OPSD - izpitna vprašanja

prof. dr. Ada Polajnar Pavčnik, prof. dr. Peter Grilc, prof. dr. Miha Juhart

Moderatorji: Zmajsasho

iceman
Prispevkov: 1
Pridružen: 07. Maj 2010 12:00

OPSD - izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a iceman » 07. Maj 2010 13:01

IZPIT-MAREC, 2010

1.) Pojasnite načelo dispozitivnosti po OZ.
*Bistvo-nanaša se na norme OZ-a (NE ne stranke kot pri CPP)

2.) A je ne B-ja naslovil ponudbo, ki jo je označil kot netrdno (nevezano). B jo je že naslednji dan akceptiral in po tednu dni zahteval, da A svoje pogodbene obveznosti izpolni. A je ugovarjal, da njegova obveznost ni nastala in da ponudbo preklcikuje.
a.) A-jev ugovor, saj nevezana ponudba pomeni le poziv na stavljanje ponudb in ne zavezuje.
b.) A-jev ugovor je utemeljen, saj je nevezano ponudbo mogoče vedno preklicati
c.) A-jev ugovor ni utemeljen, ker nevezana ponudba zavezuje, če do akcepta ni preklicana
d.) A-jev ugovor je utemeljen, ker OZ pozna samo trdno ponudbo, ki je ni mogoče preklicati

3.) Ain B sta se na avtomobilskem sejmu pogajala o prodaji B-jevega osebnega avtomobila. Pristopil je C in po krajšem razgovoru, v katerem je slednji ponudil višjo ceno, se je B odločil vozilo prodati njemu. A je upravičen zahtevati.
a.) Od B-ja, da z njim sklene pogodbo, ker se je z njim prvi pogajal.
b.) Od B-ja odškodnino, ker je odstopil od pogajanj
c.) Od C-ja odškodnino, ker je posegel v njegovo razmerje z B-jem
d.) A nima nikakršne pravice

4.) Ob sklenitvi prodajen pogodbe sta stranki sklenili tudi pogodbo, s katero je A B-ju izročil aro. Kasneje je bila ugotovljena neveljavnost prodajne pogodbe.
a.) A lahko v vsakem primeru zahteva vrnitev are
b.) A lahko zahteva vrnitev are, samo če ni kriv za neveljavnost
c.) A ne more v nobenem primeru zahtevati vrnitev are
d.) A lahko zahteva vrnitev are le, če je B kriv za neveljavnost pogodbe
UTEMELJITE: Ara je AKCESOREN pravni posel. Zaradi akcesornosti, se mora ara vrniti.

5.) Za škodo, ki jo povzroči 16-letni mladoletnik odgovarja (142/IV OZ, 137/III OZ)
a.) Povzročitelj, če ne dokaže ni kriv
b.) Povzročitelj, vendar samo, če oškodovanec, da je bil prišteven
c.) Povzročiteljevi starši, ne glede na njihovo krivdo (OBJEKTIVNA ODGOVORNOST)
d.) Povzročiteljevi starši, vendar samo, če oškodovanec dokaže, da so krivi
e.) Povzročiteljevi starši, če ne dokažejo, da niso krivi

6.) Naštejte pravno priznane oblike nepremoženjske škode, za katero je po OZ mogoče zahtevati denarno odškodnino.

7.) Izpolnjeni so pogoji za prisilno pobotanje. Terjatvi do višine manjše ugasneta.
a.) Samo, če se stranki s tem strinjata
b.) SAmo, če se ena od njiju na pobot sklicuje
c.) Avtomatično, na podlagi zakona
d.) Samo, če o tem odloči sodišče

8.) Kdaj je U dolžan sprejeti obveznost od tretje osebe?
* To so obveznosti, ko osebna ni bistvena. U lahko vedno sprejme, ne glede na voljo D. MORA pa sprejeti v 2 primerih: 1.) Ko ima nekdo pranvni interes (porook); 2.) Če 3.oseba ponudi v soglasju z D

9.) Upnik lahko uveljavlja sankcije, zaradi dolžniške zamude.
a.) Vedno, kadar D ne izpolni obveznosti, ki je dospela
b.) Kadar D ne izpolni v roku, ki je določen v pogodbi ali izhaja iz narave obveznosti ali drugih okoliščin
c.) Za uveljavljanje zamudnih posledic, je vedno potreben opomin
d.) Za uveljavljanje zamudnih posledic je potreben opomin, če rok izpolnitve ni določen

10.) Obveznost na podlagi odpusta dolga preneha:
a.) Ko U izjavi, da ne bo zahteval izpolnitve
b.) Ko U izjava o tem, da ne zahteval izpolnitve dospe do D
c.) Ko se D s to izjavo seznani
d.) ko je med U in D o tem dosežen sporazum

Uporabniški avatar
Jemc
Prispevkov: 169
Pridružen: 18. Okt 2008 21:02

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a Jemc » 13. Jun 2010 17:34

USTNI/majsi rok-OPSD (Ada):

1.) pogoji za odškodninsko odgovornost
2.) predpogodba
3.) actio redhibitoria
4.) naturalna obveznost
5.) načela OZ (enga izberi, in ga opiši)
6.) poslovne, neposlovne obveznosti
7.) Kar imaš narobe na izpitu
8.) posebnost krivde v obligacijskem pravu
9.) prisilno pobotanje
10.) fakultativna in aleternativna obveznost
11.) pristop k dolgu
12.) objektivna odgovornost
13.) pogoj (predpostavke) za sklenitev pogodbe, pravnega posla (volja, sposobnost, obličnost, dopustnost, možnost predmeta,…)
14.) prekoračitev pooblastil
15.) ali je U dolžan od drugega sprejeti izpolnitev
16.) pogodba v korist tretjega
17.) dospelost
18.) zamuda
19.) kršitev obveznosti
20.) teorija o realizaciji
21.) ničnost in izpodbojnost
22.) actio pauliana
23.) akcept in ponudba
24.) condictio ob turpem causa (pogodba je bila neveljavna, zaradi nasprotovanju morale-zahtevek se zavrne, zaradi nepoštenosti)
25.) primer iz majskega (2010) izpita (mizar)
26.) pogoj za nastanek odškodninske odgovornosti
27.) krivda (predpostavka za odškodninsko odgovornost
28.) Zastopnik-kaj če prekorači meje pooblastila
29.) poravnava
30.) vse glede sposobnosti
31.) kakšne odgovornosti poznamo
32.) kakšne teorije vzročnosti veljajo pri nas (+primer+opis)
33.) teorija realizacije
34.) začetna/naknadna nemožnosti izpolnitve
35.) zapozneli akcept
36.) razloži dispozitivno načelo in načelo avtonomije
37.) kakšne so norme OZ (dispozitivne)
38.) pobot
39.) prisilni pobot (enostransko prisilni, zastaranje pobota, zastaranje terjatev, kdaj ti pogoji stečejo)
40.) prekinitev zastaranja
41.) vrste obveznosti glede na pogodbene temelje
42.) laesio enormis
43.) razlogi za izključitev protipravnosti
44.) predpostavke za odškodninsko odgovornost
45.) stališče novega OZ za krivdno odgovornost (dober gospod.)
46.) objektivna odgovornost ( v katerih primerih vse nastane)
47.) če D ponudi neko drugo stvar, in U reče, da to ni to=>zamuda +odškodnina
48.) Kdaj U LAHKO in kdaj MORA sprejet izpolnitev
49.) ničnost in izpodbojnost
50.) gestijo utilis
51.) lažni pooblaščenec (falsus procurator)
52.) poravnava
53.) če se prekorači pooblastilo/oz če ga nima
54.) kaj je nepravilna izpolnitev ( napake=>kakšne napake poznamo=>posledice)
55.) simuliran pravni posel
56.) stvarne in pravne napake
57.) jamčevalni zahtevki
58.) nepravilna izpolnitev
59.) novacija
60.) actio quanti minoris
61.) odgovornost staršev
62.) poslovno nesposobna oseba
63.) odgovornost delodajalca
64.) cesija
65.) nepremoženjska škoda
66.) naknadna nemožnost izpolnitve; krivdna (117 OZ-odvisno po krivdi koga), nekrivdna (116 OZ-obveznost ugasne(kondikcije)).
67.) zahtevki pri stvarnih napakah
68.) prevara ( stranka jo je spravila v zmoto/drži v zmoti+vse podrobnosti: (ali sopogodbenik (lahko je nebistvena zmota), ali 3 oseba (odplačen pp-sopogodbenik mora vedet); bistvena ali nebistvena zmota (neodplačen pp=> se ne zahteva dobra vera); odplačen,…))
69.) odgovornost za stvarne napake
70.) pravne napake
71.) odgovornost otrok
72.) odgovornost staršev za otroka

*Vprašanja nism nič ureju, tako da sm jih podov v tej obliki kot so se pojavljala. Torej so vmes tud podvojena vprašanja-ki pač kažejo na njihovo pogostost.
We think we're so clever and classless and free, but we're still fucking peasents as far as I can see

Uporabniški avatar
buttercup
Prispevkov: 253
Pridružen: 29. Apr 2009 09:26

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a buttercup » 16. Jun 2010 14:45

moja vprašanja iz ustnega: laesio enormis in da naštejem primere, kdaj ravnanje ni nedopustno (pri škodi) - silobran, samopomoč, privolitev oškodovanca ...

