Zapiski & izpiti

prof. dr. Ada Polajnar Pavčnik

Moderatorji: Zmajbaby™

Odgovori
Uporabniški avatar
andrej
abrveznik
Prispevkov: 526
Pridružen: 04. Okt 2008 22:30

Zapiski & izpiti

Odgovor Napisal/-a andrej » 05. Okt 2008 10:40

Sporočilu prilagam zapiske s Psilona za predmet mednarodno zasebno pravo :ugeek:
Priponke
MZP1 - vpraanja - 3.doc
Vprašanja
(24 KiB) Prenešeno 2085 krat
MZP1 - zapiski - 2.doc
Zapiski #2
(33.5 KiB) Prenešeno 2358 krat
MZP2 -zapiski - 4.doc
Zapiski #4
(591.5 KiB) Prenešeno 1671 krat
mzp izpiti.doc
Izpiti
(66 KiB) Prenešeno 1742 krat
MZP-preglednica.doc
Preglednica
(106.5 KiB) Prenešeno 1535 krat
MZP-pojmi.doc
Pojmi
(101 KiB) Prenešeno 1340 krat
MZP1994-vprasanja in odgovori.doc
Vprašanja in odgovori
(131.5 KiB) Prenešeno 1966 krat
Education is our passport to the future, for tomorrow belongs to the people who prepare for it today. - Malcom X

Uporabniški avatar
Umagaan
Prispevkov: 20
Pridružen: 12. Nov 2008 09:19

Re: Zapiski & izpiti

Odgovor Napisal/-a Umagaan » 12. Nov 2008 09:37

September 2003
1. Pristojnost v zakonskih sporih! (2 člena)
2. Razlika med lex rei sitae in forum rei sitae?
3. Napisat je bilo treba v odgovoru: po našem zakonu je apriorizem z
izključitveno klavzulo
4. Napiši primer distributivnega navezovanja?
5. Po katerem pravu se presoja navezna pogodba?
6. Obkoževanje: poslovna sposobnost po našem zakonu: obkrožit si moral:
- po pravu državljanstva
- po pravu kraja nastanka obveznosti (#)
7. Kako je po našem zakonu urejena oporočna sposobnost?
8. Kaj je to res in tranzitu?
9. Primer: o nekem nemškem državljanu, ne vem točno. Katero pravo mora
uporabiti slovenski sodnik najprej? potem pa je nemški zakon odkazoval na
naše pravo,... Ne vem v glavnem.
10. Primer: maturantski izlet v Grčiji (Kreta 2003): X je poškodoval Y. Y hotel tožiti X za odškodnino.Ali je pristojno slovensko sodišče?
Po katerem pravu bi presojalo slovensko sodišče?

November 2003
1. Kdaj je dopustna prorogacija tujega foruma?
2. Kaj je lex rei sitae?
3. Izključitvena klavzula
• kompromis med a in p navezovanjem (slo, švica)
• 2. in 30. člen – 2 kumulativno izpolnjena pogoja
• izjema je pri avtonomiji
• pomeni prožnost, koneksnost in pravno varnost
4. Kakšna je razlika med lex loci delicti comisi in forum loci delicti
comisi?
• 2 vrsti naveznih okoliščin: pristojnost, uporaba prava
• divergentnost navezovanja
• lex – pristojnost, enostranske, ekonomičnost
• forum – uporaba prava, večstranske, koneksnost

5. Katero pravo bo uporabljeno: ponudba enostranskega posla ?
6. Napiši primer kumulativnega navezovanja!
7. Kako je urejena pripadnost pravne osebe?
8. Primer: Hrvaški državljan in Italijanka želita skleniti zakonsko zvezo v
Sloveniji. Po katerih pravnih redih se bo presojala veljavnost njune
zakonske zveze?
9. Primer: Kraj: Občine blizu Trsta.Prometna nesreča. 2 slo državljana,
vozili registrirani v SLO, zavarovani pri zavarovalnici Triglav.Tožnik toži toženca v SLO.
Ali je to dopustno? Katero pravo bi uporabilo slovensko sodišče?
10. Primer: 2 Ljubljančana skleneta pogodbo na Bledu, pogodbo zaključita z
besedami: München, 2.10.2003. Spolnitveni kraj v Sloveniji. Napišeta tudi navezno pogodbo. Sodišče bo:
a) uporabilo nemško pravo
b) ne bo upoštevalo pogodbe med strankama

Januar 2004
1. Kaj pomeni: Actor sequitor forum rei
2. Katere sklope ureja ZMZPP
3. Katere teorije so se razvile iz problema kvalifikacij
4. Primer distributivnega navezovanja
5. Prodajalec A, slovenski državljan, in kupec B, italijanski državljan skleneta prodajno pogodbo. Nista sklenila nobene navezne pogodbe. Katero pravo se bo uporabilo? Zakaj?
6. Katero pravo se uporabi glede skrbniških zadev?
7. Katero je merodajno pravo pri pignusu?
8. Nemško sodišče je odločilo o posvojitvi slovenskega državljana, ki je že polnoleten in ima domicil v Nemčiji. Pred našim organom se pojavi vprašanje priznanja odločbe. Pojavijo se naslednji problemi, na katere odgovorite:
• Izključna pristojnost slovenskega organa
• Tuj organ ni uporabil slovenskega prava, posvojena je bila polnoletna oseba. Ali je priznanje kljub temu možno?
9. Kaj pomeni incidenter postopek za priznanje tujih sodnih odločb?
10. Če je organ odkazan na pravo države, katere pravni red ni enoten, katero pravo uporabi, katero pravo ima prednost?
a. primat ima mednarodno zasebno pravo
b. primat ima interlokalno pravo

