Retroaktivnost odredbe-Kršena pravica do povrnit. stroškov

Splošna debata o življenju in družbi
Odgovori
sasokoc76
Prispevkov: 2
Pridružen: 02. Sep 2014 14:41

Retroaktivnost odredbe-Kršena pravica do povrnit. stroškov

Odgovor Napisal/-a sasokoc76 » 02. Sep 2014 16:44

Pozdravljeni.

Odredba Ministrstva za zdravje, je posegla za nazaj v že pridobljene pravice.

S strani ZZZS sem dobil na tako na prvi kot na drugi stopnji zavrnilno odločbo. Sedaj mi preostane samo pritožba na Delovno in socialno sodišče v Ljubljani. Taksa za sodišče je v višini 148 EUR. Samo povračilo stroškov pa znaša 150 EUR. Čeprav sem sam mnenja, da je organ ZZZS in še prej Ministrstvo za zdravje vsekakor ravnal v nasprotju z ustavo in zakonom, bi rad tudi vašo potrditev.


Hvala.

Opis:

Dne 18.12.2013 sem opravil MRI (magnetno resonanco) na Hrvaškem. Predhodno sem se dne 17.12.2013 posvetoval na ZZZS OE Maribor. Rečeno mi je bilo, da za povrnitev stroškov s strani ZZZS potrebujem napotnico za MRI, ki je bila izdana pred opravljeno storitvijo in original račun, ter izvid. Vse navedeno sem dne 18.6.2014 tudi vložil.

ZZZS mi je na prvi in drugi stopnji zavrnil pravico do povrnitve stroškov.
Sklicuje se na datum vložitev vloge in na veljavne predpise v času vložitve vloge.
Prav tako se sklicuje na mnenje številka 0070-88/2013/15 Ministrstva za zdravje, ki je podalo pojasnilo, da se v primeru, da je bila storitev z napravo, ki je na seznamu Odredbe opravljena pred 8.2.2014, vloga pa vložena pred 8.2.2014, odloča po predpisih, ki so veljali v času vložitve vloge. Svoje stališče je utemeljevalo z odločbo Ustavnega sodišča opravilne številke UP-304/01 z dne 20.5.2004. Iz tega mnenja tako izhaja, da se za vloge, ki se nanašajo na zdravstvene storitve, ki zahtevajo uporabo visoko specializiran opreme in ki so bile vložene po 8.2.2014 upoštevajo določbe odredbe.

Glede na dejstvo, da sem bil zaveden s strani ZZZS , ter da v času 18.12.2013 seveda nisem rabil (mogel) vložiti zahteve za predhodno odobritev Zavoda po 44.c. členu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju , bi morala Odredba veljati za opravljene storitve po 8.2.2014 in se ne bi smela sklicevati na čas vložitve vloge.

Vsekakor sem bil dne 18.12.2013 v depriviligiranem, neenakem položaju proti zavarovancu, ki npr. danes želi opraviti storitev za katero se zahteva predhodna odobritev Zavoda po 44.c. členu.


Prav tako smatram, da je sklicevanje na UP-304/01 zmotno, saj je v 12 točki obrazložitve te odločbe tudi navedeno (citiram):

12. Ustavno sodišče je že večkrat presojalo izpodbijane predpise glede njihove skladnosti z načelom varstva zaupanja v pravo kot enim od načel pravne države (2. člen Ustave). To načelo posamezniku zagotavlja, da država njegovega položaja ne bo arbitrarno, torej brez razloga, utemeljenega v javnem interesu, poslabšala.

Prosim za Vaše mnenje.

Hvala.

Obe odločbi in dopisovanja vam lahko pošljem na e-mail.


Lep pozdrav.
Sašo

Uporabniški avatar
mornar
Prispevkov: 68
Pridružen: 22. Sep 2012 22:17

Re: Retroaktivnost odredbe-Kršena pravica do povrnit. strošk

Odgovor Napisal/-a mornar » 02. Sep 2014 21:17

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju v 44. c členu povzema Direktivo 2011/24 EU na podlagi katere lahko zavarovana oseba z napotnico izdano v Republiki Sloveniji, poišče zdravstveno storitev v drugi državi članici EU. To pa ne velja za bolnišnične zdravstvene storitve zaradi katerih mora zavarovana oseba prenočiti v bolnišnici in tudi ne za storitve, ki zahtevajo uporabo visoko specializirane in drage medicinske opreme. Za slednje je potrebna odobritev Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Katere so te storitve določi minister za zdravje.

V Ur. l. R Slovenije št. 6/2014 je bila objavljena Odredba o seznamu zdravstvenih storitev za katere se zahteva predhodna odobritev. Odredba je začela veljati 8. 2. 2014. Po tej odredbi je potrebno predhodno soglasje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije med drugim pri računalniški tomografiji (CT) kakor tudi kadar se za postavitev diagnoze uporabljajo naprave za slikanje z nuklearno magnetno resonanco za klinično uporabo in naprave za spektrometrijo z nuklearno magnetno resonanco za klinično uporabo. Torej, če bi uveljavljal povračilo stroškov po 8. 2. bi moral imeti soglasje ZZZS, ker tako določa Odredba, čeprav osebno menim, da bi to moralo pisati v zakonu in ne v Odredbi.

Odredba je pričela veljati 8. 2. 2014, 44. c člen ZZVZZ je začel veljati novembra 2013, Direktiva pa že v letu 2011, kar po mojem mnenju pomeni, da obstaja zakonska podlaga za uveljavljanje povračila stroškov. Zdravstveno storitev na Hrvaškem si opravil preden je pričela veljati Odredba in potem ko je že veljala novela zakona in Direktiva. Mnenje Ministrstva za zdravje po mojem mnenju nima neke pravne teže, gre samo za mnenje. Uporabi se direktno ZZVZZ in Direktiva. Tudi sklicevanje ZZZS na neko ustavno odločbo iz leta 2005 je po mojem mnenju sporno. V letu 2005 še nista veljala 44 c ZZVZZ in Direktiva in ne vidim kako bi lahko bilo ustavno sporno nekaj kar je zakon določil 8 let potem, ko je bila izdana ustavna odločba.

Kot pišeš ti sedaj preostane samo še sodno varstvo pred Delovnim in socialnim sodiščem v Ljubljani, kar drži. Običajno so postopki pred tem sodiščem, ko se odloča o pravicah iz obveznega zdravstvenega zavarovanja brezplačni, se ne plača taksa, vendar gre v tvojem primeru za povračilo stroškov zato povprašaj na sodišču ali moraš plačati sodno takso. V kolikor pa si študent vloži zahtevek za oprostitev plačila taks, po možnosti še zahtevek za brezplačno pravno pomoč. Za to povprašaj na sodišču. Pazi pa na rok, 30 dni po prejemu odločbe druge stopnje.

Želim ti veliko uspeha pri povračilu stroškov zdravljenja.

sasokoc76
Prispevkov: 2
Pridružen: 02. Sep 2014 14:41

Re: Retroaktivnost odredbe-Kršena pravica do povrnit. strošk

Odgovor Napisal/-a sasokoc76 » 03. Sep 2014 10:13

Hvala za izčrpen odgovor in nasvete. Sem se obrnil na Delovno in socialno sodišče v Ljubljani in mi je gospa povedala,
da za moj primer ne rabim plačati takse. Sedaj pa v boj za pravno državo.

Lp

Sašo

Odgovori

Vrni se na