Uporabniški avatar
baby™
Prispevkov: 1573
Pridružen: 05. Okt 2008 17:16
Kraj: če me najdeš, mi povej, kje sm.

Re: OPSD - izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a baby™ » 18. Jun 2010 00:11

6.10.2009

1.Navedite instituta, ki konkretizirata načelo enakovrednosti dajatev.
2.Pravne posledice pogajanj:
a. stranka je zavezana skleniti pogodbo;
b. stranka lahko od njih odstopi, vendar je sopogodbeniku vedno dolžna povrniti škodo;
c. stranka lahko od njih odstopi in je ne zadene nikakršna odgovornost;
d. stranka lahko od njih odstopi, vendar je sopogajalcu odškodninsko odgovorna, če se je pogajala, ne da bi imela namen skleniti pogodbo;
e. stranka lahko od njih odstopi, vendar je sopogajalcu odškodninsko odgovorna, če to stori brez utemeljenega razloga.
3.Primer: Eden gre na počitnice in da svojemu prijatelju splošno pooblastilo, da v času njegove odsotnosti opravlja njegove posle. Ta prijatelj odpove naročnino na časopis, sklene poravnavo z zavarovalnico,... Katerega posla ne bi smel opraviti?
4.Prevedi: casus mixtus, exceptio non adimpleti contractus, negotiorum gestio necessaria, facultas alternativa.
5.Razlika med ponudbo in vabilom k stavljanju ponudb.
6.Primer: Ko poteče rok za izpolnitev pogodbe, B zahteva od A-ja, da mu izroči stvar. A ugovarja, da je bil ob sklenitvi pogodbe v bistveni in opravičljivi zmoti in zato ni dolžan izpolnit pogodbe. Ali bo B uspel z izpolnitvenim zahtevkom?
-DA,ker...
-NE,ker...
7.Za škodo,ki jo povzroči 17-letni otrok,odgovarja:
a. povzročitelj,če ne dokaže,da ni kriv;
b. povzročitelj,vendar samo,če oškodovanec dokaže,da je bil prišteven;
c. povzročiteljevi starši ne glede na njihovo krivdo;
d. povzročiteljevi starši,vendar samo,če oškodovanec dokaže,da so krivi;
e. povzročiteljevi starši,če ne dokažejo, da niso krivi.
8.Kateri 2 teoriji o vzročni zvezi sta uveljavljeni v naši teoriji in praksi?
9.Navedite 3 primere objektivne odškodninske odgovornosti.
10.Upnik lahko uveljavlja sankcije zaradi dolžniške zamude:
a. vedno kadar dolžnik ne izpolni obveznosti,ki je dospela;
b. kadar dolžnik ne izpolni v roku,ki je določen v pogodbi ali izhaja iz narave obveznosti ali drugih okoliščin;
c. za uveljavljanje zamudnih posledic je vedno potreben opomin;
d. za uveljavljanje zamudnih posledic je potreben opomin,če rok izpolnitve ni določen ali določljiv.

17. 5. 2010

1. Za obkrožt culpa in contrahendo
2. Za prevest si mel pojme casus mixtus, exceptio non adimpleti contractus, gestio necessaria, facultas alternativa, pa še eden se mi zdi, k se ga ne spomnem...
3. Navedene si mel teorije o tem, kdaj je ponudba sprejeta, mogu si obkrožt uno, k jo sprejema OZ in jo razložit
4. Funkcija denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo
5. En primer, k je A naroču B, nej mu nardi 6 stolov za 50€, B pa ni nč odgovoru. Čez pol leta je B reku Aju nej pride po stole, A je pa v tem času že kupu ene druge, k je mislu, da B ni sprejel ponudbe. B zahteva od Aja, da mu plača in pride po stole. Ali bo uspel z zahtevkom in zakaj?
6. En primer, k A zbije B z avtom, ker so mu odpovedale bremze, in potem B Aja toži na vračilo premoženjske in nepremoženjske škode, A se pa bran, da on ni kriv, ker redno skrbi za avto in ga je mel pred par dnevi na servisu. Ali bo A uspel z obrambo?
7. Delavci povzročijo škodo iz malomarnosti medtem ko vzidavajo okna na hiši. Koga lahko toži lastnik hiše? - to je blo za obkrožit
8. Teorija o realizaciji - za obkrožt
9. Odpust dolga (kdaj obveznost preneha) - to je blo za obkrožt
10. Disenz (pojem, kaj je s pogodbo)

14. 6. 2010

1. neminem leadere in v katerem poglavju v OZ je vsebovano
2. sistemi učinkovanja pri solidarnih obveznostih
3. netrdna ponudba za obkrožit
4. prejemna teorija (isto ku maja)
5. kdaj lahko toži na razveljavitev tudi za nebistveno zmoto
6. zamuda dolžnika/pravice upnika
7. odgovornost delodajalca/delavca za obrkožit
8. condictio ob turpem causa (za obkrožit)
9. kdaj lahko upnik sprejme izpolnitev od 3. osebe
10. vrste nepremoženjske škode
jaz sem mali psihopat

Uporabniški avatar
Jemc
Prispevkov: 169
Pridružen: 18. Okt 2008 21:02

Re: OPSD - izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a Jemc » 30. Avg 2010 16:50

Evo na enem mestu vse o OPSD: zbrana izpitna vprašanja+uporabne info s forumov

OPSD-IZPITI (IZ FORUMOV)

OP - splošni del, 19.5. 2007:

1. rebus sic stantibus (obkroževanje)

2. Jamčevalni zahtevek in roki

3. tisto pri beneficiarju teorije za napisat

4. Posloveniti izraze:
lucrum cessans = …
rebus sic stantibus = …
volentia non fit iniuria =…
condictio ob turpem causam =…

5. Odgovornost delavca in delodajalca (obkroževanje)

6. en primer iz ponudbe: A (prodajalec) se je z B (kupec) pogajal o prodaji klavirja za 2000. B je nato A-ju izjavil, da mu ponuja 1500. A mu je nato rekel, da ga proda za 1700. B je nato sprejel v obvestilu, vendar je obvestilo prispelo prekasno do A-ja. B čez 1 mesec zahteva od A-ja, naj mu izroči klavir. A ugovarja, da pogodba ni bila sklenjena.

Obkroži in Utemelji:
a) pogodba ni bila sklenjena, bla bla bla
b) pogodba je bila sklenjena

prav je b) + zakonska dikcija zapoznelega akceptaIZPIT, 16.5.2009
1. Razlika med oblikgacijo rezultata in obligacijo uspeha?
2. Naštej, katere sklenitvene napake povzročijo
a) izpodbojnost
b) ničnost
3. Obkroži, kdaj oškodovana stranka ne more izpodbijati pogodbe zaradi čezmernega prikrajšanja!
a)stranki sta izključili možnost razveze pravnega posla
b)stranka je vedela za nesorazmerje vzajemnih dajatev
c)stranka bi morala vedeti za nesorazmerje vzajemnih dajatev
d)aleatorna pogodba
e) pretium affectionis
itd.
4. Obkroži, kaj velja za societas
5. Odgovornost staršev za škodo, ki jo povzroči mladoletni otrok
a)objektivna
b)subjektivna
6. A in B sta se dogovorila, da bosta pogodbo sklenila v pisni obliki, zato da bosta lažje dokazovala njeno vsebino. Ko je napočil rok, A ni hotel izpolniti svoje obveznosti, saj je menil, da pogodba ni veljavna, ker ni bila sklenjena v dogovorjeni obliki. Ali ima prav?
7. A je B-ju obljubil, da mu bo izročil izpite iz civilistike do 15. maja 2009, B mu bo v zameno izročil gajbo piva. Ker A na ta dan obveznosti ni izpolnil, je pogodba
a)razvezana, ker je rok fiksen
b)ostane v veljavi, ker rok ni fiksen
c)razvezana ex lege
8. Glede pobota v naši ureditvi: ali nastopi ex lege ali ope exceptionis+ utemeljitev
Toliko se spomnim, lahko me pa še kdo dopolni, verjetno sam na kakšno vprašanje pozabila...

