Izpitna vprašanja

prof. dr. Erik Kerševan

Moderatorji: Zmajbaby™

Odgovori
lii
Prispevkov: 16
Pridružen: 06. Okt 2008 15:48

Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a lii » 07. Mar 2009 22:42

Živjo!

Jaz bi pa res lepo prosila, če ima kdo kakšna izpitna vprašanja odkar je izpit pisen.

Vsaj kakšno vprašanje bi tudi prišlo prav, da si ustvarim vtis kako sploh izgleda izpit odkar je pisen.

LP

not me
Prispevkov: 12
Pridružen: 03. Feb 2009 09:28

Re: Prošnja za izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a not me » 09. Mar 2009 08:13

Pa če še kdo dopiše kakšne so kej ocene, če je res tako težko nardit ... mal me panika grab :(

nio
Prispevkov: 2
Pridružen: 13. Mar 2009 18:40

Pozna kdo odgovor na to izpitno vprašanje:

Odgovor Napisal/-a nio » 13. Mar 2009 18:43

Na podlagi katerih pravnih sredstev lahko državni organi nadzirajo delo organov lokalne samoupravne skupnosti?

Aimend
Prispevkov: 18
Pridružen: 11. Dec 2008 14:06

Re: Pozna kdo odgovor na to izpitno vprašanje:

Odgovor Napisal/-a Aimend » 17. Mar 2009 14:50

a ni to bolj javna uprava, kot postopek ???

Aimend
Prispevkov: 18
Pridružen: 11. Dec 2008 14:06

Re: Prošnja za izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a Aimend » 17. Mar 2009 14:51

pa a res nobeden nič ne ve?!?!? dejte no :(

Aimend
Prispevkov: 18
Pridružen: 11. Dec 2008 14:06

Re: Prošnja za izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a Aimend » 17. Mar 2009 20:53

po nekaj urnem učenju in 30minutni raziskavi interneta sem na nekem forumu zasledila:

Vprašanja upus 25.2.2009
1.Ali poteka ta izpit po pravilih upravnega postopka ali ne?Pojasni.
2.Katera pravna sredstva po ZUP so namenjena nadzoru nad odločanjem organov lokalnih skupnosti?Pojasni.
3.Posameznik je vložil zahtevek za priznanje subvenicije v višini pet evrov.Kako bo organ odločil skladno z načelom ekonomičnosti postopka?
4.V primeru iz prejšnjega odstavka je pristojni organ dokončno zavrnil vloženi zahtevek,zato je posameznik vložil tožbo v upravnem sporu.Kako bo ravnalo pristojno sodišče?Pojasni.
5.Podaj po en primer prekluzivnega,instrukcijskega,podaljšljivega in zakonskega roka v upravnem postopku.
6.Zakaj pravimo,da spor polne jurisdikcije lahko pomeni kršitev načela delitve oblasti?
7.V pravnem pouku odločbe II. stopnjeje napačno zapisano,da upravni spor zoper to odločbo ni dovoljen.V kakšnem roku bo mogoče sprožiti upravni spor zoper to odločbo?Pojasni.
8.Tujec,ki je bil po osamosvojitvi in nastanku nove države izbrisan iz registra stalnega prebivalstva (torej uradne evidence o posameznikih,ki imajo v RS stalno prebivališče),vloži zahtevo za izdajo potrdila o stalnem prebivališču.Organ mu na njegovo zahtevo izda listino,na kateri je navedeno,da on stalnega prebivališča v RS nima.Kakšna je pravna narava te listine?Ali se posameznik lahko pritoži zoper to listino z utemelitvijo,da mu je bila pravica do stalnega prebivanja nezakonito odvzeta?

