Prodam 6 knjig!

Splošna diskusija o študiju prava, prednostih in problematiki, urnikih, ...
Odgovori
matcelje
Prispevkov: 1
Pridružen: 22. Maj 2012 21:49

Prodam 6 knjig!

Odgovor Napisal/-a matcelje » 22. Maj 2012 21:53

1. Pravo družb in poslovno pravo - dr. Branko Korže

Prodam novo nerabljeno knjigo (imam dve, cena je navedena za eno) v knjigarni je cena za eno Cena: 62,00 €,,

Učbenik Pravo družb in poslovno pravo avtorja dr. Branka Koržeta je namenjen predvsem študentom ekonomskih in poslovnih ved, tako s teoretičnega kot praktičnega vidika pa bo zagotovo zanimiv in koristen tudi za pravnike v gospodarstvu.

Študenti bodo znanje, pridobljeno iz učbenika, lahko nadgradili, saj učbenik v citatih napotuje na uporabo virov za obsežnejše obravnavanje posameznih vsebinskih sklopov.

Učbenik je razdeljen na štiri zaokrožene dele:
– Uvod v pravoznanstvo,
– Pravni red EU,
– Uvod v korporacijsko pravo,
– Uvod v poslovno pravo.


2. Dedno pravo - Tretja, spremenjena in dopolnjena izdaja

Prodam novo nerabljeno knjigo (imam dve, cena je navedena za eno) v knjigarni je cena za eno Cena: 78,00.

Knjiga Dedno pravo je nova izdaja po skoraj 20 letih, sicer pa že tretja po vrsti. Nova izdaja knjige vsebuje v primerjavi s prejšnjo veliko sprememb in dopolnitev. Spremembe so najprej posledica ureditve v novih predpisih, zlasti v Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o dedovanju, ki je začel veljati avgusta 2001. S to novelo so bile odpravljene temeljne in najbolj očitne neskladnosti dednopravne ureditve v Republiki Sloveniji, saj je zakonodajalec z njo redigiral besedilo zakona iz leta 1976, se pravi iz obdobja pred osamosvojitvijo, ki je prinesla spremembo političnega oziroma družbenoekonomskega sistema. Jedro knjige so klasični dednopravni instituti in razmerja skupaj s (procesnimi) sredstvi za varstvo in uveljavljanje pravic do zapuščine. Čeprav ti od druge izdaje Dednega prava (izšla je leta 1991) niso doživeli bistvenih zakonodajnih sprememb, so v tokratni izdaji dopolnjeni in spremenjeni z novimi dognanji in vidiki avtorjev knjige.

Jedro knjige je spremenjeno tudi zaradi številnih večjih ali manjših dodatkov in posegov v snov. Knjiga je, glede na prejšnjo izdajo, posodobljena. Poleg vsebinske prenove so posodobljeni navajanje in razlaga novih pravnih virov, prav tako pa tudi sklicevanje na novo literaturo in kritična uporaba novejših judikatov.

Knjiga je namenjena študentom prava, strokovni in splošni javnosti pa bo pomagala pri reševanju dednopravnih vprašanj.


3. Ekonomska analiza prava v Sloveniji - dr. Katarina Zajc
Prodam novo nerabljeno knjigo (imam dve, cena je navedena za eno) v knjigarni je cena za eno Cena: 48,00 €.
Zbornik Ekonomska analiza prava v Sloveniji je zbirka prispevkov, s katero avtorji uvajajo pri nas novo metodo preučevanja prava, tj. ekonomsko analizo prava. Povezava med pravom in ekonomijo za avtorje ni presenetljiva, saj si tako pravo kot ekonomika prizadevata za odpravljanje konfliktov v družbi. Pravna pravila tako, da določajo pravice in dolžnosti različnih subjektov ter pravne institucije in procese odločanja, medtem ko ekonomika analizira racionalno izbiro v svetu omejenih sredstev in neomejenih želja.

Knjiga temelji na ideji, da lahko tudi na pravna pravila gledamo kot na ceno, določeno za posamezna dejanja, in sledi spoznanju, da se ekonomski koncepti, kot so maksimiranje, ravnotežje in učinkovitost, lahko smiselno uporabljajo tudi za analiziranje prava.

Široka paleta preučevanih področij kaže na uporabnost ekonomske analize prava v praksi.

Prispevki v knjigi, trinajst jih je, aplicirajo ekonomsko analizo prava na različna pravna področja:
– obligacijsko in dedno pravo,
– športno pravo,
– korporacijsko, konkurenčno in civilno procesno pravo,
– pravo pri trgovanju s človeškimi organi in
– ekološko pravo.