SEPTEMBER 2009
splošni del:
1. kje v oz je konkretizirano načelo neminem laedere
2. razlike med ničnostjo in izpodbojnostjo
3. clausula rebus sic stantibus za obkrožit
4. privolitev oškodovanca
5. primer z nekim klavirjem a je pogodba sklenjena al ni (morš obkrožit da ni)
6. condictio ob turpem causam za obkrožit
7. kdaj lahko upnik sprejme izpolnitev od tretje od sebe ( vedno)
8. s čim se zadovolji nepremoženjsko škodo al neki takega (napisat si mogu s satisfakcijo)
9. Pravice upnikov pri aktivni solidarnosti.
10. Člen iz OZ-a za dopolnit glede odškodninske odgovornosti za delavca.
2 vprašanj se ne spomnem

IZPIT (6.10.09)

Splošni del:

1.Navedite instituta, ki konkretizirata načelo enakovrednosti dajatev.
2.Pravne posledice pogajanj:
a. stranka je zavezana skleniti pogodbo;
b. stranka lahko od njih odstopi, vendar je sopogodbeniku vedno dolžna povrniti škodo;
c. stranka lahko od njih odstopi in je ne zadene nikakršna odgovornost;
d. stranka lahko od njih odstopi, vendar je sopogajalcu odškodninsko odgovorna, če se je pogajala, ne da bi imela namen skleniti pogodbo;
e. stranka lahko od njih odstopi, vendar je sopogajalcu odškodninsko odgovorna, če to stori brez utemeljenega razloga.
3.Primer: Eden gre na počitnice in da svojemu prijatelju splošno pooblastilo, da v času njegove odsotnosti opravlja njegove posle. Ta prijatelj odpove naročnino na časopis, sklene poravnavo z zavarovalnico,... Katerega posla ne bi smel opraviti?
4.Prevedi: casus mixtus, exceptio non adimpleti contractus, negotiorum gestio necessaria, facultas alternativa.
5.Razlika med ponudbo in vabilom k stavljanju ponudb.
6.Primer: Ko poteče rok za izpolnitev pogodbe, B zahteva od A-ja, da mu izroči stvar. A ugovarja, da je bil ob sklenitvi pogodbe v bistveni in opravičljivi zmoti in zato ni dolžan izpolnit pogodbe. Ali bo B uspel z izpolnitvenim zahtevkom?
-DA,ker...
-NE,ker...
7.Za škodo,ki jo povzroči 17-letni otrok,odgovarja:
a. povzročitelj,če ne dokaže,da ni kriv;
b. povzročitelj,vendar samo,če oškodovanec dokaže,da je bil prišteven;
c. povzročiteljevi starši ne glede na njihovo krivdo;
d. povzročiteljevi starši,vendar samo,če oškodovanec dokaže,da so krivi;
e. povzročiteljevi starši,če ne dokažejo, da niso krivi.
8.Kateri 2 teoriji o vzročni zvezi sta uveljavljeni v naši teoriji in praksi?
9.Navedite 3 primere objektivne odškodninske odgovornosti.
10.Upnik lahko uveljavlja sankcije zaradi dolžniške zamude:
a. vedno kadar dolžnik ne izpolni obveznosti,ki je dospela;
b. kadar dolžnik ne izpolni v roku,ki je določen v pogodbi ali izhaja iz narave obveznosti ali drugih okoliščin;
c. za uveljavljanje zamudnih posledic je vedno potreben opomin;
d. za uveljavljanje zamudnih posledic je potreben opomin,če rok izpolnitve ni določen ali določljiv.


IZPIT-MAREC, 2010

1.) Pojasnite načelo dispozitivnosti po OZ.
*Bistvo-nanaša se na norme OZ-a (NE ne stranke kot pri CPP)

2.) A je ne B-ja naslovil ponudbo, ki jo je označil kot netrdno (nevezano). B jo je že naslednji dan akceptiral in po tednu dni zahteval, da A svoje pogodbene obveznosti izpolni. A je ugovarjal, da njegova obveznost ni nastala in da ponudbo preklcikuje.
a.) A-jev ugovor, saj nevezana ponudba pomeni le poziv na stavljanje ponudb in ne zavezuje.
b.) A-jev ugovor je utemeljen, saj je nevezano ponudbo mogoče vedno preklicati
c.) A-jev ugovor ni utemeljen, ker nevezana ponudba zavezuje, če do akcepta ni preklicana
d.) A-jev ugovor je utemeljen, ker OZ pozna samo trdno ponudbo, ki je ni mogoče preklicati

3.) Ain B sta se na avtomobilskem sejmu pogajala o prodaji B-jevega osebnega avtomobila. Pristopil je C in po krajšem razgovoru, v katerem je slednji ponudil višjo ceno, se je B odločil vozilo prodati njemu. A je upravičen zahtevati.
a.) Od B-ja, da z njim sklene pogodbo, ker se je z njim prvi pogajal.
b.) Od B-ja odškodnino, ker je odstopil od pogajanj
c.) Od C-ja odškodnino, ker je posegel v njegovo razmerje z B-jem
d.) A nima nikakršne pravice

4.) Ob sklenitvi prodajen pogodbe sta stranki sklenili tudi pogodbo, s katero je A B-ju izročil aro. Kasneje je bila ugotovljena neveljavnost prodajne pogodbe.
a.) A lahko v vsakem primeru zahteva vrnitev are
b.) A lahko zahteva vrnitev are, samo če ni kriv za neveljavnost
c.) A ne more v nobenem primeru zahtevati vrnitev are
d.) A lahko zahteva vrnitev are le, če je B kriv za neveljavnost pogodbe
UTEMELJITE: Ara je AKCESOREN pravni posel. Zaradi akcesornosti, se mora ara vrniti.

5.) Za škodo, ki jo povzroči 16-letni mladoletnik odgovarja (142/IV OZ, 137/III OZ)
a.) Povzročitelj, če ne dokaže ni kriv
b.) Povzročitelj, vendar samo, če oškodovanec, da je bil prišteven
c.) Povzročiteljevi starši, ne glede na njihovo krivdo (OBJEKTIVNA ODGOVORNOST)
d.) Povzročiteljevi starši, vendar samo, če oškodovanec dokaže, da so krivi
e.) Povzročiteljevi starši, če ne dokažejo, da niso krivi

6.) Naštejte pravno priznane oblike nepremoženjske škode, za katero je po OZ mogoče zahtevati denarno odškodnino.

7.) Izpolnjeni so pogoji za prisilno pobotanje. Terjatvi do višine manjše ugasneta.
a.) Samo, če se stranki s tem strinjata
b.) SAmo, če se ena od njiju na pobot sklicuje
c.) Avtomatično, na podlagi zakona
d.) Samo, če o tem odloči sodišče

8.) Kdaj je U dolžan sprejeti obveznost od tretje osebe?
* To so obveznosti, ko osebna ni bistvena. U lahko vedno sprejme, ne glede na voljo D. MORA pa sprejeti v 2 primerih: 1.) Ko ima nekdo pranvni interes (porook); 2.) Če 3.oseba ponudi v soglasju z D

9.) Upnik lahko uveljavlja sankcije, zaradi dolžniške zamude.
a.) Vedno, kadar D ne izpolni obveznosti, ki je dospela
b.) Kadar D ne izpolni v roku, ki je določen v pogodbi ali izhaja iz narave obveznosti ali drugih okoliščin
c.) Za uveljavljanje zamudnih posledic, je vedno potreben opomin
d.) Za uveljavljanje zamudnih posledic je potreben opomin, če rok izpolnitve ni določen

10.) Obveznost na podlagi odpusta dolga preneha:
a.) Ko U izjavi, da ne bo zahteval izpolnitve
b.) Ko U izjava o tem, da ne zahteval izpolnitve dospe do D
c.) Ko se D s to izjavo seznani
d.) ko je med U in D o tem dosežen sporazum

OPSD-17.5.2010

1.) Culpa in contrahendo pomeni:
a. dolžnost skleniti pogodbo;
b. odškodninsko odgovornost zaradi nepravilne izpolnitve pogodbe;
c. odškodninsko odgovornost zaradi neutemeljenega odstopa od pogajanj;
d. odškodninsko odgovornost zaradi neizpolnitve pogodbe;
e. odškodninsko odgovornost stranke, ki se je pogajala brez namena skleniti pogodbo.
20. člen OZ – neutemeljen odstop od pogajanj ali pogajanja brez namena skleniti pogodbo.

