Združitve in prevzemi

Odgovori
Uporabniški avatar
katja.live
Prispevkov: 26
Pridružen: 19. Sep 2017 13:02

Združitve in prevzemi

Odgovor Napisal/-a katja.live »

Združitve in prevzemi – maj 2021

Izpit preko exam.net

1. Kratko pojasni poslovne razloge za zbiranje ponudb pri prodaji podjetja v več stopnjah.

2. Kratko pojasni, kako se oblikuje najvišja cena, ki jo je še pripravljen plačati strateški kupec za nakup 100% deleža v ciljnem podjetju in zakaj so te cene praviloma višje od tistih, ki jih ponudijo finančni investitorji.

3. Pojasni mehanizem zaključnih računov pri oblikovanju končne cene v SPA in kako je v tem primeru porazdeljeno tveganje poslabšanja poslovanja med kupcem in prodajalcem v razdobju med podpisom in veljavnostjo pogodbe.

4. Kratko pojasni koncept izločitve in prodaje zdravega jedra podjetja po ZFPPIPP. Zakaj tega koncepta v Sloveniji praktično ni možno uporabiti v zunaj sodni poravnavi med bankami in prezadolženim dolžnikom?

5. Kaj so po vašem mnenju glavne prednosti za kupca, če se v javni d.d. v RS izvede kombinirani postopek prodaje v dveh korakih: najprej prodaja kontrolnega deleža in potem prevzem po ZPRE?

6. Kupec in prodajalec sta se že dogovorila za oceno vrednosti podjetja (brez neto dolga) na 100 mio EUR, določeno kot 10-kratnik načrtovane povprečne letne EBITDA 10 mio EUR v naslednjih treh letih. Dodatni skrbni pregled je potem razkril, da gre pri pogodbenih izvajalcih storitev za elemente delovnega razmerja in obstaja tveganje: (i) plačila globe za prekršek in retroaktivnega plačila prispevkov v skupnem znesku 2 mio EUR in (ii) obveznost zaposlitve dodatnih 100 delavcec, kar bi povečalo stroške poslovanja za 1 mio EUR na leto. Predlagajte in pojasnite kupcu kako lahko smiselno uredti ti dve novi zadevi v SPA.
Uporabniški avatar
katja.live
Prispevkov: 26
Pridružen: 19. Sep 2017 13:02

Re: Združitve in prevzemi

Odgovor Napisal/-a katja.live »

IZPIT ZDRUŽITVE IN PREVZEMI - junij 2021

1. Kratko pojasni osnovne značilnost nakupa podjetja s strani finančnih investitorjev (npr. skladov zasebnega kapitala kot so Apollo ali York).

2. Kupoprodajno ceno smo v pogodbi o nakupu deleža (SPA) določili z mehanizmom fiksiranja cene (locked box). Pojasni ta koncept, njegove slabosti z vidika kupca in težave, ki lahko nastanejo pri mitigiranju teh slabosti v SPA z vidika konkurenčne zakonodaje.

3. Pojasni kaj je vrednost podjetja (»enterprise value«) in v čem so pomembne razlike pri ocenjevanju vrednosti podjetja na osnovi trgovalnih ali transakcijskih multiplikatorjev?

4. v čem so za banke osnovne prednosti in slabosti zunaj sodnega reševanja finančnih težav prezadolženega dolžnika s podpisom MRA-ja?

5. Naštej nekaj bistvenih razlik med reševanjem prezadolženih podjetij po ZFPPIPP in reševanjem bank v EU po zadnji bančni krizi.

6. Prodajalec je za 50% delež lastništva v družbi dogovoril ceno 100, a se je naknadno ugotovilo, da je zoper družbo kot toženo stranko sproženih veliko število malih sodnih sporov v skupni vrednosti 40, pri čemer je ocenjena verjetnost uspeha družbe v teh postopkih 75%. Imate vlogo zunanjega strokovnega arbitra v zadevi
a) Predlagajte ustrezno prilagoditev cene za 50% delež lastništva.
b)Predlagajte in utemeljite kakšen drug alternativni mehanizem za rešitev tega vprašanja v pogodbi o nakupu deleža (SPA), če se pričakuje dokončanje teh postopkov v dveh letih.
Odgovori

Vrni se na