Februar 2004
1. prorogacija slovenskega sodišča (2T)
2. perpetuatio iursdictionis (2T)
3. negativni učinek javnega reda (2T)
4. kdaj uporabimo naše pravo ko gre za bipatrida (2T)
5. kolizijska norma pri paternitetnih in maternitetnih sporih (1T)
6. osebne služnosti – kol. norma (2T)
7. obkroži: ali je pri nas unitaristično ali pluralistično načelo – dedovanje? (2T)
8. italijan in slovenka se poročita v kopru in imata stalno prebivališče. čez 1 leto on gre v italijo in vloži tožbo za razvezo. njihovo sodišče ugodi. Ali bomo pripoznali to odločbo? (3T)
9. primer sklenitve z.z. – napiši katero navezovanje! (2T)
10. sistem v našem pravu glede priznanja tuje odločbe! (2T)

Marec 2004
1. naštej 5 načel MZP (1T)
2. učinka izključne pristojnosti (2)
3. nesamostojne kolizijske norme: pojem in vrste v ZMZPP (2)
4. pravo za apatrida (2)
5. pravo za kondikcije (2)
6. kaj je kolizijska norma in njene sestavine (2)
7. primer posvojitve – povejza katero navezovanje gre (1)
8. kolizijska avtonomija (3)
9. primer: slo. državljanka in njen mož hrvaški državljan, želita posvojiti bosanskega otroka. (3)
a) pod katerim pogojem bo odločal slo. organ?
b) katero pravo bi uporabilo naše sodišče?


10. VSTAVI:
Anglež povzroči prometno nesrečno v RS. Tožba v Angliji. Sodišče sodi po lex loci delicti commissi. To je ____________pravo. Toženec ugovarja zastaranje. Pojavi se problem. Zastaranje je po angl. pravu institut procesnega prava in se uporabi lex__________, to pa je v tem primeru ________pravo.
Po našem pravu je institut materialnega prava lex_________ in se uporabi v tem primeru __________pravo.
Sodišče bo zato moralo prej rešiti problem____________.

odgovori:
prva črtica: slovensko pravo
druga črtica: lex fori
tretja črtica: angleško pravo
četrta črtica: lex causae
peta črtica: slovensko pravo
šesta črtica: kolizijske kvalifikacije.


September 2004
1. sklopi, ki jih ureja MZP
2. perpetuatio iurisdictionis
3. izključitvena klavzula
4. napiši primer alternativnega navezovanja

5. pravo za kondikcije
6. katera arbitražna odločba je tuja
7. prodajalec je slovenec. Kupec je hrvat. Ni navezne pogodbe. Katero pravo?
8. dedovanje. Nemški državljan. Torej uporabimo nemško pravo. Kateri del nemškega prava bo naše sodišče prvo uporbilo?
9. primer: absolv. Izet naših študentov v grčiji. Pretep.ta ga toži v RS.
- ali lahko toži v RS?
- Katero pravo?
10. primer: posvojitev polnoletnega slo državljana s perb. V ZRN, v nemčiji. Ali bomo pripoznali?! Odgovori:
- izključna pristojnost našega organa
- nemško sodišče ni upoštevalo naše določbe o prepovedi posvojitve polnoletne osebe

A in B sta šla v Trst. Ajev avto se je pokvaril, B je sam zamenjal zračnico, Aja pa no mogel obvestiti o tem. Je blo nujno, ker sta se morala nasl. dan vrnit domov. V LJ B od Aja zahteva povrnitev stroškov. A pa pravi, da od njega ni zahteval, da zamenja zračnico. Po katerem pravu bo odločilo sodišče?


December 2004
1. Pridržek javnega reda (pojem, primer).
2.
3. Kumulativno navezovanje.
4. Oblika pravnega posla (določba + izjeme).
5. Primer dedovanje: Žena in mož imata stalno preb. v SVE. Žena SVE, mož SLO, mož umre. Katero pravo? Kaj če bi v naši določbi pravo bilo opredeljeno po stalnem prebivališču.
6. Sklenitev zakonske zveze (določba).
7.
8.Katera arbitražna odločba je tuja?
9. V državi Tamtam izdana odločba glede dolga. Tožnik želi v SLO izvršbo na nepremičnini. Toženec oporeka, da v državi Tamtam pravni sistem ni kompatibilen z našim (in še nekaj v smislu, da je manj zanesljiv kot v SLO). Ali bo z ugovorom uspel? Tožnik je državljan SLO, toženec pravtako.
10. Oče stalno preb. v ZDA, SLO državljan. Mama v SLO oboje. Otrok bipatrid. ama toži v SLO na ugotavljanje/izpodbijanje(?) očetovstva. Po ZDA pravu je dokazovanje očetovstva lažje, kot po SLO. Katero pravo se uporabi?
11. Mož pogrešan v ZDA od 11.9.2001. Po pravu ZDA razglašen za mrtvega po preteku treh let. Žena se želi poročiti ponovno v SLO, zakonski zadržek. Ali se bo lahko poročila? Oba sta SLO državljana.
12.
13. Dva nemca. Najmne pogodba glede NP v Sloveniji, v Kopru. Ne izroči ključev. Najemodajalec ima stalno preb. v Ljubljani. Najemnik toži v Ljubljani. Ali lahko toži v LJ?


