Izpitna vprašanja

prof. dr. Peter Grilc

Moderatorji: a90ZmajbajnaJure

pu7a
Prispevkov: 1
Pridružen: 13. Sep 2015 22:01

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a pu7a »

A mogoče kdo ve kdaj so rezultati tega roka?
Pravnica.
Prispevkov: 33
Pridružen: 30. Jan 2012 21:52

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a Pravnica. »

Bi lahko kdo navedel seznam "kejsov" obravnavanih na seminarju.

Če jih ima kdo zbrane na računalniku, a mi jih pošlje na ZS? Hvala ;)
Uporabniški avatar
YouCan'tCatchMe
Prispevkov: 23
Pridružen: 09. Sep 2014 20:08

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a YouCan'tCatchMe »

Me lahko kdo razsvetli glede tega, katera poglavja iz knjige Trstenjak, Brkan, so relevantna?
:D
topburek
Prispevkov: 18
Pridružen: 10. Sep 2015 16:17

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a topburek »

IZPIT – PEEU – januar 2015

1. Po želji izberite EN primer (pri tem navedite, ali obravnavate primer a) ali b)): umestite
primer v strukturo prava EU, predstavite pravni problem, argumentirajte sodno odločbo in
njen pomen TER na kratko pojasnite, v kakšnem postopku in na katerem sodišču je bila le-ta
izdana: (25)
a) primer 40/82 Newcastle Disease (v pomoč dejansko stanje: UK prepove uvoz
perutnine iz večine drugih MS z argumentom, da bi preprečili ptičjo bolezen in s tem
zavarovali zdravje ljudi)
b) primer 34/79 Henn and Darby (v pomoč dejansko stanje: UK prepove uvoz
pornografskih artiklov iz NL in se pri tem sklicuje na javno moralo)

2. Po želji izberite EN primer (pri tem navedite, ali obravnavate primer a) ali b)): umestite
primer v strukturo prava EU, predstavite pravni problem, argumentirajte sodno odločbo in
njen pomen TER na kratko pojasnite, v kakšnem postopku na katerem sodišča je bila le-ta
izdana: (25)
a) 2/74 Jean Reyners v. Belgian State (kratko dejansko stanje v pomoč: g. Reyners je
nizozemski državljan, rojen v Belgiji, kjer se šola, izpolnjuje pogoje za odvetnika, v Belgiji
naredi tudi doktorat, Belgija ne dovoli vpisa v belgijski imenik odvetnikov, ker je
nizozemski državljan)
b) 66/85 Lawrie-Blum v. Land Baden-Würtemberg (kratko dejansko stanje v pomoč: oseba
je zaposlena kot plačani učitelj stažist v sklopu poklicnega usposabljanja, staž je bil pogoj
za pridobitev kvalifikacij za učitelja določene stopnje)
3. Predstavite dejansko stanje, pravno problematiko, celoten postopek in pomen primera
C-536/09 Marija Omejc v. RS (25)

4. Evropska komisija je s Sklepom Komisije z dne 19. septembra 2012 o ukrepih v korist podjetja
Elan d.o.o., SA.26379 (C 13/2010) Republiki Sloveniji naložila vračilo po mnenju Komisije
nezakonito podeljene državne pomoči gospodarski družbi Elan d.o.o. V spodnjem okvirju je
normativni del sklepa (relevantni so členi 2 – 6):
Člen 1
Dokapitalizacija iz januarja 2007 ne pomeni pomoči v smislu člena 107(1) Pogodbe o
delovanju Evropske unije.
Člen 2
Ukrep državne pomoči v korist Elana v obliki dokapitalizacije v višini
10 milijonov EUR v letu 2008 je Slovenija izvršila nezakonito, v nasprotju s
členom 108(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije, in je nezdružljiv z notranjim
trgom.
Člen 3
1. Slovenija od upravičenca, tj. podjetja Elan, izterja pomoč iz člena 2.
2. Za znesek, ki ga je treba izterjati, se od datuma, ko je bil dan na razpolago
upravičencu (8. septembra 2008), do datuma dejanske izterjave zaračunavajo
obresti.
3. Obresti se izračunajo na podlagi obrestnoobrestnega računa v skladu s
Poglavjem V Uredbe Komisije (ES) št. 749/2004.
4. Slovenija z dnem sprejetja tega sklepa prekliče vsa še neporavnana plačila
pomoči iz člena 2.
Člen 4
1. Izterjava pomoči iz člena 2 se izvede takoj in učinkovito.
2. Slovenija zagotovi, da se ta sklep izvrši v štirih mesecih po uradnem obvestilu o
tem sklepu.
Člen 5
1. Slovenija v dveh mesecih po uradnem obvestilu o tem sklepu Komisiji predloži
naslednje informacije:
(a) skupni znesek (glavnica in obresti), ki ga mora upravičenec
vrniti;
(b) podroben opis že sprejetih in načrtovanih ukrepov za uskladitev
s tem sklepom;
(c) dokumente, ki dokazujejo, da se je od upravičenca zahtevalo
vračilo pomoči.
2. Slovenija Komisijo obvešča o napredku nacionalnih ukrepov, sprejetih za
izvršitev tega sklepa, do dokončne izterjave pomoči iz člena 2. Slovenija na
zahtevo Komisije takoj predloži vse informacije o že sprejetih in načrtovanih
ukrepih za uskladitev s tem sklepom. Prav tako predloži podrobne informacije o
zneskih pomoči in obresti, ki so bili od upravičenca že izterjani.
Člen 6
Ta sklep je naslovljen na Slovenijo.
V Bruslju,
Za Komisijo
Joaquín ALMUNIA
Podpredsednik


