Izpitna vprašanja

prof. dr. Aleš Galič, prof. dr. Dragica Wedam-Lukić

Moderatorji: Zmajsasho

Odgovori
jimdoe
Prispevkov: 1
Pridružen: 17. Nov 2014 00:49

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a jimdoe »

giraffe napisal/-a:Lepo prosim, če bi znal kdo rešiti :)

1.) A je po prodaji nepremičnine vložil tožbo proti B, ker mu ta ni dal kupnine za nepremičnino. A je tožil B-ja po kraju nepremičnine, B pa je ugovarjal, da je pristojno sodišče glede na njegovo stalno prebivališče. Katero sodišče je pristojno?

2.) Jože Trgovec, ki je družbenik družbe Mesarstvo Kovač, d.o.o., je v svojem imenu vložil tožbo, s katero je zahteval, da toženec C družbi Mesarstvo Kovač, d.o.o. plača 500.000 EUR kot obveznost iz pogodbe, ki jo je sklenil.
a) Oblikuj tožbeni zahtevek
b) Kaj bo storilo sodišče?

3.) A je kot lastnik zemljišča a vložil proti B-ju in C-ju kot solastnikoma zemljišča b tožbo na ugotovitev, da ima pravico služnosti poti preko zemlišča b. B je ugovarjal zahtevku, C pa je zahtevek pripoznal. Ali sme sodišče zahtevek proti B-ju zavrniti, glede A-ja pa zahtevku ugoditi?

4.) A je proti B-ju vložil tožbo zaradi motenja posesti. Zahteval je, naj B odstrani kup peska, ki ga je nasul na njegovo zemljišče, hkrati pa je zahteval odškodnino za škodo, ki mu jo je B s tem povzročil. Ali je takšno združevanje zahtevkov dopustno?
1.) Bjev ugovor je utemeljen. Res je, da pravdni postopek pozna izključno pristojnost sodišča na območju katerega se nepremičnina nahaja, a le v primerih, ko gre za uveljavljanje stvarnopravnih pravic ali reševanje sporov iz zakupa in najema nepremičnin. V tem primeru gre za zahtevek za plačilo kupnine, ki temelji na obligacijskem pravnem poslu. Pristojno je sodišče po kraju stalnega prebivališča toženca.

2.) a) Predlagam, da sodišče na podlagi izvedene glavne obravnave izda naslednjo sodbo:
Tožena stranka C, naslov, je dolžna tožeči stranki Mesarstvo Kovač, d.o.o., sedež, v 15ih dneh plačati znesek 500.000 EUR (z zakonskimi zamudnimi obrestmi od datum dalje do plačila).

Pripravil Jože Trgovec. Glej b)

b) Sodišče bo tožbo zavrglo zaradi pomanjkanja procesne predpostavke aktivne procesne legitimacije (zatrjuje namreč aktivno stvarno legitimacijo tretjega, to je Mesarstva Kovač in tako ne izkazuje pravnega interesa), Jože Trgovec namreč toži v svojem imenu in ne v imenu Mesarstva Kovač, d.o.o. (četudi je morda njegov zastopnik). Pravdni postopek načeloma ne pozna popularne tožbe, razen, kadar jo zakon izjemoma dopušča (glej npr. 133. OZ).

3) Gre verjetno za nujna (torej tudi enotna) sospornika, kar pomeni, da sodba vpliva na oba enako, služnost bi namreč nastala na še nerazdeljeni solastnini. V takih primerih sodišče upošteva bolj ugodno pravdno dejanje in ignorira manj ugodno. Sodišče bo presojalo utemeljenost zahtevka in za oba odločilo enako.

4) Izjemoma je mogoča objektivna kulmulacija zahtevekov, kljub temu, da ni enake pravne podlage (stvarnopravna vs. obligacijskopravna), saj temelji na enakem dejanskem stanju in je podana ista stvarna prisojnost in predpisana ista vrsta postopka. Taka združitev je dopustna.
n1sason1
Prispevkov: 1
Pridružen: 11. Jan 2015 18:02

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a n1sason1 »

pod 4. je narobe.