Marec 2005

1. Opredeli pojem »forum shopping«
2. Katera dva instituta v nasem pravu pomenita odstop od aprioristicnega nacela
3. Tozniska varscina opredeli in namen
4. Definicija potrosniske pogodbe (enako besedilo kakor je v zakonu, potrebno je bilo vstaviti par besed)
5. X in Y se dogovorita v arbitrazni pogodbi za pristojnost arbitraze v Hamburgu. Ta razsodi in Y mora X placati dolocen znesek. Seveda da tega ne naredi in zato X v drzavi DDD zahteva to placilo. Kako bo sodišče odločilo v primeru, da v drzavi velja cista pogodbena koncepcija narave arbitrazne odlocbe in kako v primeru procesne koncepcije
6. Mednarodna litispendenca
7. Tuja arb odločba in njena pripadnost
8. Razveza zakonske zveze, en zakonec državljan XXX, drugi državljan ZZZ, toži pa se v Sloveniji. Kako bo sodišče razsodilo
9. Prodajna pogodba med F in G z mednarodnim elementom, stranki se dogovorita za uporabo avstrijskega prava. Prodajalec izroci stvar, kupec pa ne placa kupnine. Po stirih letih prodajalec zahteva placilo kupnine pred sodiscem v RS. Zastaranje je po slovenskem pravu 5 let, po avstrijskem pa 3 leta. Kako bo sodišče razsodilo.

Maj 2005:

1. Zavračanje.
2. Retorzijska pristojnost po ZMZPP.
3. Tožniška varščina.
4. Perpetuacija pristojnosti.
5. Učinek javnega reda pri uporabi tujega prava in pri priznanju tujih odločb.
6. A, B, C in D so skupaj podedovali zbirko znamk in jih prodali Metki, ki ima stalno prebivališče v Ljubljani. Metka je ugotovila, da manjka najbolj dragocena znamka, zato jih je tožila pri nas. Toženci so ugovarjali, da slovensko sodišče ni pristojno. Ali bo sodišče zavrglo tožbo? A, B in C so švicarski državljani, D pa ima prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji, vendar živi in dela v Švici.
7. Razlike med incidenter in delibacijskim postopkom.
8. Kdaj je dopustna prorogacija tujega foruma?
9. A je pri nas tožil B-ja, ki ima tu stalno prebivališče, zaradi vrnitve zneska po posojilni pogodbi, ki je bila sklenjena v Nemčiji. B je ugovarjal, da je bila v tej zadevi pred nemškim sodiščem že sklenjena poravnava in je predložil to odločbo. Kaj bo storilo sodišče?
10. Razlogi za zavrnitev priznanja tuje arbitražne odločbe, ki NISO enaki razlogom za zavrnitev priznanja tuje sodne odločbe.

Junij 2005
1. Kaj pomeni: Actor sequitor forum rei
2. Razlika med lex loci delicti comissi in forum loci delicti comissi?
3. Napisi primer kumulativnega navezovanja.
4. Kaj je to res in tranzitu?
5. Katero pravo bo uporabljeno: ponudba kot enostranski pravni posel ?
6. Hrvaški državljan in Italijanka želita skleniti zakonsko zvezo v Sloveniji. Po katerih pravnih redih se bo presojala veljavnost njune zakonske zveze?
7. Prodajalec A, slovenski drzavljan, in kupec B, hrvaski drzavljan skleneta prodajno pogodbo. Nista sklenila nobene navezne pogodbe. Katero pravo se bo uporabilo? Zakaj?
8. dedovanje. Nemški državljan. Torej uporabimo nemško pravo. Kateri del nemškega prava bo naše sodišče prvo uporabilo?
9. Najemna pogodba, nepremicnina v SLO, stranki se dogovorita za uporabo »ne vem katerega« prava. Ali je pristojno nase sodisce? Katero pravo bi uporabilo?
10. Po katerem pravu se presoja poslovna sposobnost?

uporaba prava za primera:
1. Po 20 ZMZPP se uporabi pravo, ki je z razmerjem najtesneje povezano, torej koneksnost. To je običajno pavo domicila tiste od strank, ki mora opraviti karakteristično izpolnitev.
2. Uporabi se pravo kraja, kjer je bilo dejanje storjeno, predpostavljam, da sta bila na Kreti, torej grško pravo. Vendar pa obstaja v 30 ZMZPP alternativno navezovanje, ki daje zaradi koristi oškodovanca prednost kraju nastanka posledice (lex loci laesionis), to pa je v našem primeru tudi grško pravo.


VPRAŠANJA SEPTEMBER 2005:
1. Katero pravo se uporabi, če ZMZPP za razmerje s tujim elementom nič ne določa
2. Pravni področji MZP, ki sta poenoteni na ravni EU
3. Kako sodnik posameznik ugotovi, ali je pristojen za spor z mednarodnim elementom
4. Tožniška varščina (pojem, namen)
5. Slovenski državljan in Uwe (ima slovensko in nemško državljanstvo) skleneta v RS posojilno pogodbo in se zmenita za pristojnost sodišča v Hamburgu za morebitne spore. Oba po pol leta vsako leto prebivata v Nemčiji iz poslovnih razlogov. Uwe na dan dospelosti pove, da ne misli plačati dolga. Slovenec vloži tožbo v Lj. Uwe ugovarja, češ da sta se za pristojnost zmenila drugače. Sodišče upošteva ugovor in zavrže tožbo. Ali je sodišče ravnalo pravilno in obrazloži!
6. 15 letni Benjamin pride kot begunec v RS in pred tem v svoji državi izvede obred, s katerim tam postane odrasel. Pri nas kupi stanovanje v Lj. Starši pripotujejo in želijo izpodbijati pred sodiščem sinov pravni posel. Ali bodo uspeli?
7. Rok je v jezi svoji punci v pijačo stresel strup, ki pusti hude izpuščaje. Oba sta Slovenca in punca pove Roku, da bo odšla v Timbuktu čez nekaj dni. Tam se pojavijo izpuščaji. Vloži tožbo v Sloveniji. Katero pravo se uporabi?
8. ZMZPP-katere kategorije oseb posebej varuje in opiši en tak primer
9. Katero pravo velja, če se stranki v pogodbi nič ne dogovorita?
10. Privolitev toženca v pristojnost slovenskega sodišča-pogoji in 2 primera, ki se štejeta za privolitev!