OKTOBER 2008
1. Katere so razlike med devolucijo pristojnosti in pritožbo zaradi molka organa?
2. Na podlagi katerih pravnih sredstev lahko državni organi nadzirajo delo organov lokalne samoupravne skupnosti?
3. Predstavniki zdravniškega sindikata FIDES se ne strinjajo z analizo plač zdravnikov, ki jo je pripravilo MJU in trdijo, da bi morali biti udeleženi v upravnem postopku. ali je njihova zahteva utemeljena? Utemelji!
4. Oseba A je proti inšpektorju, ki bodi postopek podala predlog za izločitev, o kateri je odločil predstojnik inšpektorata, ki je organ v sestavi ministrstva. Prestojnik inšpektorata je zavrnil navedeni predlog. Ali ima oseba A na voljo zoper to odločitev redna pravna sredstva, izredna pravna sredstva oziroma možnost sodnega varstva?
5. Zdravstveni inšpektor pri pregledu kuhinje v kitajski restavraciji ugotovi, da v določenih sestavinah vsebovana prepovedana snov melamin, opazi pa tudi, da jih kljub temu uporabljajo za pripravo jedi. Inšpektor zato želi izdati odločno, s katero bi nadaljnjo uporabo navedenih sestavin prepovedal, vendar lastnika ni mogoče najti. kaj lako stori? kako bi dosegel, da bi ta odločba čim prej postala izvršljiva?
6. Oseba B je vložila vlogo za priznanje kmetijske subvencije v višini 10 eur, ne da bi bila tožniku dana možžnost, da se izjavi o relevantnih dejstvih in dokazih. ker je ministrstvo njegovo vlogo zavrnilo, in je s tem postala odločba dokončna, je oseba B zoper to odločbo vložila tožbo v upravnem sporu. kako bo ravnalo sodišče?
7. V čem se razlikujejo posledice združitve več istovrstnih postopklov in vzorčnega postopka v upravnem sporu?
8. Kako odloči sodišče, če upravni akt, ki se izpodbija, nima obrazložitve?


JANUAR 2009
1. Kakšna je razlika med nepopolno ugotovitvijo dejanskega stanja in zmotno presojo dokazov ?
2. Upravno sodišče je razsodilo v sporu v zvezi z zakonitostjo predpisa, ki ga je izdal volilni organ. Katera sredstva so na voljo?
Novinar zahteva, da ga organ seznani z odločitvijo o podelitvi državljanstva osebi A, ki je bila pred osamosvojitvijo RS visok oficir Jugoslovanske ljudske armade. Kako bo ravnal organ ? Zakaj ?


Kar grozljiva vprašanja bi rekela :D ... ampak up yours!!! če smo že do tle prlezl bomo pa še ta izpit naredl ne?

not me
Prispevkov: 12
Pridružen: 03. Feb 2009 09:28

Re: Prošnja za izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a not me » 26. Mar 2009 12:03

Še izpit z dne 25.3.2009

1. Katere so meje materilane pravnomočnosti upravne odločbe?

2. Kdaj in pod kakšnimi pogoji se lahko spremeni dokončna ali pravnomočna odločba, izdana na podlagi predpisa, ki je bil po odločbi Utsavnega sodišča odpravljen zaradi neskladnosti z ustavo ali zakonom?

3. Ali lahko organ odpravi odločbo po nadzorstveni pravici v primeru molka organa?

4. Ali se lahko izredno razveljavi odločbo, ki jo je izdala vlada?

5. Ali bi se mnenje Pravne fakultete o določenem vprašanju razumevanja Zakona o državljanstvu štelo za izvedensko mnenje?

6. Državni zbor je zavrnil predlog predsednika vlade za imenovanje določene osebe za ministra. Ali je mogoče v zvezi s to odločitvijo sprožiti upravni spor in kdo bi ga lahko sprožil? Pojasni.

7. Vladi RS in RH sta sklenili meddržavni sporazum o meji, Ali bi bilo mogoče sprožiti glede tega sporazuma upravni spor ter pod kakšnimi pogoji? Pojasni.

8. V katerih primerih oziroma pod katerimi pogoji bo sodišče v upravnem sporu odločalo tudi o akcesornih zahtevkih, ki jih je postavil tožnik? Pojasni.

Pa veliko sreče!

tilen13
Prispevkov: 2
Pridružen: 02. Apr 2009 14:52

Re: Prošnja za izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a tilen13 » 05. Maj 2009 17:25