2.) Boris pozove marca 2009 mizarja Boruta, naj mu izdela 6 stolov po ceni 50EVROV. Borut mi nič ne odgovori. Novembra 2009 pa Boris prejme obvestilo,naj pride po stole,češ,da so gotovi. Boris presenečeno odvrne,da stolov ne potrebuje več,ker jih je med tem že kupil. Borut ugovarja,da je bila pogodba sklenjena in da mora priti po stole. Ali bo Borut s svojim ugovorom uspel?


3.) A med vožnjo povzroči prometno nesrečo,ker mu zavore ne delajo pravilno. Pri tem B-ju nastane velika škoda, A pa pravi,da on za prometno nesrečo ne odgovarja,ker je avto ravno iz servisa in tudi sicer redno skrbi zanj. Ali bo A s svojim ugovorom uspel:

a.) da,ker:
b.) ne,ker:

4.) Kaj pomeni disenz?
O nesoglasju govorimo, kadar se izjavi volje strank ne krijeta. Treba je ločiti od zmote v pravnem naslovu, kjer se izjavi krijeta, le da vsaka stranka razume pod izjavo nekaj drugega kot nasprotna stranka. Torej, ni ujemanja volj, ni soglasja, ter tako pogodba ne nastane. Glej tudi 16 OZ

5.) Kakšen temelj praksa in teorija navajata za povrnitev škode za nepremoženjsko škodo? SATISFAKCIJA

6.) Obveznost na podlagi odpusta dolga preneha:
a.) Ko U izjavi, da ne bo zahteval izpolnitve
b.) Ko U izjava o tem, da ne zahteval izpolnitve dospe do D
c.) Ko se D s to izjavo seznani
d.) ko je med U in D o tem dosežen sporazum

7.) zidarji gradbenega podjetja so pri delu na stavbi,ki so jo popravljali zaradi hudo malomarnega ravnanja razbili več dragih okenskih stekel. Lastnik stavbe lahko zahteva odškodnino:

a.) neposredno od delavcev
b.) od dd,če mu dokaže eno od naslednjih krivd(culpa in eligendo,instruendo,custodiendo)
c. )od dd, ne glede na njegovo krivdo

8.)glede pog.,ki se sklepajo na daljavo,obstajajo glede časa sklenitve naslednje teorije:

a.) deklaracijska
b.) ekspedicijska
c.) recepcijska
d.) informacijska

Pojasni kaj ta teorija določa.
- Ponudba je sprejeta, ko ponudnik prejme izjavo naslovnika, da sprejema ponudbo.

9.) Pojasni pojme:
-causus mixus: mešano naključje
-exceptio non adimplenti contractus: ugovor neizpolnitve pogodbe
-facultas alternativa: fakultativna obveznost
-negotium gestio necessaria: poslovodstvo brez naročila

10.) Teorija o realizaciji pomeni:
a. da pogodba, ki ni bila sklenjena v zahtevani obliki z izpolnitvijo konvalidira;
b. da je pogodbo potrebno izpolniti v vsem kot se glasi;
c. da stranki nista zavezani, dokler pogodbe ne začneta realizirati;
d. da je dolžnik neoblično sklenjeno pogodbo dolžan realizirati.
58 OZ


SPLOŠNI DEL


Veliko primerov, po vecinskem mnenju precej tezko.
1. Za neizpolnitev obveznosti odgovarja dajalec are, prejemnik are lahko zahteva izpolnitev ali povrnitev skode (aro vrne ali vsteje) ali obdrzi aro. Kaksna obligacija je to?
2. po kakšnem vrstnem redu se placujejo stroski, obresti, glavnica (primer za obkrozit): Kaj je dolznik vrnil, po kaksnem vrstnem redu je vracal? Dolzan je bil npr. 100.000, 50.000 je bilo obresti, 40.000 pa dolga. Vrnil je 120.000.
a) obresti, stoski, glavnica
b) glavnica, obresti, stoski
c) stroski, obresi, dolg
3. 17-letnica, Maja, je s kolesom prevozila ''stop znak'', zadel jo je avto, nastala je manjsa skoda na avtu in na kolesu, lastnik avta tozi za povrnitev skode. Sodisce je ugotovilo, da je Maja nesporno izkljucni povzrocitelj skode. Ugotovilo je tudi, da ima veljavni kolesarski izpit in da je vzorna voznica. Ali in kako sodisce presodi oskodnino?
- Maji
- njenemu ocetu
4. V Celjski kotlini podjetji X in Y (proizvajata nevarne kemikalije) onesnazujeta okolje. Tozba. Sodisce niti z izvedencem ne more ugodoviti iz katerega podjetja izhaja kaksen del. Pdjetje X je 10x vecje in ima tudi veliko vec delavcev. Kako odloci sodisce, po katerem nacelu?
5. Andrej Bojanu proda avto in mu ga izroci, Bojan pa pride s kupnino v zamudo.Andrej in Bojan sta dogovorjena za pogodbeno kazen 150.000 sit. Andrej terja 150.000sit, Bojan ugovarja da je bila pogodbena kazen dogovorjena le za neizpolnitev celotne obveznosti ne pa za primer zamude in da lahko terja le del pogodbene kazni. Ali je Bojanov ugovor pravilen?
6. Ciril ponudi placati dolg (ki ga ima Bojan proti Andreju) namesto Bojana. Bojan tega noce. Kaksne so pravice Andreja?
7. Nekdo je bil v prometni nesreci poskodovan. Po nesreci ne more vec igrati nogometa in odbojke, ima na nogi 25cm brazgotino, in se boji vsesti v avto. Za kaksno skodo lahko vlozi odskodnino, za kaksno vrsto skode? Napisi kaksne dokaze bo sodisce upostevalo iz dejanskega stanja, za posamezno vrsto skode.
8. Krsitev osebnostnih pravic: primerjava (mislim da glede dokazovanja) med 179. cl. OZ (denarna odskodnina za neprem. Skodo zaradi okrnitve osebnostne pravice) in 134. cl. OZ (zahteva za prenehanje krsitev).

SPLOSNI DEL

-delitev p.poslov na osnovi p.temelja
-pogajanja
-ara(ne odstopnina)
-latinski izrazi za skodo in izg.dobicek
-kdaj p.posel zavezuje,ce ni nic tocno doloceno
-odgovornost delodajalca
-odpust dolga
-vrste nematerialne skode
-ena cudna stvar na temo zmote(in treba utemeljiti)


OP-SPLOŠNI DEL


1.Delitev obligacij po oz glede na pr. temelj
2. primer: A in B se pogajata o nakupu avtomobila na avtomobilskem sejmu. Pristopi C in ponudi višjo ceno. B sklene pogodbo s C-jem . Kaj lahko stori A-od koga lahko zahteva odskodnino? (za obkrozit)
3.primer: A in B sta sklenila pogodbo in A je izročil aro. Pogodba je neveljavna. Ali lahko A zahteva Aro nazaj in v katerem primeru? (za obkroziti)
4. A in B sta sklenila pogodbo. B zahteva izpolnitev obveznosti, A noce izpolniti in ugovarja, da je bil v bistveni opravičljivi zmoti. Ali bo A uspel z ugovorom?
Da, ker......
Ne,ker......
5. Vrste nepremoženjske škode, za katere je mogoče iztožiti denarno odškodninoi.
6. latinski izrazi za dejansko škodo in izgubljeni dobiček
7. 16-letni mladoletnik odgovarja za škodo.....(za obkrožiti)
8. Za škodo, ki jo delavec povzroči 3-osebi, lahko 3. oseba toži...(za obkrožiti)
9. Kdaj nastopi odpust dolga?
-ko upnik izjavi
-ko upnikova izjava prispe do dolžnika
-ko dosežeta sporazum
-?
10.Rok za izpolnitev obveznosti ni določen. Kdaj dospe obveznost?