november 2005
1.Res in transitu.
2.Kdaj je dopustna prorogacija SLO sodišča?
3.Načela mednarodnega zasebnega prava.
4.Kumulacija (kaj je in primer).
5.Razlika med lex loci delicti comisii in forum loci delicti comisii
6.Ponudba kot enostranski pravni posel, po katerem pravu se presoja - nekaj takega...
7.Kateremu pravu pripada pravna oseba?
8.Umrli je nemški državljan, za dedovanje se uporabi nemško pravo, razprava pred SLO sodiščem - nekaj takega. Na katere predpise bo SLO sodišče pazilo najprej?
9.Nemški državljan je sestavil oporoko glede nepremičnin (če se ne motim je pisalo da ležijo na SLO ozemlju), glede premičnin pa ne. Katero pravo se bo uporabilo za nepremičnine in katero za premičnine?
10.Dva SLO državljana imata prometno nesrečo v Trstu. Ali je lahko pristojno SLO sodišče in Katero pravo se bo uporabilo?


FEBRUAR 2006
1. 2 instituta, ki pomenita odstop od apriorizma in sta urejena v ZMZPP - naštej in na kratko opiši
2. Katere so negativne predpostavke za priznanje arbitražnih odločb in hkrati niso predpostavke za priznanje tujih sodnih odločb (napisati 2 taki predpostavki)
3. primer, ko Ana želi priznanje etiopijske odločbe, priloži tudi prevod odločbe, sodišče pa zavrne priznanje, ker ni potrdila o pravnomočnosti. Ali je ravnalo prav?
4. en čuden primer z vrednostjo spornega predemta, se SPLOH ne spomnim več
5. trditve DA/NE - nekatere rahlo dvoumne - nam je pa bilo rečeno, da če se nam zdijo stvari dvoumne, naj zraven podamo obrazložitev odgovora
npr. a) z določitvijo izključnih pristojnosti sodišča RS naš zakonodajalec
izključi pristojnost tujih sodišč
b) potrošniška pogoba je praviloma pogodba o ... def. iz zakona
c) pri nepogodbeni odškodninski odgovornosti se praviloma uporabi
lex loci delicti comissi
6. primer: mama državljanka RS, oče Italijan, otroka državljana RS. Starša se ločita, oče odide v Italijo, tožen na preživnino. Katero pravo se bo uporabilo in zakaj?
7. primer: prometna nesreča, škodo utrpela sovoznica, toži oba povzročitelja - eden Slovenec, drugi Avsrtijec (solidarna odgovornost po OZ), škodni dogodek v Avstriji. Naše sodišče vodilo postopek le zoper našega državljana, o drugem pa ni nič odločilo. Ali je ravnalo prav?
8. omejitev avtonomije strank pri potrošniški pogodbi
9. primer: Stranki sta Slovenec in nek tuj državljan. Stranki se dogovorita, da bosta spore iz pogodbe reševali po mahagonijskem pravu. Pride do spora, tožnik toži pred sodiščem RS, toženec pa ugovarja, da mahagonijsko pravo določa, da mora imeti toženec za tovrstne spore obvezno odvetnika. Sodišče zavrže tožbo, ugotovi, da je namreč to, kar trdi toženec, res. Ali je ravnalo prav?
10. naštej vsaj en predpis EU, ki zavezuje SlovenijoVprašanja APRIL 2006:

1. Naštej 3 skupine oseb, ki so po ZMZPP posebej zaščitene.
2. Mednarodna litispendenca.
3. Tožniška varščina.
4. Dve področji MZP, ki sta po pravu EU unificirani.
5. Delavec Janez zaposlen pri podjetju s sedežem v Avstriji. Delo pol leta opravlja v Sloveniji, pol let pa v Avstriji. Katero pravo se bo uporabilo za razmerja v zvezi z njegovo pogodbo o zaposlitvi.
6. Kaj je izbirna pristojnost in en primer iz ZMZPP.
7. Kaj je kumulacija in en primer iz ZMZPP.
8. Razlike med delibacijskim in incidenter postopkom glede na a) pristojnost sodišča, in b) učinek veljavnosti.
9. Pogodbeno razmerje, stranki (en slovenski državljan, drug avstrijski državljan) se dogovorita za uporabo prava države X. Sodišče RS ugotovi, da pravo države X zavrača na uporabo slovenskega prava, zato je sodišče uporabilo slovensko pravo. Ali je ravnalo pravilno?
10. Slovenska študentka gre na študij v Bruselj, in jo finančno zabaše. Prosi drugega slovenskega študenta, ki je tudi v Bruslju, da mu posodi nekaj denarja. Pri tem mu izroči babičino uro. Kasneje pred slovenskim sodiščem študentka vloži tožbo proti študentu na vrnitev babičine ure, saj mu jo je izročila le kot zavarovanje za vrnitev dolga. On pa ugovarja, da mu je uro dala. Katero pravo bo uporabilo sodišče?


vprašanja junij 2006
1. kdaj je možna prorogacija slo sodišča
2. pravo za bipatride
3. katero teorijo je ZMZPP sprejel na dednopravnem področju. Razloži jo.
4. mednarodna litispendenca (def., pogoji v slo pravu)
5. Primer: Francoz in Hrvat skleneta pogodbo o najemu vikenda na Bledu. Skleneta navezno pogodbo, da se uporabi hrvaško (?) pravo. Hrvat ne odda vikenda ob dogovorjenem roku. Francoz ga toži pred slo sodiščem. Katero pravo se uporabi? Ali je slo sodišče pristojno?
6. Primer: Hrvat in Italjanka skleneta ZZ v slo. Katero pravo se uporabi za presojo veljavnosti ZZ?
7. Načelo kontradiktornosti pri priznanju tuje sodne odločbe
8. 8 trditev, obkroži pravilne

september 2006

1. 6 trditev (da/ne)
a) potrošniška pogodba je vsaka pogodba, pri kateri potrošnik pridobiva premičnine ali pravice, oziroma o opravljanju storitev za potrošnika.
b) z določitvijo izključne pristojnosti sodišča RS se izključi pristojnost tujih sodišč.
c) ponudba kot enostranski pravni posel se presoja po pravu kraja dolžnikovega stalnega prebivališča.