Izpit 22.4.2009

1. V zakonu o štipendiranju je določeno, da je potrebno vlogo za podaljšanje štipendije oddati do konca septembra. Ali gre za materialni ali procesni rok?
2. Ali se pri materialnem sosporništvu o zahtevkih strank odloči z eno ali več odločbami?
3. Posameznik je prejel vabilo, v katerem je določeno, da se mora naslednji dan zglasiti pred določenim upravnim organom v zvezi s postopkom odločanja o pravici do stalnega prebivanja tujca. Ker posameznik meni, da je navedeni rok prekratek za pripravo vseh dokazov, ki bi jih še želel predložiti, se je zoper vabilo pritožil. Kako bo ravnal organ? Pojasni.
4. Ali lahko sodišče pri odločanju v upravnem sporu odkloni uporabo določenega podzakonskega predpisa? Pojasni.
5. V postopku denacionalizacije je ministrstvo zaslišalo več prič. Ker je bilo zatem ugotovljeno, da bi postopek morala voditi upravna enota, je ministrstvo v skladu z zakonom stvar odstopilo temu upravnemu organu. Ali je v tem postopku upravna enota dolžna ponovno zaslišati priče? Pojasni.
6. Inšpektor je izdal odločbo o upravni stvari iz pristojnosti te inšpekcije brez pooblastilageneralnega inšpektorja, ki je njegov predstojnik. Ali je inšpektor ravnal zakonito? Zakaj?
7. Ali je domneva resničnosti tistega, kar se v javni listini potrjuje, izpodbojna? Pojasni.
8. Ali je možna revizija zoper sklep v upravnem sporu? Pojasni.

m&m
Prispevkov: 22
Pridružen: 03. Nov 2008 17:46

Re: Prošnja za izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a m&m » 17. Jun 2009 12:45

Tle so zbrani izpiti od oktobra 2008 pa do junija 2009.
Priponke
IZPIT UPUS.doc
(53 KiB) Prenešeno 2895 krat
"Svet je gledališče v katerem najslabši igralci igrajo največje vloge."
Aristotel

sonce
Prispevkov: 5
Pridružen: 07. Okt 2008 17:01

Re: Prošnja za izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a sonce » 29. Sep 2009 15:45

september 2009

1. Ali imamo lahko več stvarno pristojnih organov, ki lahko odločajo o določeni upravni zadevi? Pojasni.
2. Odločbo je izdala uradna oseba, ki je bila pooblaščena le za vodenje postopka. Kakšna pravna sredstva ima stranka na voljo? Pojasni.
3. Na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je 23 letna ženska vložila vlogo za priznanje starostne pokojnine. Kako bo ravnal organ? Pojasni.
4. Ker je v postopku sodelovalo veliko strank z istovrstnimi interesi, jim je upravni organ postavil skupnega predstavnika. Ko je bila izdana odločba in se je ena od teh strank pritožila, je organ njeno pritožbo zavrgel z utemeljitvijo, da je ni vložila upravičena oseba, ker je za to pooblaščen skupni predstavnik. Ali je ravnal zakonito? Pojasni.
5. Na vratih stranke se je v soboto ob 23.uri pojavila uradna oseba in ji izročila sklep o privedbi na ustno obravnavo pred pristojnim upravnim organom ob 23.30 uri istega dne. Stranke se s tem ne strinja in je tej uradni osebi izjavila, da se zoper sklep pritožuje. Ali bo stranka vseeno privedena na obravnavo? Pojasni.
6. Pri glasovanju o izdaji upravne odločbe s strani komisije, s katero se zahtevek stranke zavrnili, so od 7 članov trije glasovali za to odločbo, dva proti, dva pa sta se vzdržala. Ali daje tak način odločanja podlago za pritožbo? Pojasni.
7. V upravnem sporu je v zadevi, ki je vredna manj kot 200 evrov odločal senat in ne sodnik posameznik, čeprav ni šlo za pomembno pravno vprašanje, zato se je tožnik, ki z zahtevkom ni uspel zoper sodbo sodišča pritožil. Kako bo ravnalo pritožbeno sodišče? POjasni.
8. V upravnem soru je v reviziji revident uveljavljal, da je sodišče prve stopnje nepravilno zavrnilo njegovo tožbo, saj je bil upravni organ ki je v zadevi odločil, za to zadevo stvarno nepristojen. Kako bo ravnalo revizijski sodišče? Pojasni.

mng
Prispevkov: 13
Pridružen: 20. Jul 2009 15:16

vprašanje

Odgovor Napisal/-a mng » 21. Dec 2010 21:01

Mi lahko prosim kdo odgovori na to izpitno vprašanje: ALI LAHKO ZAKON DOLOČI DA DRŽAVNI ZBOR V DOLOČENI UPRAVNI ZADEVI ODLOČA V UPRAVNEM POSTPOKU??? hvala In še pojasni zakaj???