OBLIGACIJE-SPLOŠNI DEL


-primer izpodbijanja dolžnikovi pravnih dejanj, katera tožba + v kakšnem času mora izpodbijat
-za obkrožit pravilne in nepravilne trditve
-kaj je poslovodstvo brez naročila
-oblike nepremoženjske škode po Ozu
-za dopolnit izpodbojnost, ničnost
-nekaj za obkrožit glede nagiba
-krivdna odgovornost, kaj mora pri njej dokazati tožnik in kaj pri objektivni odgovornosti
-za obkrožit enostranske pravne posle
-primer glede odg. za mladoletnike v primeru da je v varstvu v vrtcu, kjer je bila povzročena škoda (za obkrožit)
-čezmerno prikrajšanje, oderuška pogodba; pogoji, posledice, kaj jima je skupno oz. razlike
-ali načelo mirnega reševanja sporov vsebuje 11.člen Oza ( za obrožit)
negativno v zpp, sodišče upošteva po uradni dolžnosti ali na ugovor ali vsebuje to načelo Oz? V ozu
-kaj dolžnik najprej poravna poleg glavnice, obreti, stroške? Za obkrožit (stroške!)
-za obkrožit kaj je klavzula rebus sic stantibus


FORUM:


Men se je pojavlo par vprašanj pri katerih sem v dilemi pa bi prosla koga, če mi jih lah odgovori in (po možnosti, če bi šlo:) pove zakaj je tako al pa navede člen. Se zahvaljujem

1.Clausula rebus sic stantibus omogoča razvezo pogodbe:
a. samo, če stranki to klavzulo vključita v pogodbo;
b. če se okoliščine spremenijo po sklenitvi pogodbe;
c. če se zaradi spremenjenih okoliščin ne da doseči namena pogodbe;
d. če postane izpolnitev obveznosti ene stranke nemogoča;
e. če je do spremenjenih razmer prišlo pred dospelostjo obveznosti;
f. če postane izpolnitev obveznosti ene od strank bistveno otežena.

(tuki bi js dala b in c, sam nekje je obkroženo tut e in f?)

2. Ob izpolnitvi tuje obveznosti preide terjatev na solvensa (izpolnitelja):
a. samo, če so podani pogoji za zakonito subrogacijo;
b. v nobenem primeru;
c. samo, če je o tem obstajal dogovor med solvensom in upnikom;
d. samo, če je o tem obstajal dogovor med solvensom in dolžnikom;
e. če je o tem obstajal dogovor med solvensom in upnikom;
f. če je o tem obstajal dogovor med solvensom in dolžnikom;
g. če so podani pogoji za zakonito subrogacijo.

(tu sm nadjla, da je vse obkroženo?)

3. Za škodo, ki jo je delavec na delu ali v zvezi z delom povzročil tretji osebi, lahko oškodovanec zahteva odškodnino:
a. neposredno od povzročitelja;
b. neposredno od povzročitelja, vendar samo, če je bila škoda povzročena namenoma;
c. od delodajalca, vendar samo, če ja ta kriv (culpa in eligendo, instruendo, vigilando);
d. od delodajalca, ne glede na njegovo krivdo.

(b in d?)

4. A) Kdaj nedopusten nagib vpliva na veljavnost neodplačne pogodbe?
a. Nagibi nikoli na vplivajo na veljavnost neodplačne pogodbe;
b. Samo, če je nedopusten nagib bistveno vplival na odločitev enega pogodbenika, da je sklenil pogodbo in če je sopogodbenik to vedel ali bi moral vedeti;
c. Vedno;
d. Samo, kadar je nedopusten nagib bistveno vplival na odločitev pogodbene stranke, da je sklenila pogodbo in to ne glede na to ali je sopogodbenik za to vedel.

B) Kdaj se zmota v nagibu pri neodplačni pogodbi šteje za bistveno zmoto?
a. Nagibi nikoli ne vplivajo na veljavnost neodplačnih pogodb;
b. Vedno;
c. Samo, kadar gre za zmoto v nedopustnem nagibu, ki je bistveno vplival na odločitev pogodbene stranke, da je sklenila pogodbo in to ne glede, ali je sopogodbenik za to vedel;
d. Samo, če gre za zmoto v nagibu, ki je odločilen za prevzem obveznosti.

(ja ne vem to sploh)

5. Za denarno odškodnino iz naslova nepremoženjske škode, ki je prisojena s pravnomočno sodno odločbo, tečejo zamudne obresti.
a. od dneva nastanka škode;
b. od vložitve tožbe,
c. od dneva izdaje sodbe na I. stopnji;
d. od dneva pravnomočnosti sodbe.

(a je c)?

6. Klavzula tale quale, ki je zapisana v prodajni pogodbi, pomeni:
a. da je med strankama sklenjen fiksen posel;
b. da prodajalec ne odgovarja za očitne stvarne napake;
c. da prodajalec ne odgovarja za skrite stvarne napake;
d. da prodajalec ne odgovarja za nobeno stvarno napako;
e. da prodajalec odgovarja za stvarne napake, če je v slabi veri.

(js bi rekla d, nekje je tut e?)

7. Exceptio non adimpleti contractus ima:
a. imetnik terjatve, če dolžnik zaide v zamudo;
b. prodajalec, ki mora izpolniti za kupcem;
c. dolžnik obveznosti, če je nevarno, da preide upnik v zamudo;
d. prodajalec, ki mora izpolniti pred kupcem;
e. stranka, če je pogodbeni partner prišel v stečaj.

(d, al je tut b?)

8. Če so izpolnjeni pogoji za plačilo odškodnine in oškodovanec zahteva vzpostavitev v prejšnje stanje, sodišče pa ugotovi, da to ni ekonomsko primerno, bo sodišče:
a. ugodilo tožbenemu zahtevku;
b. tožbeni zahtevek spremenilo in oškodovancu prisodilo denarno odškodnino;
c. tožbeni zahtevek zavrnilo;
d. tožbeni zahtevek zavrnilo in prisodilo denarno odškodnino;
e. ugodilo tožbenemu zahtevku, vendar zahtevek ni izvršljiv.

( to sploh ne vem)

8. Če oškodovanec s svojim ravnanjem prizadene ugled pravne osebe in pri tem ne nastane premoženjska škoda, ima pravna oseba:
a. pravico do objave preklica ali objave sodbe;
b. pravico do plačila denarne odškodnine;
c. pravico do objave preklica ali objave sodbe in plačila denarne odškodnine;
d. nima nobenega zahtevka, ker pravna oseba ne more utrpeti enega izmed oblik premoženjske škode po 155. členu ZOR;
e. vse zahtevke, če je bila škoda povzročena s kaznivim dejanjem.

(c?)

9. S pogodbo se je A B-ju zavezal, da mu bo 15.1.1994 dobavil vprašanja za teste civilistike. A tega ni storil. Iz tega sledi, da:
a. je pogodba med strankama razdrta, če B ne izjavi, da pri pogodbi vztraja;
b. je pogodba med strankama razdrta po samem zakonu;
c. je pogodba med strankama razdrta potem, ko B pošlje A-ju izjavo o odstopu;
d. pogodba ostane v veljavi in je razdrta šele potem, ko izteče naknadni rok, ki ga B določi A-ju;
e. jaz pa mislim, da ........................................................................................................................................................... .

10. Pogodba, ki jo sklene popolnoma poslovno nesposobna oseba je:
a. izpodbojna;
b. izpodbojna, če je zakoniti zastopnik ne odobri;
c. izpodbojna s strani druge stranke, če ta za nesposobnost ni vedela, drugače pa je pogodba nična;
d. nična;
e. nična, razen če je sklenjena v izključno korist nesposobne osebe

(nična?)

11. Predmet cesije je lahko:
a. vsaka terjatev;
b. vsaka terjatev, ki obstaja v trenutku sklenitve pogodbe o cesiji;
c. zastarana terjatev;
d. bodoča terjatev;
e. pogojna terjatev;
f. terjatev, glede katere sta se stranki dogovorili, da velja prepoved cediranja.