20.11.2012 je Republika Slovenija zaradi omenjenega sklepa vložila tožbo proti Evropski komisiji,
23.1.2013 pa je tožbo proti Evropski komisiji vložila tudi družba Elan d.o.o. (25)
a) Najprej na splošno pojasnite, kakšno institucionalno vlogo v ustroju Evropske unije ima
Evropska komisija (pristojnosti, sestava, čigave interese zastopa), ter nato razložite, kako se
ta njena vloga kaže v obravnavanem primeru
b) Pojasnite, katero sodišče in v kakšnem postopku bo odločalo v teh dveh sporih
c) Pojasnite, ali sta Republika Slovenija in družba Elan d.o.o. legitimirani za vložitev tožbe
d) Pojasnite nadaljnje korake Evropske komisije v primeru, da Slovenija ne bi pričela s
postopkom vračanja podeljene pomoči
Uporabniški avatar
katja.live
Prispevkov: 26
Pridružen: 19. Sep 2017 13:02

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a katja.live »

IZPIT september 2017

1. Tožba država članice proti drugi državi članici postopek plus primer opiši plus pristojnost sodišča

2. Merklova in podaljšanje nadzora na notranjih meja schengena (kateri elementi notranjega trga plus pravni viri in sodna praksa

3. Primer izberi in povej strukturo tega “instituta” znotraj pravo EU

a)”Groener” (Nizozemka delala na Irskem, za delovno mesto je pogoj znanje galiscine/stare irscine)

b)”Reyners” (Nizozemskemu državljanu, ki je po poklicu odvetnik, mu Belgija zavrne vpis v njihovem odvetniško zbornico ker ni Belgijec)

4. Struktura Sodišča EU in pristojnost sodišč znotraj njega
Karinr
Prispevkov: 1
Pridružen: 09. Avg 2017 01:57

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a Karinr »

JANUAR 2018

1. Razlogi za nastanek ESPJ (evropska skupnost za premog in jeklo)

2.Opis ene izmed sodb DČ proti DČ. Sam si izbereš katero boš opisal (dejanski stan, argumentacija strank, katero sodišče je pristojno, odločitev sodišča...)

3. Rewe-zentrale ag v Bundesmonopolverwaltung für Branntwein (aka Cassis de Dijon)

4. Opis ene izmed sodb
a)Elan v EK
b)SLO v EK (sladkor); problem računanja rokov

5. Izjeme pri prostem pretoku delavcev
petergr
Prispevkov: 2
Pridružen: 05. Avg 2018 23:00

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a petergr »

Ali kdo ve, kaj vse pride v poštev v trenutnih izpitnih rokih Pravo in ekonomika EU - npr. za rok 31.8.2018. Na zadnjem roku (maj oz. junij) so bila vprašanja samo iz pravnega dela, ali lahko pridejo v poštev tudi vprašanja iz ekonomike in računanja - formule?
Vnaprej hvala za odgovore.
Uporabniški avatar
Angel_Girl
Prispevkov: 155
Pridružen: 03. Nov 2012 09:03

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a Angel_Girl »

Ekonomike od leta 2014/2015 ni več. :)
September 2019: Diplomirana pravnica (UN)
Stick to a task 'til it sticks to you. For beginners are many, but finishers few.
petergr
Prispevkov: 2
Pridružen: 05. Avg 2018 23:00

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a petergr »

Lahko morda kdo sporoči vprašanja iz današnjega roka?

Hvala!!
Odgovori

Vrni se na