adelajda
Prispevkov: 6
Pridružen: 01. Okt 2010 23:12

Re: vprašanje

Odgovor Napisal/-a adelajda » 16. Mar 2011 16:15

Hey,

zanima me, kako poteka ustni izpit pri dr. Kerševanu?'???
Nimam občutka, ker ga ravno ne poznam in mi je vse tuje :oops:
Vsaka informacija je dobrodošla :roll:

Prijeten študij...

frondi
Prispevkov: 18
Pridružen: 27. Okt 2010 09:34

Re: vprašanje

Odgovor Napisal/-a frondi » 16. Mar 2011 18:48

adelajda napisal/-a:Hey,

zanima me, kako poteka ustni izpit pri dr. Kerševanu?'???
Nimam občutka, ker ga ravno ne poznam in mi je vse tuje :oops:
Vsaka informacija je dobrodošla :roll:

Prijeten študij...

sj upsu je PISNI izpit? odkar to ni več trojček (torej nekje od 2008) je samo pisni izpit. mislim, da boš dogovor na vprašanje našla na drugem forumu, na prvih straneh - pravna.mojforum.si

adelajda
Prispevkov: 6
Pridružen: 01. Okt 2010 23:12

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a adelajda » 17. Mar 2011 20:20

Živjo,

ne sama ga imam ustno, ker sem podiplomski študent:)
vseeno hvala za info:)

adelajda
Prispevkov: 6
Pridružen: 01. Okt 2010 23:12

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a adelajda » 17. Mar 2011 20:29

aja,če pa imaš kakšne vaje so pa dobrodošle:)

oz. če imaš knjigo prav tako:)

frondi
Prispevkov: 18
Pridružen: 27. Okt 2010 09:34

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a frondi » 17. Mar 2011 21:00

vem, da sem na tem al pa na unem drugem forumu brala kk so potekali ustni izpiti....zdj pač koker boš sama poiskala.
knjiga se kupi v fotokopirnici čez most, ko sm jo js kupla je bla nekje 20 evrov.
vaj pa nimam, so pa na tem forumu ene stare vaje. kakšne zapiske najdeš tudi na student-info.net pod knjižnica zapiskov, vendar se morš registrirat, da lahko dol potegneš kar je gor.

vso srečo :)

Uporabniški avatar
flafi
Prispevkov: 1768
Pridružen: 05. Okt 2008 15:31
Kraj: Ljubljana

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a flafi » 17. Mar 2011 21:09

Una kopirnica čez Ljubljanico ne prodaja več kopiranih knjig.
It's so fluffy, I'm gonna die! IT'S SO FLUFFEEEEH!

adelajda
Prispevkov: 6
Pridružen: 01. Okt 2010 23:12

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a adelajda » 19. Mar 2011 09:08

hvala za info:)

Uporabniški avatar
AzzQim
Prispevkov: 18
Pridružen: 26. Jan 2009 15:41
Kontakt:

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a AzzQim » 04. Apr 2011 12:20

MAREC 2011

1. Kaj pomeni, da ima upravni akti "normativni učinek"?
2. Uradna oseba, ki je pred tremi tedni izdala upravno odločbo, je na podlagi novopridobljenih listin ugotovila, da je priča v že pravnomočno končanem postopku govorila neresnico, kar je odločilno vplivalo na vsebino odločbe. Kako lahko ravna uradna oseba? Pojasni.
3. Ali lahko stranka zoper zanjo neugodno odločbo vloži hkrati pritožbo in zahtevo za razveljavitev določbe po nadzorstveni pravici? Pojasni.
4. V upravnem sporu se z namenom varstva javnega interesa izpodbija odločba Ministrstva za kulturo o denacionalizaciji, s katero je bila Rimokatoliški Cerkvi določena nepremičnina vrnjena v last in posest. Kdo je v tem sporu tožnik, kdo toženec in kdo stranski udeleženec?
5. Upravno sodišče je odločilo o zakonitosti akta, izdanega v postopku volitve župana v občini K. Kakšna so možna pravna sredstva zoper to odločbo Upravnega sodišča?
6. V izreku odločbe II. stopnje, s katero se odloča o pritožbi zoper odločbo I. stopnje, je navedeno "Pritožbi se ugodi". Ali je taka odločba pravno pravilna? Pojasni.
7. Katera odločba je formalno pravnomočna, ni pa materialno pravnomočna?
8. Kdaj izda upravno sodišče ugotovitveno sodbo? Pojasni.