12. V katerem od naštetih primerov je zmota v nagibu vplivala na veljavnost pravnega posla:
a. pri vzajemni pogodbi, sklenjeni v zmoti;
b. pri vzajemni pogodbi, sklenjeni v prevari, če prevara izvira od druge pogodbene stranke;
c. pri vzajemni pogodbi, sklenjeni v prevari, če prevara izvira od tretje osebe;
d. pri neodplačni pogodbe, sklenjeni v prevari, če prevara izvira od druge pogodbene stranke;
e. pri neodplačni pogodbi, sklenjeni v zmoti;
f. v vseh zgoraj naštetih primerih.

13. Pravilo ‘volenti non fit iniuria’ pomeni:
a. da je privolitev pogoj za nastanek pravnega posla;
b. da privolitev oškodovanca izključuje odškodninski zahtevek;
c. da se oškodovanec odpoveduje pravilu o obrnjenem dokaznem bremenu;
d. da odškodninska obveznost ne nastane, če oškodovalec izvršuje dovoljeno samopomoč;
e. da odškodninska obveznost ne nastane, če ravna oškodovalec v silobranu ali skrajni sili.
(b?)

14. Ob sklenitvi prodajne pogodbe sta obe stranki sklenili tudi pogodbo, s katero je A B-ju izročil aro. Kasneje je bila ugotovljena neveljavnost pogodbe.
a. A lahko v vsakem primeru zahteva vrnitev are;
b. A lahko zahteva vrnitev are samo, če ni kriv za neveljavnost;
c. A ne more v nobenem primeru zahtevati vrnitve are;
d. A lahko zahteva vrnitev are le, če je B kriv za neveljavnost pogodbe.

(zaka je tuki a, če je ara akcesorna pogodba??????)

15. Condictio ob turpem causam pomeni:
a. da solvens ne more zahtevati nazaj tistega, kar je bilo dano ali storjeno, da bi bila izpolnjena kakšna naravna obveznost ali kakšna moralna obveznost ali družbena dolžnost;
b. da solvens ne more zahtevati nazaj neutemeljeno plačanih zneskov odškodnine za telesne poškodbe, prizadetega zdravja ali smrti, če so bili plačani poštenemu prejemniku;
c. da solvens ne more zahtevati nazaj spolnitve, če je pogodba nična zaradi tega, ker po svoji vsebini ali namenu nasprotuje ustavnim ali moralnim načelom ali kogentnim predpisom;
d. da solvens ne more zahtevati nazaj spolnitve, če akcipiens koristi nima več.

(zaka naj bi blo c)

hvala (če bo kdo odgovoril:)

1. b,c,f
2.e,f,g
3.b,d
4.Ad Bd
5.c
6.d
7.b
8.c
8.c
9.a
10.d
11.c,d,e
12.b,d,e
13.b
14.d
15.c -npr: podkups sodnika da pristransko sodi. on tega ne nardi. ti ne mors zahtevat nazaj dnarja. to pomen to!


Mene pa zanima tole:
iz katerih pravil v našem sistemu je možno zaznati favoriziranje oškodovanca?
zakaj pri institutu pretium affectionis obrnjeno dokazno bereme ne koristi oškodovancu?
kako se odločimo ali uporabiti kondikcijo ali verzijo?

ODG: ko nc druzga ne pride v postev,uporabs verzijo. pod pogojem,da gre za neobstojeco kavzo in da gre za okoriscenje na eni strani in prikrajsanje na drugi.

recmo pr krivdni odgovornosti je obrnjeno dokazno breme. oskodovanec mora dokazat skodo in vzrocno zvezo. krivda oskodovalca se pa domneva.
pri objektivni odgovornosti mora pa dokazat skodo in obstoj nevarne dejavnosti,saj se vzrocna zveza domneva.

pri precijski odskodnini,mora pa dokazati da je prislo do skode zaradi storilcevega naklepa (povzrocil namenoma ali iz hude malomarnosti).

starši odgovarjajo za škodo, ki jo povzročijo njihovi mladiletni otroci:
objektivno:
starsi- -7., lastnik zivali

subjektivno:
starsi: 7-14, lastnik domace zivali

vrste nepremoženjske škode za katero dosodi odškodnina: telesna bolecina,dusevna bolecina,strah in okrnitev ugleda pravne osebe.

1.rebus sic stantibus
2. volentia non fit iniuria
3. condictio ob turpem causam
Slovensko:
1. spremenjene okoliščine
2.privolitev oskodovanca
3. kondikcijski zahtevek je v nasprotju z moralo ?

OBJ in SUBJ. ODGOVORNOST


še en preblisk sem dobla, če bi se komu dalo tole razložit:) a je sigurno imetnik domače živali subjektivno odgovoren? Ker jst bi rekla, da je objektivno- tisto ali je poskrbel za varstvo in nadzorstvo sta pa ekskulpacijska razloga?
Ker npr. pri nadzornik duševno bolnega tudi objektvno odg., razen če dokaže, da je opravljal nadzorstvo s potrebno skrbnostjo oz. bi nastala škoda tudi v primeru dolžnega nadzorstva- to sta pomojem ekskulpacijska razloga??
Bi mi znal kdo tole pojasnit?


za žival = krivdno
duševno bolni = tud krivdno
za delavce = za delavca objektivno, za škodni dogodek krivdno

Objektivna odgovornost je samo za nevarne stvari in pa tam, kjer zakon to posebej določa. Določba, da je opravljal skrbno nadzorstvo, je pa tipično krivdni institut. Da si dovolj skrben, je potrebna odsotnost malomarnosti, torej morš ravnat kot bi ravnal povprečen človek v določeni situaciji. Glih to je bistvena razlika med obj. in krivdno odgovornostjo. Pri objektivni odgovarjaš tud, če si ravnal z vso skrbnostjo.
We think we're so clever and classless and free, but we're still fucking peasents as far as I can see

Uporabniški avatar
Jemc
Prispevkov: 169
Pridružen: 18. Okt 2008 21:02

Re: OPSD - izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a Jemc » 30. Avg 2010 17:04

Še neki, kar se mi je valal na računalniku:

USTNI OPSD-MOŽINA

• kdaj ne teče zastaranje, zamuda pri plačilu škode – kako tečejo obresti (M)
• vse v zvezi z akceptom, zakaj je pomemben (nastanek obveznosti), priporočena pošta(M)
• oderuška pogodba(M)
• neupravičena obogatitev, kondikcije, verzije (M)
• kršitev osebnostnih pravic- kaj je če kršitev le grozi ali pa je že nastala (M)
• naknadna nezmožnost izpolnitve (krivdna in nekrivdna) (M)
• razlaga pogodb, objektivni kriteriji, ratio legis (M)
• teorije vzročnosti(M)
• kršitev osebnostnih pravic (M)
• ralaga pogodb po različnih kriterijih (M)
• zelo pogosto : nepremoženjska škoda
• s čim je omejen obseg odškodnine (243. člen) (M)
• neupravičena obogatitev (M)
• teorije realizacije (M)
• prenos nepremičnin- kakšna pogodba je potrebna (M)
• od kdaj tečejo obresti za nepogodbeno škodo (M)
• odgovornost proizvajalca po OZ in ZVPot- objektivna odg., ekskulpacijski razlogi(M)
• ničnost in izpodbojnost (M)
• zelo pogosto: pogodbena odškodninska odgovornost in razlika s krivdno (prva je praviloma le za premoženjsko škodo, razen če je naklep, druga pa tudi za nepremoženjsko) (M)
• nevarna stvar
• predpogodba
• škoda od domače živali-ekskulpacija s skrbjo, pri nev. stvari nasploh pa le z višjo silo
• nepremoženjska škoda (M)
• solidarne obveznosti
• ne ultra alterum tantum, prepoved anatocizma (M)
• pogodbena odškodninska odgovornost, za kašen obseg se odgovarja- za izg. dobiček, navadno škodo, ne pa za višjo silo(M)
• prevzem dolga(M)
• zakaj se je sploh uveljavila denarna odškodnina za nepremoženjsko škodo
• proizvajalčeva odg. za stvarne napake (M)
• ali ima v Sloveniji odškodnina kaznovalni namen- ne (M)
• pristop k dolgu(M)
• večkrat: kdaj lahko omejeno poslovno sposobna oseb sklepa posle/katere(P)
• kako sodbe sodišča EU v civilnih primerih zavezujejo Slovenijo (M)
• pretrganje in zadržanje zastaranja(M)
• notranje in zunanje razmerje pri zastopanju , preklic pooblastila in učinek do 3. osebe (M)
• primer verzije
We think we're so clever and classless and free, but we're still fucking peasents as far as I can see