Namreč v tem primeru objektivna kumulacija zahtevkov ni dopustna,
sta potrebni 2 predpostavki, in sicer:
-stvarno pristojno isto sodišče
-se uporabi enak postopek

Glede postopka se ne ujema
Za odškodnino velja splošni postopek po ZPP,
motenje posesti pa je urejo v posebnem delu ZPP, in se zanj uporabijo posebna pravila.
Uporabniški avatar
bubyka
Prispevkov: 172
Pridružen: 30. Jul 2010 15:09

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a bubyka »

Maj 2015 izpitna vprašanja:

Prva naloga DA/NE: (1,5 točke, 6 vprašanj po 0,25 z minus pikami!!!)

-V nepravdnem postopku sodišče ni vezao na zahtevke strank.
- Pritožbo brez razlogov sodišče niti ne vrne v popravo niti ne zavrne.
-Če ESČP razveljavi sodbo ali je to razlog za obnovo.
- Tožnik toži Bja in S med postopkom ugotovi, da ni tožil pravega. S zavrže tožbo zaradi pomanjkanja pasivne procesne legitimacije.
Potem sta bili pa še 2 trditvi, se ne spomnim.

2. naloga dopolni stavek: (1,5 točke)
V gospodarskem sporu majhne vrednosti je pristojno____
Na katero sodbo/sodbi je vezano sodišče, ko je govora o kazenski zadevi pri predhodnem vprašanju?
Še 4 manjkajo

3. naloga: DA/NE in utemelji (1 točka)
- Ali lahko v pravdi nekdo ki sploh ni oče, pripozna zahtevek. Zakaj je logično, da pred CSDjem pripozna, ali isto velja tudi za priznanje pred sodiščem?
- A zahteva od B ja, da mu izda ZK dovolilo, sodišče je odločilo krajevno pristojnost po izključni pristojnosti. Ali je odločilo pravilno?

4. naloga (1 točka)
Je blo 6 odgovorov na voljo pa si mogu obkrožit kateri je pravilen, šlo se je pa glede vročanja tožbe.

5. naloga
Če se ne motm je bila tožba zaradi motenja posesti plus zahtevek za povračilo škod za 3000 eur, ker je sosed nek kamen mu natrosu na pot. in neke lonce z rožami pri tem razbil. sosed pa je priznal da je kamen natrosu pa lonce razbill, ampak je trdil da je to naredil zato ker je tisto ozemlje njegova lastnina in ga je jezilo da jo sosed uporablja.kaj bo storilo sodišče? neki podobnega
6. tožnik uveljavlja terjatev 1200 eur, toženec uvejavlja pobotno terjatev za 1000 eur. kako bo zgledal izrek sodbe? in kako se spremeni če bi uveljal da je pobot že po OZ-u se uresničil
7. en je tožil za 50000 eur in uspel za 20000 eur. višje sodišče je potrdilo sodbo prvega in zdej želi vložit revizijo-- na katero sodišče more vložit pa kako se imenuje ta vloga ki jo vloži

8. naloga je bil pa primer št. 25 iz lista kjer so naloge pri izvršbi
Per aspera ad astra.
Vulkan
Prispevkov: 6
Pridružen: 01. Maj 2017 17:17

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a Vulkan »

Maj 2017

DA/NE
Slepa stranka rabi zakonitega zastopnika.

Dve konkurencni podjetji se pravdata in eno hoce za dokaz uporabiti listino s poslovno skrivnostjo. Ali lahko sodisce odredi, da drugo podjetje nima vpogleda v to listino?
...

POPOLNO dopolni poved.

Stranka, ki ima pravni interes, vendar ne sodeluje v nepravdnem postopku, se imenuje: ........

Sodišče sodbo, ki ni sklepčna in na katero toženec ne odgovori v roku 30 dni .......

....

Naloge:
Nekdo je sel na dopust za 5 mesecev. Ko pride domov, ga v nabiralniku caka zamudna sodba. Za 14 dni je zamudil rok za pritozbo. Kaj lahko stori?

Pri tej nalogi je bil se en del, ki se ga ne spomnim.. :/

Naloga za racunanje poteka roka za pritozbo, vmes so bile sodne pocitnice, ko roki ne tecejo.