2. avtonomija strank pri ogodbi o zaposlitvi
3. katera področja mzp ureja Bruseljska I. uredba
4. primer: zmzpp določa da se poslovna sposobnost presoja po lex nationalis, slovenija pa je z molvanijo sklenila mednarodno pogodbo, da se za presojo poslovne sposobnosti uporablja lex domicili. katero pravo bo uporabilo slovensko sodišče pri vprašanju poslovne sposobnosti molvanijskega državljana s stalnim prebivališčem v lj in zakaj?
5. primer: mahagonijsko pravo in odvetnik...že velikokrat napisan primer in se mi ga ne da še enkrat pisat

6. primer: Janez (slo državljan, domicil v slo) in danilo (hr državljan in domicil v hr) imata sosednje vikende na krku. Janez po neki nevihti odide preverit stanje svojega vikenda in ugotovi, da strehe ni več...zamenja kritino, ki mu jo še nekaj ostane in ker vidi da je danilova streha prav tako v slabem stanju, preostanek kritine porabi za njegovo streho. Danilo je sicer vesel vendar pa sam ne bi uporabil pozlačenih strešnikov, zato toži janeza. Katero pravo bo sodišče uporabilo in zakaj?

7. primer: Kolizijska norma odkaže na uporabo tujega prava. Tuja norma določa, da je pogodba veljavno sklenjena:
- ko se stranki dogovorita o predmetu pogodbe, če je vrednost predmeta do 200.000 SIT
-ko se stranki dogovorita o predmetu in vrednosti predmeta, če je vrednost 200.001-400.000 SIT
-ko se stranki dogovorita o predmetu in njegovi vrednosti in žrtvovanju treh deklet, če je vrednost predmeta višja od 400.000 SIT

Ali bo slo sodišče uporabilo to normo, če je vrednost predmeta 350.000 sit?

8. primer: mislim, da gre za neko pogodbo (don't ask katero) in slo državljan toži avstrijskega državljana pred našim sodiščem, ta odgovori na tožbo in hkrati ugovarja pristojnost sodišča. Sodišče potrdi svojo pristojnost po členu 52/II (privolitev toženca) in naloži dietrichu plačilo stroškov in izpolnitev pogodbe. Ali je sodišče ravnalo prav, razloži!

Okotber 2006
1. tri podrocja, ki jih ureja zmzpp
2. incidenter postopek
3. teorije o kvalifikaciji - nastej
4. kolizijska norma za skrbniska razmerja
5. navezna okoliscina za pignus
6. primer ko je v nemciji posvojen slo.drzavljan s stalnim preb. v nemciji - je pristojnost ok? ali je mogoce odlocbo priznat v slo. pr. redu?
7. prodajna pogodba, stranki nista sklenili navezne pogodbe, prodajalec je slo. drzavljan, kupec pa hrvaski - katero pravo bo uporabilo sodisce?


november 2006

Nobenega vprašanja, ki že ne bi bil objavljen tu na forumu (pristojnost v zakonskih sporih, distributivno navezovanje, itd.). Bila je le ena posebnost:

Po katerem pravu se presoja poslovna sposobnost
a) po državljanstvu .................................................
b) po domicilu ........................................
c) po kraju nastanka obveznosti ...........................................


Vprašanja 27.2.07

1. interlokalno pravo
2. primer: prometna nesreča v trstu (glej stare teste)
3. in fraudem legis agitur
4. javni red (nek francoski izraz:))
5. primer: švicar in hrvat skleneta najemno pogodbo za nepremičnino v Bohinju, določita uporabo hrvaškega prava. švicar je nato noče prepustiti hrvatu. ali ga lahko hrvat toži v slo, katero pravo se bo uporabilo
6. razlika med forum loci dolicti comissi in lex loci delicti comissi

Maj 2007
1. litispendenca v mzp
2. forum rei sitae, lex rei sitae
3. primer munchen-bled
4. izkljucitvena klavzula
5. primer alternativnega navezovanja
6. norma za oblicnost (neki tazga)
7. kolizijska norma za skrbniska razmerja
8. in 9. sta bla dva stara primera, neki o razvezi ZZ pa o eni pogodbi, sta tud v tem topicu ze napisana
10. uporaba prava pri pignusu

Uporabniški avatar
Umagaan
Prispevkov: 20
Pridružen: 12. Nov 2008 09:19

Re: Zapiski & izpiti

Odgovor Napisal/-a Umagaan » 12. Nov 2008 09:38

Pa še par info:

Tuj kraj pomeni mednarodni elemet.Ona dva se hočta tko izognit uporabi OZ, zato ne porabiš OZ v dispozitivnem delu, pač pa samo kogentnem, da se ne izogneta prisilnim predpisom (da ne izigrata prisilnih domačih predpisov). Moraš pri tem tud vedet, da so pravila OZ dispozitivna, če ni posebej določeno, da so kogentna. V vsakem primeru, ko se pojavi vpliv tujega pravnega sistema, pogledaš ZMZPP

katero pravo se uporabi pri ponudbi kot enostranskem pravnem poslu?
Tako je. Uporabi se Lex causae (pravo-v odvisnosti od- temeljnega razmerja) in ne domicil dolžnika- ta 28. člen je primeren zgolj za javno obljubo, saj imaš za druge enostranske posle različne statute: npr. enostranski posel stvarnega prava-stvarni statut, dednega-dedni statut...