Zbornik je namenjen tako pravnikom kot ekonomistom: spodbuditi jih želi, da bi na svoje delo gledali tudi drugače. Hkrati je pa knjiga tudi učbenik za študente prava, ki se med prvimi v procesu formalnega izobraževanja srečujejo s takšnim pogledom na pravo.

4. Primeri iz rimskega prava - ponatis 3., nove izdaje

Prodam novo nerabljeno knjigo (imam dve, cena je navedena za eno) v knjigarni je cena za eno Cena: 29,00 €.
ponatis 3., nove izdaje
Avtor: prof. dr. Janez Kranjc
Leto izdaje: 2011
Št. strani: 267
Ključne besede: rimsko pravo, študij prava, stvarno pravo, obligacijsko pravo, Justinijan, kazuistika, lastninska pravica, pogodba, posest, pravičnost, pravni študij, pravni viri, razlaga prava, Kranjc
Namen knjige Primeri iz rimskega prava je, kot navede avtor prof. dr. Janez Kranjc v uvodu knjige, dopolniti znanje študentov prava z vsaj približno predstavo o tem, kako so pisali in razmišljali rimski klasični in predklasični pravniki. Gre za dopolnitev in konkretizacijo znanja o rimskem pravu, ki ga študent pridobi v okviru predmeta Rimsko pravo.


5. Stvarnopravni zakonik (SPZ) - z uvodnimi pojasnili in stvarn
Prodam novo nerabljeno knjigo (imam dve, cena je navedena za eno) v knjigarni je cena za eno Cena: 58,00 €

Komu pripada jabolko, ki pade na sosedov vrt?
Odgovor na to vprašanje in še mnogo več najdete v knjigi Stvarnopravni zakonik.

Stvarnopravni zakonik je temeljni steber v našem pravnem sistemu. Uvodna pojasnila dr. Matjaža Tratnika so od prve izdaje knjige v letu 2002 obsežno prenovljena. Bistveno razširjena so poglavja obravnave javnega dobra, nepravih stvarnih služnosti, zemljiškega dolga in neposestne zastavne pravice.

Pri tem so upoštevane spremembe zakonodaje, zlasti Zakon o zemljiški knjigi, Stanovanjski zakon, Zakon o urejanju prostora in Zakon o evidentiranju nepremičnin, ki so vplivale na naše stvarno pravo. Poleg tega sta bila sprejeta podzakonska predpisa, ki pomembno dopolnjujeta ureditev v zakoniku, tj. Pravilnik o zemljiškem pismu in Uredba o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih nepremičnin. V praksi je bilo izdanih tudi več sodnih odločb, v katerih je bil uporabljen Stvarnopravni zakonik.
Tako knjiga, ki je pred vami, podaja kratek, zaokrožen prikaz ne le Stvarnopravnega zakonika, temveč našega stvarnega prava v celoti. Namenjena je vsem, ki se srečujete s pravicami, izhajajočimi iz lastninske pravice, posesti, etažne lastnine, zastavne pravice in služnosti. Bodisi pri delu ali zasebno vam utegne biti nadvse koristen svetovalec.

6. Odkupne in prodajne pravice za literarna dela
Prodam novo nerabljeno knjigo (imam dve, cena je navedena za eno) v knjigarni je cena za eno Cena: 48,00 €,

Ključne besede: avtorska pravica, literarno delo, avtorsko pravo, ZASP, elektronska datoteka, cena, film, honorar, knjiga, knjižni sejem, kopiranje, koprodukcija, licenca, pavšalna cena, ponatis, predplačilo, promocija, revija, subvencija, vzorec pogodbe, založnik, Owen

Angleška avtorica Lynette Owen v sodelovanju s slovenskima poznavalcema avtorskega prava na področju založništva dr. Martinom Žnideršičem in mag. Jašo Vrabcem, LL.M., komentira posamezne člene Zakona o avtorski pravici in hkrati pojasni:
– kje in kako dobiti informacije o knjigah zahodnih založnikov,
– kako zaprositi za pravice,
– kako se pogajati pri nakupu avtorskih pravic,
– kako prodati pravice tujim založnikom.

Poleg tega delo vsebuje tudi štiri praktične primere vzorcev pogodb, kot jih uporabljajo zahodni založniki.

Knjiga bo zagotovo koristila vsem slovenskim založnikom, saj je v njej strnjenih nešteto dragocenih izkušenj. Pri tem daje tudi praktične napotke slovenskim založnikom pri dogovarjanju o avtorskih pravicah in pri trženju knjig.

Samo resni.

Ponudbe na e-pošto!

[email protected]

Odgovori

Vrni se na