovori in tožbami - terminološko)?

5) Če je med dvema strankama klavzula: "Vse spore iz te pogodbe bo reševala arbitraža..." - Ali je tak sporazum veljaven? Oz. imam še podvprašanje: Kako je z obligatornimi in fakultativnimi sestavinami AS? A če obligatornih ni vseh, je neveljaven oz. ničen? Ne vem, če gre tu za to ali ne..

6) Ali je ustavno dopustno, da zakon določi mediacijo kot obvezno (npr. kot procesno predpostavko za vložitev tožbe)?
Pravicna
Prispevkov: 22
Pridružen: 23. Sep 2012 10:40

Re: Predavanja

Odgovor Napisal/-a Pravicna »

1) Kadar med strankama ni bil sklenjen AS v obliki klavzule v pogodbi ali kot samostojen sporazum, tožeča stranka je tožbo vseeno vložila pred arbitražo, toženec pa temu najpozneje v odgovoru na tožbo ni ugovarjal. (10/VI ZArbit)


ostalo pa upam da kdo drug ve...
Zadnjič spremenil Pravicna, dne 09. Avg 2013 10:57, skupaj popravljeno 1 krat.
Pravicna
Prispevkov: 22
Pridružen: 23. Sep 2012 10:40

Re: Predavanja

Odgovor Napisal/-a Pravicna »

3) je sigurno ne, ker se javnost izključi samo na zahtevo stranke če je za to izkazan upravičen interes (9/II Zarbit), kaj točno pa pomeni načelo zaupanja pa nevem...
boreass
Prispevkov: 5
Pridružen: 17. Apr 2010 19:04

Re: Predavanja

Odgovor Napisal/-a boreass »

Ali kdo ve odgovor na naslednja vprašanja:

ali je dopusten dogovor?

- da stranki skupaj imenujeta arbitra posameznika, če pa sene moreta dogovoriti, pa bo arbitra imenovala prva stranka

- da vsaka stranka imenuje po enega arbitra (ta dva pa nato tretjega), vendar če toženec v določenem roku ne imenuje arbitra, to lahko namesto njega stori tožnik.hvala
Uporabniški avatar
mornar
Prispevkov: 68
Pridružen: 22. Sep 2012 22:17

Re: Predavanja

Odgovor Napisal/-a mornar »

Imenovanje arbitra posameznika oziroma arbitražnega senata določa Pravilnik o arbitražnem postopku (n. pr. pred stalno arbitražo pri Gospodarski zbornici Slovenije) oziroma Pravilniki o arbitraži pr zavarovalnici (n. pr. Triglav, Maribor ...)

Običajna in najbolj pogosta določba pri imenovanju arbitra posameznika določa, da ga stranki imenujeta sporazumno, če pa stranki nista soglasni glede arbitra posameznika, ga imenuje n. pr. predsednik stalne
arbitraže, nekorektno bi namreč bilo, da bi ga imenovala prva stranka, če pa se že vnaprej ve, da druga stranka s tem ne soglaša.

Podobno velja pri dogovoru, da bo spor reševal arbitražni senat. Pravilniki običajno določajo, da tožeca stranka imenuje arbitra v tožbi, tožena stranka pa najkasneje v odgovoru na tožbo. Imenovana arbitra pa imenujeta predsednika senata v 10 dneh od prejema obvestila o imenovanju, drugace ga imenuje predsednik stalne arbitraže. Ce ena ali obe stranki ne imenujeta arbitrov v navedenem roku, ju (ali ga) imenuje predsednik stalne arbitraže.

Pravila imajo običajno določbo po kateri se lahko stranke dogovorijo za drugačen način imenovanja arbitrov, kot je določeno s Pravili, zato menim, da strogo formalno je dopustno, da se stranki dogovorita na način kot si ga opisal, manj verjetno pa je, da bi se to pripetilo v praksi.
zvezdicaxyz
Prispevkov: 138
Pridružen: 21. Jan 2010 12:07

Re: Predavanja

Odgovor Napisal/-a zvezdicaxyz »

Ima kdo odgovor na 8. vprašanje z lista z vajami. Tisto o leasing pogodbi med A in B, A vloži tožbo prd arbitražo. Ali lahko B med arbitažnim postopkom pred sodiščem vloži tožbo za razveljavitev arbitražne pogodbe?
Hvala
boreass
Prispevkov: 5
Pridružen: 17. Apr 2010 19:04

Re: Predavanja

Odgovor Napisal/-a boreass »

Hvala mornar, nekako se tudi sam nagibam v to smer.

Vprašanje je bilo pravzaprav ali so pri sporazumu o imenovanje arbitra možne kakšne omejitve, kot so določbe javnega reda?

Prosil bi še za mnenje o naslednjem: str 115 knjiga Arbitražno pravo: Po določbi vzorčnega zakona UNICITRAL se stranke lahko sporazumejo o postopku imenovanja arbitra ali arbitrov, če spoštujejo določbe o nadomestnem imenovanju arbitrov s strani domačegha sodišča.

hvala
Uporabniški avatar
mornar
Prispevkov: 68
Pridružen: 22. Sep 2012 22:17

Odgovor Napisal/-a mornar »

boreass napisal/-a:
Vprašanje je bilo pravzaprav ali so pri sporazumu o imenovanje arbitra možne kakšne omejitve, kot so določbe javnega reda?

hvala
Kot kaže nisem najbolje razumel vprašanja, zanima te ali so pri imenovanju arbitrov možne omejitve, kot so določbe javnega reda, torej ali lahko obstajajo zakonski zadržki?