osebne služnosti so: raba, užitek, služnost stanovanja(SPZ)-torej se nanašajo na premičnine in nepremičnine; velja pravo lex rei sitae(18/1ZMZPP)=pravo kraja, kjer stvar leži
če pa se pri osebni služnosti presoja npr. pogodba o osebni služnosti, je pomembno ali gre za premičnino ali za nepremičnino; pogodbe o premičninah se presojajo po lex electa (avtonomija strank), pogodbe o nepremičninah pa po lex rei sitae


5. Slovenski državljan in Uwe (ima slovensko in nemško državljanstvo) skleneta v RS posojilno pogodbo in se zmenita za pristojnost sodišča v Hamburgu za morebitne spore. Oba po pol leta vsako leto prebivata v Nemčiji iz poslovnih razlogov. Uwe na dan dospelosti pove, da ne misli plačati dolga. Slovenec vloži tožbo v Lj. Uwe ugovarja, češ da sta se za pristojnost zmenila drugače. Sodišče upošteva ugovor in zavrže tožbo. Ali je sodišče ravnalo pravilno in obrazloži!
6. 15 letni Benjamin pride kot begunec v RS in pred tem v svoji državi izvede obred, s katerim tam postane odrasel. Pri nas kupi stanovanje v Lj. Starši pripotujejo in želijo izpodbijati pred sodiščem sinov pravni posel. Ali bodo uspeli?

5. Sodišče ni ravnalo pravilno. kadar ima nekdo 2 ali več državljanstev in je med njimi tudi slovensko, se šteje, da ima samo slovensko in zato se za pristojnost ne moreta dogovoriti drugače.

6. Poslovna sposobnost se določa po pravu državljanstva. Če je oziroma ker je benjamin po pravu svoje države postal polnoleten, je to pravico prinesel s seboj in se tudi pri nas smatra za poslovno popolnoma sposobnega, tako da starši ne bodo uspeli z izpodbijanjem.


Izjemi od aprioriorizma, ki ga pozna nase pravo sta:
1) izkljucitvena klavzula po 2. clenu zmzpp
2) javni red po 12. clenu zmzpp
torej vsakic, ko lahko sodnik presodi, da obstaja dejstvo, okoliscina, da ne odloci tako, kot je resitev predvidel zakonodajalec

Borut
Prispevkov: 4
Pridružen: 10. Okt 2008 14:55

Re: Zapiski & izpiti

Odgovor Napisal/-a Borut » 16. Dec 2008 13:28

Dec 08
1. Bruseljska uredba
2. Latinski izraz za nav. ok. nepogodbene odškodninske obveznosti
a) za pravo
b) za pristojnosti
3. Retorzijska vzajemnost
4. Kako se imenuje postopek priznanja tujih odločb, ki ima učinek pravnomočnosti
5. HR državljan umre v SLO. Kaj naš pristojni sodnik v najprej pogledal v hrvaški zakonodaji.
6. Slo državljanka in IT državljan hočeta posvojiti otroka (državljan BIH).
a) kdaj bo pristojno naše sodišče
b) po katerem pravu bo presojalo
7. Slovenec z domicilom v Kranju odda nemcu v najem hiško, ki je v Avstriji. ?Nemec ni zadovoljen? toži v SLO.
a) ali je naše sodišče pristojno (da/ne) Zakaj?
b) če bi bilo pristojno, katero pravo bi uporabilo?
8. Srb umre v SLO, kjer ima vse premoženje. Z oproko je zapustil vse premičnine sinu, ki ima domicil v Beogradu. O nepremičninah ni napisal nič.
a) katero pravo se uporabi za oporočno dedovanje premičnin?
b) katero za zakonsko dedovanje nepremičnin?
9. Navezna okoliščina pri zastaranju
10. Primer distrubutivnega navezovanja

Luncy1
Prispevkov: 6
Pridružen: 02. Feb 2009 21:48

Re: Zapiski & izpiti

Odgovor Napisal/-a Luncy1 » 02. Feb 2009 21:50

Pozzdravljeni,

Sem izredna študentka in me zanima ali obstajajo kake dobre vake za ta predmet?

Hvala in Lp

Aimend
Prispevkov: 18
Pridružen: 11. Dec 2008 14:06

Re: Zapiski & izpiti

Odgovor Napisal/-a Aimend » 04. Feb 2009 13:24

misliš vaje? ne rabiš vaj, odgovori na izpitna vprašanja, še posebej na primere - uporabi zakon pa bo.

sp3ci
Prispevkov: 25
Pridružen: 13. Feb 2009 11:37
Kraj: left pocket of the right pants

Re: Zapiski & izpiti

Odgovor Napisal/-a sp3ci » 01. Apr 2009 03:02

dec 08. bruseljska uredba?

kaj je misljeno tukaj? ve kdo...? :P

in pa, ima kdo zgornja vprasanja resena vsa? :D:D
wendy, I need some magic dust...

sonce
Prispevkov: 5
Pridružen: 07. Okt 2008 17:01

Re: Zapiski & izpiti

Odgovor Napisal/-a sonce » 23. Maj 2009 15:41

resena vprasanja, manjka edino nekaj primerov. ce kdo najde kaksne napake pa naj komot popravi.
Priponke
mzp vprasanja in odgovori.doc
(161.5 KiB) Prenešeno 1981 krat

Uporabniški avatar
Rocky
Prispevkov: 43
Pridružen: 07. Okt 2008 01:24

Re: Zapiski & izpiti

Odgovor Napisal/-a Rocky » 21. Sep 2009 04:04

če se ti živ bog ni zahvalu, se ti bom pa jst ;) Hvala Sonce ;)

sonce
Prispevkov: 5
Pridružen: 07. Okt 2008 17:01

Re: Zapiski & izpiti

Odgovor Napisal/-a sonce » 24. Sep 2009 11:34

kein problem ;)