Ostalo se pa zal vec ne spomnim. :/

Na ustnem me je Galic vprasal izvrsbo storitve, stransko intervencijo in intervencijski ucinek.
tjaska
Prispevkov: 105
Pridružen: 06. Jan 2009 21:28

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a tjaska »

Junij 2017 - sploh se ne spomnim velik :ugeek:
Da/ne
- nepravdni se lahko zacne a tozbo ali po u.d.
- pri predhodni odredbi zadosca subjekrivna nevarnost , pri zacasni pa objektivna in subjektivna
-poravnavo je mozno izpodbijati samo z dolocenim izr. prav. sredstvom ne pa z rednim prav. sr.
-razlog za obnovo je krsitev nacela kontradiktornosti
- tozenec pripozna zahtevek, sosporniski intervenient pa mu oporeka, sodisce ne bo izdalo sodbe na podlagi pripoznave

Zakaj je logicno da se zamudno sodbo izpodbija zaradi nepravilno ugotovljenega mat. prava ne pa zaradi napacno ugotovljenega dejanskega stanja?
Podobno vprasanje v zvezi s sodbo na podlagi pripoznave.
Moz-oce je zapustil mater in ni hotel placevat prezivnine za 7 letnega otroka. Kdo natancno v tem primeru tozi oceta? Kaj stori sodisce, ce oce-moz rece, da sploh ni oce? Kaj pa ce ne bi bila porocena?
Neki v zvezi z vrhovnim sodiscem in dopusceno revizijo po zpp-d - nevem kaj je bla fora vprasanja..
Izbrisno nacelo in nacelo vrstnega reda v izvrsbi
Komentiraj:
Vmesna sodba ne more biti zavrnila.

Ce se se kdo kaj spomni, naj dopolni ;)
topburek
Prispevkov: 18
Pridružen: 10. Sep 2015 16:17

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a topburek »

Še kar se jaz spomnim z izpita...

IZPIT CPP JUNIJ 2017

1. V katerih primerih sodišče zavrže vlogo, ne da bi jo pošiljalo v popravo?
A) tožbo brez podpisa
B) revizijo, ki jo vlaga sama stranka in ne priloži dokazila, da ima sama pdi
C) prepozno pritožbo
D) nesklepčno tožbo, če je nesklepčnost neodpravljiva

Odgovor: A, B, C

3. Ali je možno sodno poravnavo izpodbijati samo z izrednimi pravnimi sredstvi in ne z rednimi?

4. Ali je lahko tožba zavrnjena, kljub temu, da je sklepčna?

5. Upnik A je leta 2013 dosegel vpis začasne odredbe prepovedi razpolaganja in obremenitve nepremičnine proti Bju. Upnik C je 2014 dobil pravnomočno obsodilno sodbo zoper Bja in zahteval izvršbo na tej nepremičnini. Ali ima A prednost pri poplačilu pred Cjem?

6. V kakšnem smislu se kaže javna in v kakšnem zasebna funkcija Vrhovnega sodišča? Kateri instituti govorijo v prid prvi in kateri drugi? (Vprašanje je ciljalo na dovoljeno in dopuščeno revizijo.)

7. Opiši izbrisno načelo in načelo vrstnega reda pri izvršbi na nepremičnino.

8. Otrok rojen v zakonski zvezi. Materin mož ne plačuje preživnine. Kdo je stranka pri vložitvi tožbe za preživnino. Mož ugovarja, da ni oče, kaj naj stori sodišče? Kaj pa če je otrok rojen izven zakonske zveze?

9. Ali ima oseba, ki ima sposobnost biti stranka vedno tudi pravno sposobnost?
tjaska
Prispevkov: 105
Pridružen: 06. Jan 2009 21:28

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a tjaska »

Kaj je sprasevala danes na ustnih? :geek:
lebokl
Prispevkov: 2
Pridružen: 30. Jan 2014 16:35

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a lebokl »

Ima kdo vprašanja in odgovore junijskega izpita 2018.
Hvala
Uporabniški avatar
katja.live
Prispevkov: 26
Pridružen: 19. Sep 2017 13:02

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a katja.live »

