Pomoč pri izdelavi statističnih analiz SPSS

Splošna debata o življenju in družbi
Odgovori
ina_a
Prispevkov: 1
Pridružen: 26. Apr 2015 12:03

Pomoč pri izdelavi statističnih analiz SPSS

Odgovor Napisal/-a ina_a » 26. Apr 2015 12:06

Nudim pomoč pri izdelavi statističnih analiz s programom SPSS:

- Opisna statistika, osnovni statistični izračuni (mediana, modus, aritmetična sredina, varianca in standardni odklon, asimetrija, sploščenost ter razne koeficiente).

- Inferenčna statistika.

- Univariatna analiza (frekvenčne porazdelitve, grafična predstavitev, opisne statistike (srednje vrednosti, koeficient asimetrije, sploščenosti), intervali zaupanja itd.).

- Bivariatna analiza (kontingenčna tabela, povezanost med spremenljivkami (x2, Kontingenčni, Cramerjev koeficient, Spearmanov, Pearsonov koeficient), T-test, ANOVA).

- Multivariatna analiza (regresijska analiza, faktorska analiza, diskriminantna analiza, T-test, ANOVA)

Pomagam tudi pri:

- Oblikovanju anketnih vprašalnikov (spletnih anket) in drugih merskih inštrumentov (vprašanj za intervju,...),

- oblikovanju hipotez in raziskovalnih vprašanj ter testiranju in

- pisanju interpretacij pri posameznih analizah.

Če potrebujete pomoč pri seminarski, diplomski ali drugi nalogi sem vam na voljo na naslovu: [email protected]

Odgovori

Vrni se na