Uporabniški avatar
Rocky
Prispevkov: 43
Pridružen: 07. Okt 2008 01:24

Re: Zapiski & izpiti

Odgovor Napisal/-a Rocky » 06. Dec 2009 15:57

Pa tko za naprej folk: ne paničarte s tem izpitom ... tisti ko reče, da je znal člene izpitov na pamet pa, da je za 6 recitiru člene v sanjah vam prodaja bučke! Globoko pa priporočam, da se poleg skripte in zakona učite tudi iz vsakoletnih predavanj! ... pa stara vprašanja seveda!

xifika
Prispevkov: 3
Pridružen: 03. Feb 2009 11:13

Re: Zapiski & izpiti

Odgovor Napisal/-a xifika » 19. Jan 2010 17:23

Mi lahko prosim kdo pove kaj je s postopkom o izvršitvi tujih arbitražnih odločb....v zmzpp piše, da so členi prenehali veljati...je mogoče rekla kaj na predavanjih po čem je treba to predelat ( npr. zakon o arbtitraži)?

thx

darman
Prispevkov: 29
Pridružen: 11. Jan 2010 16:50

Re: Zapiski & izpiti

Odgovor Napisal/-a darman » 17. Jan 2011 16:39

hej! mogoče kdo ve razliko med prorogacijo in delegacijo (pristojnosti)?

Hvala, lp

Uporabniški avatar
baby™
Prispevkov: 1573
Pridružen: 05. Okt 2008 17:16
Kraj: če me najdeš, mi povej, kje sm.

Re: Zapiski & izpiti

Odgovor Napisal/-a baby™ » 17. Jan 2011 19:09

prorogacija pomeni, da se stranki sami sporazumeta o krajevni pristojnosti sodišča (več o tem maš v 52. členu ZMZPP); delegacija je pa prenos pristojnosti na drugo sodišče, ki jo opravi tisto sodišče, ki ni pristojno...

a ni to to? :)
jaz sem mali psihopat

darman
Prispevkov: 29
Pridružen: 11. Jan 2010 16:50

Re: Zapiski & izpiti

Odgovor Napisal/-a darman » 19. Jan 2011 23:37

ja, mislim da maš prav. hvala!

darman
Prispevkov: 29
Pridružen: 11. Jan 2010 16:50

Re: Zapiski & izpiti

Odgovor Napisal/-a darman » 20. Jan 2011 16:56

Hej, še eno vprašanje, če kdo ve. Katero pravo se uporabi pri: ponudba enostranskega posla?

V odgovorih iz neta piše: pravo dolžnikovega stalnega prebivališča ali sedeža. Je to prav?
Ker kolikor sem bral skripto, pri terj stvari malo zmedeno piše.

Hvala lp,
darjan

darman
Prispevkov: 29
Pridružen: 11. Jan 2010 16:50

Re: Zapiski & izpiti

Odgovor Napisal/-a darman » 21. Jan 2011 00:00

pa še tole: a se za verzijski zahtevek in kondikcijski zahtevek uporablja različno pravo ali pride pri obeh v poštev pravo, ki se uporablja za pravno razmerje, ki je nastalo ali je bilo pričakovano... in je na njegovi podlagi prišlo do neupravičene obogatitve?

hvala

frondi
Prispevkov: 18
Pridružen: 27. Okt 2010 09:34

Re: Zapiski & izpiti

Odgovor Napisal/-a frondi » 21. Jan 2011 22:28

za ponudbo enostranskega posla: ada je na predavanjih omenla, da se sicer enostranski posli presojajo po pravi države dolžnikovega stalenga prebivališča, vendar to NE velja za ponudbo in akcept. ponudba in akcept se presojata po lex causae.

za kondikcije: 29/I
za verziej: 29/III

darman
Prispevkov: 29
Pridružen: 11. Jan 2010 16:50

Re: Zapiski & izpiti

Odgovor Napisal/-a darman » 24. Jan 2011 01:27

hej. kaj pa za nepremičnine ki se dedujejo? se uporablja pravo državljansktva zapustnika ob smrti ali lex rei sitae?

hvala za odgovore! ;)

frondi
Prispevkov: 18
Pridružen: 27. Okt 2010 09:34

Re: Zapiski & izpiti

Odgovor Napisal/-a frondi » 24. Jan 2011 12:15

pri nas imamo sprejeto unitaristično teorijo, kar pomeni, da se zapuščina obravnava kot celota oz kot skupnost stvari, zato se za vsa dednopravna vprašanja uporablja eno pravo. uporabi se pravo države, katere državljan je bil zapustnik ob smrti. to pomeni, da se tako nepremičnine kot premičnine presojajo po pravu države, katere državljan je bil zapustnik ob smrti.

darman
Prispevkov: 29
Pridružen: 11. Jan 2010 16:50

Re: Zapiski & izpiti

Odgovor Napisal/-a darman » 24. Jan 2011 15:19

Najlepša hvala Frondi!

prava
Prispevkov: 26
Pridružen: 01. Avg 2009 14:44

Re: Zapiski & izpiti

Odgovor Napisal/-a prava » 21. Feb 2011 13:16

Če ima kdo ravno čas in če ve pravilne odgovore na ta vprašanja, bom zelo vesela, če mi popravi oz. pomaga:1.)Če je organ odkazan na pravo države, katere pr. red ni enoten, katero pravo uporabi, katero pravo ima prednost?
a. mednarodno zasebno pravi
b. interlokalno pravo2.)Slovenska državljanka gre na študij v Bruselj, tam jo doletijo finančne težave. Prosi slovenskega študenta, ki prav tako študira v Bruslju, da ji posodi denar. Pri tem mu izroči babičino uro. Kasneje pred slovenskim sodiščem študentka vloži tožbo na vrnitev babičine ure, saj jo je študentu izročila kot zavarovanje svojega dolga. On ugovarja, da mu jo je dala. Katero pravo bo uporabilo sodišče?