Uporabniški avatar
Jemc
Prispevkov: 169
Pridružen: 18. Okt 2008 21:02

Re: OPSD - izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a Jemc » 30. Avg 2010 17:17

+še tole: nekaj starejših ustnih izpitnih vprašanj pri OPSD

USTNI-SPLOŠNI DEL: POLAJNAR PAVČNIK


• škoda in predpostavke za nastanek obveznosti iz škode(P)
• izpodbojnost in ničnost(P)
• odgovornost mladoletnika za škodo (P)
• zmota- katera stranka zahteva razveljavitev,roki(P)
• teorije vzročnosti (3), pravnorelevantna vzročnost(P)
• naturalna obveznost in ODZ (P)
• večkrat: pogodba v korist tretjega s podvprašanji (P)
• zelo pogosto : nepremoženjska škoda
• nepremoženjska škoda, ponudba (P)
• molk pri akceptu (P)
• ali je objektivna odgovornost za škodo absolutna (ne), primer (P)
• odg. delodajalca(P)
• nevarna stvar
• predpogodba
• škoda od domače živali-ekskulpacija s skrbjo, pri nev. stvari nasploh pa le z višjo silo
• solidarne obveznosti
• solidarne obveznosti in regres , omejeno parcialno in generalno odg. (P)
• solidarne obveznosti (P)
• zakaj se je sploh uveljavila denarna odškodnina za nepremoženjsko škodo
• falsus procurator (P)
• obljuba javne nagrade- ali lahko izpolni otrok-da (P)
• kdo odgovarja pri naknadni nezmožnosti izpolnitve, če ni kriv noben(ne odg. nihče), če kriv dolžnik(pri negativnem pogodbenem interesu je odškodnina zaradi neveljavnosti, pri pozit. pogodbenem interesu je odškodnina zaradi neizpolnitve- upnik skratka v obeh primerih dobi denar), če kriv upnik- se gleda ali je genus ali species (P)
• večkrat: kdaj lahko omejeno poslovno sposobna oseb sklepa posle/katere(P)
• prisilno pobotanje- kakšen je način izpolnitve?(P)
• prisilno pobotanje- izjava; kdaj preneha obveznost(P)
• predpogodba(P)
• večkrat: disenz- pogodba sploh ne nastane, zato v bistvu ne gre za napako volje, takšna pogodba je neobstoječa, enako kot je neobstoječa pogodba, ki jo sklene absolutno poslovno nesposoba oseba (P)
• razpis nagradnega tekmovanja kot enostransko zavezujoč pravni posel (P)
• delavec- pri odgovornosti za škodni dogodek se gleda ravnanje delavca, pri odg. za škodo pa delodajalca (P)
• primer verzije
• obličnost- funkcije, sankcije (P)

*Ada te ponavadi vpraša, kar si imel v izpitu narobe. Sicer pa ni kake eksotike, tiste klasične stvari- zmota, napake pri sklenitvi, kršitve izpolnitve, kakšne teorije vzročnosti in nasploh odškodnina, ponudba, predpogodba... nič posebnega. Mam občutek, da kakih utrditev obveznosti in teh stvari s konca snovi ne sprašuje ravno veliko...
We think we're so clever and classless and free, but we're still fucking peasents as far as I can see

Uporabniški avatar
Dexter
Prispevkov: 1072
Pridružen: 15. Dec 2008 15:47

Re: OPSD - izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a Dexter » 18. Jan 2011 17:56

Lahko kdo prosim pove kaj je bilo na pisnem izpitu pa mogoče še potem za ustnega! :)
Vsaka stvar je težka, preden postane lahka.

Uporabniški avatar
goccia
Prispevkov: 38
Pridružen: 05. Sep 2010 14:58

Re: OPSD - izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a goccia » 21. Jan 2011 13:06

no...bila so samo stara vprašanja, več ali manj za obkroževat. torej:

1. Dva instituta, ki konkretizirata načelo ekvivalentnosti dajatev
2. Primer, ko je tip najprej zavrnil ponudbo, nato pa jo je sprejel... Ali je pogodba sklenjena? DA/NE
3. Naštej vrste obveznosti glede na pravni naslov
4. Za obkrožit primer, da tip ne more zahtevati sklenitve pogodbe, ker je od predvidenega roka v predpogodbi že poteklo 6 mesecev
5. teorije medsebojnega učinkovanja dejanj pri solidarnih razmerjih-parcialno, generalno, omejeno generalno
6. Za obkrožit kaj lahko stori stranka, ki je sklenila pogodbo z omejeno poslovno sposobno osebo brez dovoljenja njenega zakonitega zastopnika
7. Za obkrožit Clausula rebus sic stantibus
8. Za obkrožit kdaj lahko oškodovanec zahteva popolno odškodnino
9. Za obkrožit kdaj preide ob izpolnitvi tuje obveznosti terjatev na solvensa
10. Za obkrožit Conditio ab turpem causam

Na ustnem je zelo prijazna, pomaga in tudi če se zmotiš ni panike. Vprašala me je detajlno poslovne/neposlovne obeznosti, akcept ponudbe, javno obljubo nagrade. Izpit res ocenjuje zelo strogo, je pa zato na ustnem dokaj prizanesljiva ;)

dragoxxx
Prispevkov: 1387
Pridružen: 06. Okt 2009 16:33

Re: OPSD - izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a dragoxxx » 09. Feb 2011 21:16

Tak je bil izpit iz tega predmeta nazadnje? :D
KOMAJ ČAKAM 3. letnik:))))))))))))))))))))))))))))))

nejcs
Prispevkov: 339
Pridružen: 29. Apr 2010 01:32

Re: OPSD - izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a nejcs » 16. Apr 2011 19:29

1) Primer verzije?
2) Kršitev osebnostnih pravic?
3) Odgovornost proizvajalca po OZ in ZVPot?
4) Zakaj se je sploh uveljavila denarna odškodnina za nepremoženjsko škodo?
5) Kako sodbe sodišča EU v civilnih primerih zavezujejo SLO?

Hvala! :)
Life isn't fair, but you can be.

Uporabniški avatar
*bini*
Prispevkov: 1018
Pridružen: 05. Okt 2008 00:53

Re: OPSD - izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a *bini* » 17. Apr 2011 12:09

Verzijski zahtevek je uno k mt od fotra zahteva, da ji vrne preživnino ( za nazaj ) , ki jo ni plačval. Pač ker sta oba starša dolžna preživljat otroka in če fotr neki let ni plačval , lahko pol mt z verzijskim zahtevkom zahteva od njega. ( 133. člen ZZZDR )

Burton
Prispevkov: 31
Pridružen: 21. Apr 2009 11:43

Re: OPSD - izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a Burton » 21. Apr 2011 17:31

Se da mogoče komu, ki je bil prisoten na kakšnem zmed zadnjih izpitov povedati, kaj je bilo kaj v izpitu? Slišal sem, da so se konkretno spremenili izpiti, velja tudi to?

Hvala za odgovore...
Pravnik s srcem...

Uporabniški avatar
Dexter
Prispevkov: 1072
Pridružen: 15. Dec 2008 15:47

Re: OPSD - izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a Dexter » 21. Apr 2011 18:35

Burton napisal/-a:Se da mogoče komu, ki je bil prisoten na kakšnem zmed zadnjih izpitov povedati, kaj je bilo kaj v izpitu? Slišal sem, da so se konkretno spremenili izpiti, velja tudi to?

Hvala za odgovore...
Kje si to slišal?? :shock: :shock: :shock:
Vsaka stvar je težka, preden postane lahka.

Uporabniški avatar
*bini*
Prispevkov: 1018
Pridružen: 05. Okt 2008 00:53

Re: OPSD - izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a *bini* » 21. Apr 2011 19:39

če sesetavla Ada je izpit vedno na isti način, je pa baje precej drugačen če sestavla Možina - ampak to zlo redko.