CPP Izpit maj 2018

Prvo vprasanje je za Da/Ne
- [ ] V nepravdnem postopku se lahko izda zamudna sodba
- [ ] Razlog za obnovo postopka je tudi zmotna uporaba materialnega prava
- [ ] Če je vložena tožba za ugotovitev nedopustnosti izvršbe, se postopek prekine
- [ ] Pravna sposobnost po materialnem pravu je enaka sposobnosti biti stranka v procesnem, poslovna sposobnost pa procesni sposobnosti
- [ ] Če odvetnik ne uveljqvlja ugovora zastaranja, gre pri presojanju ali je deloval s skrbnostjo dobrega strokovanjaka, za reševanje dejanskega vprašanja.
- [ ] Hipoteka upnika, ki ni bil poplačan v izvršbi na to nepremičnino, se ne izbriše
- [ ] Materialni sosporniki so vedno enotni sosporniki

V čem je logika, da se zamudno sodbo lahko izpodbija tudi zaradi zmotne uporabe materialnega prava, sodbo na podlagi pripoznave pa ne.

Če toženec odgovori na tožbo, prereka dejstva v njej in so potem ta sporna, ali bo sodišče kasneje lahko preverjajo sklepčnost tožbe?

Upnik toži enega od dedičev na izpolnitev terjatve iz pogodbe, ki jo je sklenil z zapustnikom. Dedič ugovarja, da ker še ni prišlo do razdelitve dediščine, bi moral tožiti vse dediče. Ali ima prav? Se odgovor razlikuje glede na naravo terjatve?

Kaj je sodišče naredilo narobe pri tem izreku: “I. Tožena stranka AA je dolžna tožeči stranki plačati 3000eur odškodnine z zamudnimi obresti, ki tečejo od 11.6.2011 dalje do plačila.
II. Tožena stranka je dolžna povrniti tožeči stranki stroške pravdnega postopka z zakonakimi zamudnimi obrestmi, ki tečejonod izdaje te sodbe dalje”

Oče otroka, poročen, zbeži od doma in ne plačuje preživnine. Kdo bo tožeča stranka? Kaj se zgodi, če oče ugovarja, da on ni oče tega otroka?

Ali se strinjaš s spodnjimi trditvami?
Stranki sta sklenili prodajno pogodbo in jo izpolnili. Prodajalec je nato tožil na ničnost pogodbe in še na vrnitev stvari iz te pogodbe. Sodišče je zahtecku v celoti ugodilo, nato pa odločilo, da sodišče pazi na ničnoat po UD in da zato pripade tudi kupcu vrnitev kupnine, drugačna odločitev ne bi bila pravična.

Kazenski postopek zaradi KD razžalitve, zaključi se s oprostilno sodbo, sodišč ni ugotovilo protipravnosti. Oškodovanec nato toži še na odškodnino. Toženec ob tem ugovarja, da se je postopek že pravnomočno zaključil, ter da je sodišče vezano na ugotovitev kazenskega sodišča, da ni podane protipravnosti.
Uporabniški avatar
katja.live
Prispevkov: 26
Pridružen: 19. Sep 2017 13:02

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a katja.live »

CPP Izpit junij 2018

DA/NE: 0.25 z minus točkami
1. Sodišče je v nepravdnem, tako kot v pravdnem postopku vezano na zahtevek. DA/NE
2. Litispendenca nastopi v trenutku vročitve tožbe tožencu.
3. Odvetniška tarifa je cenik po katerem stranka plača svojega odvetnika. DA/NE
4. Če sodišče pisno pozove toženca naj se o določenih dejstvih izjavi lahko ta še vedno na prvem naroku podaja nova dejstva in dokaze. DA/NE
5. Če toženec opazi, da je sodišče pozabilo o delu zahtevkov predlaga sodišču da izda delno sodbo. DA/NE
6. Pravica do izjave je kršena če sodišče ne izvede dokaza, ki ga je stranka predlagala. DA/NE
7. Za vmesni ugotovitveni zahtevek je potrebno soglasje toženca. DA/NE
8. Razlog za obnovo je če ESČP odloči, da je šlo za kršitev ČP. DA/NE

TRDITVE: 0,5
1. A toži Bja, glede stvari ki jo ima C, sodišče naj tožbo ZAVRNE, zaradi pomanjkanja PASIVNE STVARNE.
2. O tožbi za izpodbijanje sodne poravnave odloča SODIŠČE, KI JE DOLOČENO KOT PRISTOJNO ZA ODLOČANJE O PREDMETU O KATEREM STA SE STRANKI PORAVNALI.
3. Načelo po katerem lahko upnik ugovarja, da upnik, ki predlaga izvršbo ne bi bil poplačan se imenuje KRITNO NAČELO.
4. Če želim grajati delo sodišča zaradi ker menim, da je narobe ocnenilo skrbnost dobrega gospodarja uveljavljam ZMOTNO UPORABO MATERIALNEGA PRAVA.
5. Da sodišče sprejme pritožbo v obdelavo je potrebna vsaj NAVDEBA SODBE IN PODPIS PRITOŽNIKA.
6. Če stranka, ki ne predloži dokazila o PDI, vloži predlog za revizijo sodišče ZAVRZE zaradi pomanjkanja POSTULACIJSKE sposobnosti.