--a gre tuki za neopravičeno pridobitev in velja lex causae?3.)begunec,pride v slo,star 16let,v svoji državi izvede obred po katerem je poslovno sposoben.v slo. kupi nepremičnino,starši ki pridejo za njim izpodbijajo češ da ni sposoben.
napišem da je,ker je sposoben po pravu svoje države al je kej drgač ker je begunec?
---odg: za pogodbe, ki se nanašajo na nepremičnine se uporabi pravo države, kjer je nepremičnina, torej slo pravo. V slo pr. redu pa je 5. letnik omejeno posl. sposoben in ne more kupovati nepremičnin, zato starši lahko izpodbijajo in bodo uspešni. ali :
---posl. sposobnost se določa po pravu državljanstva in benjamin je po pravu svoje države postal polnoleten in starši ne bodo uspeli?4.)Nemško sodišče je odločilo o posvojitvi slovenskega državljana, ki je že polnoleten in ima domicil v Nemčiji. Pred našim organom se pojavi vprašanje priznanja odločbe. Pojavijo se naslednji problemi, na katere odgovorite:
• Izključna pristojnost slovenskega organa
• Tuj organ ni uporabil slovenskega prava, posvojena je bila polnoletna oseba. Ali je priznanje kljub temu možno?
--- odg: ni izključne pristojnosti, ker nima stalnega prebivališča
----a gre za to, ker ni vzajemnosti, ker se pri nas polnoletnega državljana ne more posvojiti ali gre za nasprotje z javnim redom? kaj je prav5.)Prometna nesreča v avstriji, škodo utrpi sovoznica, toži oba povzročitelja- en slovenski in en avstrijski državljan (solidarna odgovornost po oz). slovensko sodišče odloči samo o slovenskem državljanu, glede avstrijca pa nič. ali je ravnalo pravilno?
?6.)V državi Tamtam izdana odločba glede dolga. Tožnik želi v SLO izvršbo na nepremičnini. Toženec oporeka, da v državi Tamtam pravni sistem ni kompatibilen z našim (in še nekaj v smislu, da je manj zanesljiv kot naš).
- ali bo z ugovorom uspel?
odg: izključno je pristojno slo sodišče in se odločba ne bo priznala in izvršila, ali
---neobstoj vzajemnosti ni ovira za priznanje in izvršitev, ko to zahteva slo državljan in ne bo uspel z ugovorom? Kaj bi blo prav?7.)Pogodbeno razmerje, stranki (en slovenski državljan, drug avstrijski državljan) se dogovorita za uporabo prava države X. Sodišče RS ugotovi, da pravo države X zavrača na uporabo slovenskega prava, zato je sodišče uporabilo slovensko pravo. Ali je ravnalo pravilno?

odg: zavračanje ne velja več in se uporabi pravo, ki sta ga izbrali stranki?8.)A je pri nas tožil B-ja, ki ima tu stalno prebivališče, zaradi vrnitve zneska po posojilni pogodbi, ki je bila sklenjena v Nemčiji. B je ugovarjal, da je bila v tej zadevi pred nemškim sodiščem že sklenjena poravnava in je predložil to odločbo. Kaj bo storilo sodišče?
---odg: za tujo sodno odločbo se šteje tudi poravnava, torej jo sodišče lahko prizna?


9.)Janez (slo državljan, domicil v slo) in danilo (hr državljan in domicil v hr) imata sosednje vikende na krku. Janez po neki nevihti odide preverit stanje svojega vikenda in ugotovi, da strehe ni več...zamenja kritino, ki mu jo še nekaj ostane in ker vidi da je danilova streha prav tako v slabem stanju, preostanek kritine porabi za njegovo streho. Danilo je sicer vesel vendar pa sam ne bi uporabil pozlačenih strešnikov, zato toži janeza. Katero pravo bo sodišče uporabilo in zakaj?
odg: a gre tukaj za gestijo in se uporabi lex loci actus, kjer je bilo opravljeno dejanje?


10.)A in B sta šla v Trst in A-jev avto se pokvari, B zamenja zračnico. A-ja o tem ni obvestil, bilo pa je nujno, ker sta morala naslenji dan nazaj.V lj B od A-ja zahteva povrnitev stroškov. A pa pravi, da od njega ni zahteval, da zamenja zračnico.Po katerem pravu bo odločalo sodišče?
odg: poslovodstvo brez naročila, pravo kraja kjer je bilo opravljeno dejanje?

Pravnik12
Prispevkov: 16
Pridružen: 18. Maj 2010 12:27

Re: Zapiski & izpiti

Odgovor Napisal/-a Pravnik12 » 31. Mar 2011 13:34

Hm... počas bi bli lahko razultati, a bodo res šele jutri... :?

Uporabniški avatar
darkologic
Prispevkov: 23
Pridružen: 06. Feb 2009 16:27

Re: Zapiski & izpiti

Odgovor Napisal/-a darkologic » 31. Mar 2011 14:25

sam res, ja...sej nas ni tok enormno velik pisal :)
"In the beginning the Universe was created. This has made a lot of people very angry and has been widely regarded as a bad move." - Douglas Adams

Uporabniški avatar
baby™
Prispevkov: 1573
Pridružen: 05. Okt 2008 17:16
Kraj: če me najdeš, mi povej, kje sm.

Re: Zapiski & izpiti

Odgovor Napisal/-a baby™ » 31. Mar 2011 19:53

kšna so pa bla kej vprašanja? :)
jaz sem mali psihopat

Odgovori

Vrni se na