Imenovanje arbitrov določa 14. člen ZArbit. Zakonskih omejitev pri sporazumu o imenovanju arbitra ni, stranki ga izbereta s stalne liste arbitrov, stranki pa lahko v arbitražnem sporazumu določita nekatere kriterije za imenovanje arbitrov kot je na primer njihov poklic (lahko tudi državljanstvo). So pa nekatere omejitve, da se arbiter sploh lahko uvrsti na listo arbitrov, ob imenovanju na stalno listo arbitrov arbiter podpiše izjavo o sprejemu etičnega kodeksa in se zaveže spoštovati etična načela, zapisana v etičnem kodeksu. Eno izmed načel je nepristrankost, če arbiter oceni, da naloge ne more opraviti nepristransko, ne sme sprejeti imenovanja, pomembno je tudi načelo zaupnosti, arbiter mora varovati kot zaupno vse, kar je izvedel v arbitražnem postopku ali v zvezi z njim. Če se ugotovi, da arbiter krši etična načela se na listo stalnih arbitrov ne more uvrstiti, ko pa je arbiter na listi ni nikakršnih zadržkov, da ga bilo katera stranka ne bi smela ali mogla imenovati. Drugo pa je potem ali ta arbiter tudi sodeluje v arbitražnem postopku, stranki morata biti o njegovem imenovanju soglasni (sicer pa o tem več zgoraj).

Glede drugega pa je (po mojem mnenju) citat razumeti na sledeč način (učbenika nimam pri sebi zato je to bolj govorjenje "na pamet"): Arbitražni postopek v Sloveniji je glede temeljnih vprašanj urejen z Zakonom o arbitraži, ki povzema glavna načela in pravila Vzorčnega zakona o arbitraži UNCITRAL. Podrobnejša pravila postopka pa običajno izberejo in določijo stranke v arbitražnem sporazumu. Glede vprašanj, ki jih zakon ali izbrana arbitražna pravila ne urejajo, imajo arbitri diskrecijo, da jih razrešijo tako, da je zagotovljen pošten in učinkovit arbitražni postopek. Vzorčni zakon, ki ga je sprejela Komisija Združenih narodov za mednarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL) služi kot vzorec za učinkovit in vsestranski arbitražni pravni režim z omejenim obsegom možnosti nacionalnih sodišč, da intervenirajo v arbitražnem postopku. Arbitražna pravila UNCITRAL določajo, da je nadomestnega arbitra treba imenovati v primeru, če arbiter med arbitražnim postopkom umre ali odstopi ali če je zahtevi za izločitev arbitra ugodeno, oziroma čisto po domače: stranki, ki imenujeta arbitra morata biti tudi soglasni, da je tega arbitra mogoče nadomestiti z drugim, če tako odloči slovensko sodišče.

Bi pa bilo možno na temo napisati še več, upam, da je napisanega več kot preveč.
tia
Prispevkov: 5
Pridružen: 18. Mar 2014 13:19

Re: Predavanja

Odgovor Napisal/-a tia »

Ima mogoče kdo rešene primere in jih je pripravljen deliti z ostalimi, ki nismo hodili na vaje? :D :oops:
Hvala
Kingsfield
Prispevkov: 86
Pridružen: 22. Okt 2013 16:24

Re: Predavanja

Odgovor Napisal/-a Kingsfield »

Rezultati so v SIS-u!
Sovrè
Prispevkov: 23
Pridružen: 10. Jan 2012 01:34

Re: Predavanja

Odgovor Napisal/-a Sovrè »

Zdravo kolegi! :D Mene pa zanima, če je kdorkoli kadarkoli od maja pa do novembra letos pisal izpit Arbitražno pravo (stari program) ali pa Arbitražno pravo in ARS (B1)? In če bi nam lahko tule zaupal izpitna vprašanja? Že vnaprej hvala :D :D :D
KiZo
Prispevkov: 302
Pridružen: 13. Dec 2008 13:45

Re: Predavanja

Odgovor Napisal/-a KiZo »

Zdravo, bi imel kdo mogoče vaje za posodit za skopirat oz če ve, kje se jih lahko dobi? Bi mi zelo prav prišlo ker jih ne najdem nikjer...hvala za info/pomoč
topburek
Prispevkov: 18
Pridružen: 10. Sep 2015 16:17

Re: Predavanja

Odgovor Napisal/-a topburek »

IZPIT MAJ 2017

1) Kaj je razlika med javnim redom in kogentnimi predpisi?
2) Subjektivna arbitrabilnost.
3) Aktivno poslušanje pri mediaciji; kako izgleda, v kateri fazi se odvija, navedi primer.
4) Zastaralni in prekluzivni rok pri mediaciji.
5) Našej 5 prednosti arbitraže pred sodnim odločanjem.
6) Kateri so razlogi za izpodbijanje arbitražne odločbe?
7) Ali lahko pasivnost toženca pred arbitražo smatramo kot konkludentni sporazum?
8) Ali lahko toženec naknadno izpodbija arbitražno odločbo iz razloga neveljavnosti arb. sporazuma pred sodiščem, če se je arbitraža izrekla o svoji pristojnosti navljub ugovoru toženca, da je sporazum neveljaven?
9) V kakšni obliki lahko stranki skleneta v mediaciji dosežen sporazum?
Odgovori

Vrni se na