NALOGE: 1
1. 28letni sin, ki se redno šola toži starša na plačilo preživnine. Starša na tožbo ne odgovorita. Kaj svetuješ sodišču.
2. A je posodil kosilnico sosedu Bju. C ga terja na premičnine. Ima A kakšno pravno sredstvo (obrazloži; zgolj navedba pravnega sredstva ni dovolj).
3. Žena se ločuje, noseča je z otrokom drugega moškega. Kako naj doseže vpis pravega očeta v rojstni list? Ali naj gre na CSD ali na sodišče?
4. Toženi ugovarja tožbi tako glede vzročne zveze, kot glede svoje odgovornosti, nasprotuje tudi navedbam o višini odškodnine. Kaj naj naredi sodnica, da bo ravnala ekonomsko učinkovito?
5. Tožba tožnika na povrnitev 1200. Toženec ugovarja da je že pred nekaj časa uveljavljal v pobot svojo terjatev.
a.) Kako je razporejeno trditveno in dokazno breme?
b.) Kako točno naj se glasi tožbeni zahtevek?
Uporabniški avatar
katja.live
Prispevkov: 26
Pridružen: 19. Sep 2017 13:02

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a katja.live »

CPP izpit junij 2019

DA/NE
1. Ali mora upnik predlogu za izvršbo predložiti izvršilni naslov?
2. Ali lahko izvršitelj opravi rubež preminčnin, če je sklep o izvršbi pravnomočen, dolžnik pa vloži ugovor?
3. Ali mora predlog za razvezo biti določen?
4. Izvršba na denarna sredstva pri plačilnih organizacijah, kako ravnajo - napisan je blo, da vse banke, zablokirajo sredstva, in potem prenesejo denar na upnikov račun
5. Ali lahko upnik zavaruje s predhodno odredbo nedenarno terjatev, priznano z odločbo, ki še ni izvrišljiva?
...ostalih se ne spomnim :((

PRIMERI:
1. A in B se pravdata glede lastninske pravice na stvari, sodišće ugotovi, da je lastnik C - kaj naj naredi sodišče?
2. A in B se z arbitražno klavzulo dogovorita, da je v primeru spora iz konkretnega razmerja pristojna arbitraža. A nato vloži tožbo iz konkretnega razmerja na sodišče. Kako naj ravna sodišče?
3. A je Bja tožil na nepremoženjsko škodo, B je ugovarjal a se je ugotovilo, da je B prevozil rdečo luč, izdana je bila “ugodilna” sodba. Nato je A tožil še na premoženjsko škodo in rekel, da je sodišče vezano na ugotovljeno dejansko stanje iz prejšnje sodbe (B je kriv, ker je prevozil rdečo luč), B je seveda ugovarjal. Kaj naj stori sodišče.
4. C toži Aja in Bja na služnost na njuni solastnini. A prizna zahtevek, B pa ugovarja. Kaj naredi sodišče?
5. A je bil v kazenskem postopku oproščen, B pa ga je v civilnem postopku tožil na povračilo škode. Sodišče je bilo v dvomu glede glede toženčevih navedb, da ni kriv. Kaj naj naredi?
6. Zamudna sodba in sodba na podlagi prepoznave – razlika glede pritožbenih razlogov
7. Aktivna stvarna legitimacija – dovolj je, da tožnik zatrjuje, da je upravičen do tega

VSTAVLJANJE:
Izvršba na podlagi verodostojne listine (pristojnost ____, katera sta dva dela _______, toženec ugovarja celotnemu sklepu – kaj naredi sodišče________, toženec ne ugovarja – katero sodišče je pristojno_______)
Odgovori

Vrni se na