MAREC 2011
1. Teorija o realizaciji pomeni:
a. da pogodba, ki ni bila sklenjena v zahtevani obliki z izpolnitvijo konvalidira;
b. da je pogodbo potrebno izpolniti v vsem kot se glasi;
c. da stranki nista zavezani, dokler pogodbe ne začneta realizirati;
d. da je dolžnik neoblično sklenjeno pogodbo dolžan realizirati.

2.Pravne posledice pogajanj:
a. stranka je zavezana skleniti pogodbo;
b. stranka lahko od njih odstopi, vendar je sopogodbeniku vedno dolžna povrniti škodo;
c. stranka lahko od njih odstopi in je ne zadene nikakršna odgovornost;
d. stranka lahko od njih odstopi, vendar je sopogajalcu odškodninsko odgovorna, če se je pogajala, ne da bi imela namen skleniti pogodbo;
e. stranka lahko od njih odstopi, vendar je sopogajalcu odškodninsko odgovorna, če to stori brez utemeljenega razloga.


3. A med vožnjo povzroči prometno nesrečo,ker mu zavore ne delajo pravilno. Pri tem B-ju nastane velika škoda, A pa pravi,da on za prometno nesrečo ne odgovarja,ker je avto ravno iz servisa in tudi sicer redno skrbi zanj. Ali bo A s svojim ugovorom uspel:

a.) da,ker:
b.) ne,ker: je avto nevarna stvar in se zanjo odgovarja objektivno.

4. Funkcija denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo ? Satisfakcija.

5. Ali je novacija v dvomu kumulativna al pa še neki pol morš pa še napisat utemeljitev - 324.člen OZ

6. kdaj lahko zahtevaš plačilo nazaj čeprav veš da ti neb blo treba plačat - neki tazga je blo uprašanje, uglavn odgovor je 191. člen

7. 4je latinski izrazi za prevest

8. en primer u zvezi z izpodbojnostjo

9. en primer u z zvezi s ponudbo, pač oseba A je odposlala pismo v katerem je biu njen pritrdiln odgovor na ponudbo, to pismo se je zgubilo na pošti. Potem pa A zahteva od B-ja ( ponudnik ) da izpolne pogodbo, B pa prav da sploh nikol ni bla sklenjena. pol pa je blo uprasanje da si mogu napsiat al je bla sklenjena al ne pa utemlejit. fora pr tej nalogi je da pač ni bla sklenjena ker B nikol ni dobil pisma od A ( pa čeprou ni bla A nč kriva )

10. Oseba A je mela domačega psa ograjenega na vrtu od svoje hiše. Otrok je plezal čez ograjo in šel robutat češne. Ta ps ga ugrizne. Od otroka starši vložijo tožbo v otrokovem imenu na nepremoženjsko škodo - telesne bolečine. Lastnik psa pa se brani z ugovorom da je imel psa ograjenega. Ali je zahtevek utemeljen ?
Zahtevek ni utemeljen, ker gre za domačo žival za katero se odgovarja krivdno. Lastnik A je z ugovorom da je bil ps ograjen dokazal da ni kriv saj je poskrbel za zadostno varnost in pokazal dovolj skrbnosti.

Burton
Prispevkov: 31
Pridružen: 21. Apr 2009 11:43

Re: OPSD - izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a Burton » 22. Apr 2011 01:46

Bini, res FUL TENKS za tole, upam, da bo teta Ada sestavlala, pa da bo normalen izpit.
Pravnik s srcem...

Burton
Prispevkov: 31
Pridružen: 21. Apr 2009 11:43

Re: OPSD - izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a Burton » 16. Jun 2011 13:05

Izpit JUNIJ 2011 SPLOŠNI DEL:

1. neminem leadere in v katerem poglavju v OZ je vsebovano
2. sistemi učinkovanja pri solidarnih obveznostih, si mogel vpisati
3. netrdna ponudba za obkrožit
4. prejemna teorija
5. kdaj lahko toži na razveljavitev tudi za nebistveno zmoto
6. zamuda dolžnika/pravice upnika
7. Kako odgovarja 9 letni Marko(za obkrožiti)
8. condictio ob turpem causa (za obkrožit)
9. kdaj je upnik dolžan sprejeti izpolnitev od 3. osebe

Hmm mislim, da je bilo nekako takole. :D
Pravnik s srcem...

anabella
Prispevkov: 18
Pridružen: 04. Feb 2010 14:17

Re: OPSD - izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a anabella » 11. Okt 2011 12:46

11. 10. 2011

- 1.)dispozitivnost po ZOR
- 2.)vrste obligacij glede na pravni temelj
- 3.) Ain B sta se na avtomobilskem sejmu pogajala o prodaji B-jevega osebnega avtomobila. Pristopil je C in po krajšem razgovoru, v katerem je slednji ponudil višjo ceno, se je B odločil vozilo prodati njemu. A je upravičen zahtevati.
a.) Od B-ja, da z njim sklene pogodbo, ker se je z njim prvi pogajal.
b.) Od B-ja odškodnino, ker je odstopil od pogajanj
c.) Od C-ja odškodnino, ker je posegel v njegovo razmerje z B-jem
d.) A nima nikakršne pravice
-4.)Ob sklenitvi prodajen pogodbe sta stranki sklenili tudi pogodbo, s katero je A B-ju izročil aro. Kasneje je bila ugotovljena neveljavnost prodajne pogodbe.
a.) A lahko v vsakem primeru zahteva vrnitev are
b.) A lahko zahteva vrnitev are, samo če ni kriv za neveljavnost
c.) A ne more v nobenem primeru zahtevati vrnitev are
d.) A lahko zahteva vrnitev are le, če je B kriv za neveljavnost pogodbe
UTEMELJITE:
- namen nepremoženjskih terjatev
- volenti non fit iniuria (kaj manjka pri odškodninski odgovornosti)
-teorije o vzročnosti, ki jih sprejema slovenska pravna in sodna praksa
- Razloži condictio ob turpem causam
- Kdaj lahko upnik uveljavlja sankcije, zaradi dolžniške zamude brez opomina dolžnika?

Uporabniški avatar
Dexter
Prispevkov: 1072
Pridružen: 15. Dec 2008 15:47

Re: OPSD - izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a Dexter » 11. Okt 2011 18:09

Dispozitivnost po ZOR ali po OZ? :shock:
Vsaka stvar je težka, preden postane lahka.

anabella
Prispevkov: 18
Pridružen: 04. Feb 2010 14:17

Re: OPSD - izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a anabella » 11. Okt 2011 19:21

pisalo je po ZOR. Sem tudi jaz malo debelo pogledala :)

Uporabniški avatar
Zmaj
Prispevkov: 1475
Pridružen: 22. Jul 2009 13:21

Re: OPSD - izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a Zmaj » 14. Okt 2011 14:17

A je to kakšna razlika, glede na to, da naj bi bil OZ samo drugače oštevilčen od ZOR, dodane pa naj bi bile še neke pogodbe? (darilna itn..)
Si vis pacem para bellum

dragoxxx
Prispevkov: 1387
Pridružen: 06. Okt 2009 16:33

Re: OPSD - izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a dragoxxx » 14. Okt 2011 19:06

Pomoje je isto(vsaj glede na to, kar je rekel doc. Možina). Zdej pa vseen prepuščam bivšim 3. letnikom, da razjasnijo dvome, sej sm šele začetnik v 3. letniku, hehe...

dragoxxx
Prispevkov: 1387
Pridružen: 06. Okt 2009 16:33

Re: OPSD - izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a dragoxxx » 14. Okt 2011 19:07

Sam kolkor vidim te izpite se vprašanja kr ponavljajo :) A pol tale izpit ni tako težak al je to samo"videz vara"?

sunshine
Prispevkov: 356
Pridružen: 17. Maj 2009 16:28

Re: OPSD - izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a sunshine » 14. Okt 2011 19:53

Zgleda lahk, ampak Ada ma en čudaški način ocenjevanja, tko da zna negativno presenetit...

deadff
Prispevkov: 126
Pridružen: 14. Dec 2008 23:39

Re: OPSD - izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a deadff » 14. Okt 2011 22:04

Ada ni več aktualna :D Tko da bodo verjetno tudi izpiti drugačni.

Odgovori

Vrni se na