8-)

Uporabniški avatar
Nausicaä
Prispevkov: 238
Pridružen: 07. Okt 2008 16:02

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a Nausicaä » 21. Maj 2011 21:18

A kdo ve, kaj je bilo na majskem roku? Je bilo veliko stvari z vaj?
Love like you've never been hurt before, Dance like no one is looking, Work like you don't need the money, Sing like no one is listening, Live like today is the last day^^

Uporabniški avatar
Nausicaä
Prispevkov: 238
Pridružen: 07. Okt 2008 16:02

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a Nausicaä » 21. Maj 2011 21:25

"Izpit maj 2011:

- rekel je, da so izpitna vprašanja predvsem iz sodne prakse..

1.) Predsednik vlade je zaradi preiskave domnevnih nepravilnosti odvzel ministru, pristojnemu za dodeljevanje evropskih sredstev, pooblastilo za izdajo upravnih odločb, s katerimi se ta sredstva dodelijo upravičenim posameznikom. Minister je kljub temu nekaj takih odločb izdal in vročil strankam. Ali so te odločbe zakonite? Pojasni.

2.) Uslužbenka Pošte materi ni želela vročiti upravne odločbe, ki se nanaša na njenega 13-letnega otroka, temveč je od nje zahteala, da od tega otroka pridobi predhodno pooblastilo za takšno dejanje. Ali je ravnala pravilno? Pojasni.

3.) Organ je zavrnil strankin predlog za vrnitev v prejšnje stanje, ker ni predložila dovolj dokazov, da bi utemeljila opravičenost svoje zamude. Ali je zoper ta sklep dovoljena pritožba? Pojasni.

4) Stranka je v primeru iz prejšnjega vprašanja kasneje odkrila nove dokaze, ki utemeljujejo razloge za vrnitev v prejšnje stanje. Ali lahko predlaga obnovo postopka zoper odločitev organa o njenem predlogu? Pojasni.

5) Organ je zaradi načela ekonomičnosti postopka odločil. da določene priče, ki biva v tujini, ne bo zaslišal. Skladno s tem je stranki, ki je predlagala izvedbo tega dokaza, naložil, da naj kot dokaz predloži zapisano izjavo te priče, da bo to lahko podlaga za odločitev organa v zadevi. Ali je ravnal zakonito? Pojasni.

6.) Čeprav je bila seznanjena z izjavo navedene priče in je imela možnost podati svoje pripombe in predloge, se je stranka z nasprotnim interesom v primeru iz prejšnjega vprašanja zoper izdano odločbo pritožila. Kakšna bo odločitev upravnega organa 2. stopnje glede na vse navedeno? Pojasni.

7.) Ali lahko zaslišuje priče tudi Upravno sodišče v upravnem sporu? Pojasni.

8.) Stranka je na Upravno sodišče vložila tožbo zaradi molka upravnega organa, vendar pa tudi Upravno sodišče ni odločilo o njeni tožbi v času več kot 4ih let, zato bi rada vložila pravno sredstvo na Vrhovno sodišče. Kakšne so njene pravne možnosti po Zakonu o upravnem sporu? Pojasni."

(vir: pravna.mojforum)
Love like you've never been hurt before, Dance like no one is looking, Work like you don't need the money, Sing like no one is listening, Live like today is the last day^^

blum
Prispevkov: 97
Pridružen: 05. Apr 2010 10:46

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a blum » 30. Maj 2011 16:29

a je kdo mogoče profesorja kontaktiral, kdaj nej bi bili rezultati? približuje se drugi rok..

aksru
Prispevkov: 44
Pridružen: 26. Jun 2009 22:17

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a aksru » 30. Maj 2011 20:11

js mam že oceno v šisu,ne sicr pod index, poglej pod rezultati izpitov... ;)

Uporabniški avatar
naianaia
Prispevkov: 63
Pridružen: 05. Feb 2009 15:05

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a naianaia » 01. Jun 2011 17:11

A kdo ve kako kaj poteka vpis ocen? Ga je treba kontaktirat preko maila al kako?

aksru
Prispevkov: 44
Pridružen: 26. Jun 2009 22:17

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a aksru » 02. Jun 2011 10:19

js mam občutek,d je folk hodu med predavanji vpisvat oz pred predavanji...zdj če bi mela rada pa že zdj,paaa- govorilne?:) dvomm d se mu da odgovarjat na vse naše maile itd:)

Odgovori

Vrni se na