Izpitna vprašanja

prof. dr. Miha Juhart

Moderatorji: Zmajsasho

Odgovori
ime4321
Prispevkov: 93
Pridružen: 14. Jun 2010 15:46

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a ime4321 » 09. Jun 2011 21:08

Bom kar tod vprašal...
In sicer me zanima:
-koliko časa traja izpit
-ali ti pretijo kakšne negativne posledice, če oddaš pri izpitu dvojčka en predmet prazen? Pri kazenskem dvojčku je to skorajda običajno, za tretji letnik pa nimam informacij kako je s tem. Sem namreč nameraval rešiti dedno, stvarno pa pustiti prazno...
Hvala za nasvete.

Uporabniški avatar
bajna
Prispevkov: 995
Pridružen: 05. Okt 2008 16:20

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a bajna » 09. Jun 2011 22:30

hej,

piše se 45 min, js sm oddala prazen izpit za dedno, stvarno sem imela kul ocenjeno, tud na ustnih je bil profesor korekten.

Uporabniški avatar
*bini*
Prispevkov: 1018
Pridružen: 05. Okt 2008 00:53

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a *bini* » 16. Jun 2011 15:52

joj! :x ta fiduciarna cesija in fiduciarni prenos mi bosta požrla živce. upam da to ni kj dostkrat na izpitu :)

modestin
Prispevkov: 107
Pridružen: 16. Okt 2009 14:47

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a modestin » 20. Jun 2011 16:45

Please :oops: :oops: help

1.) Razlike med hipoteko na podlagi pravnega posla in zemljiškim dolgom?

2.) Razlike in podobnosti med prenosom terjatve v zavarovanje in zastavno pravico na terjatvi?

3.) Razlika med predkupno pravico in odkupno pravico?

4.) Razlika med neposestno zastavno pravico in prenosom lastninske pravice na premičnini v zavarovanje?

5.) V čem se solastnina na skupnih delih večstanovanjske hiše razlikuje od drugih oblik solastnine?

6.) Po zapadlosti terjatve, se zastavni upnik in nzasavitelj dogovorita da lahko zastavni upnik stvar proda (veljaven komisorni dogovor). Terjatev je znašala 500€, zastavni upnik pa je stvar prodal za 600€. A mora vrniti presežek?

7.) Bonus d.o.o. ima terjatev zoper A. Bonus d.o.o. je obvestil Aja, da je zastavil terjatev Dolusu d.o.o. Za kaj gre in kakšne pravne posledice nastanejo?

8.)
Janez Novak je dal predlog za vknjižbo 12. 6. 2010, plomba je bila vpisana 13. 6. 2010. Potem pa je bil dan še predlog za vpis zaznambe vrstnega reda 1. 2. 2010, ki učinkuje do 22. 2. 2011.
__________________
a.) Ali lahko z gotovostjo trdimo, da bo Janez Novak pridobil LP na nepremičnini, če je ZK dovolilo imelo overjen podpis? (ne, ker je bila bila vpisana zaznamba vrstnega reda prej, kdor bo svoji listini priložil odpravek sklepa o vpisu zaznambe vrstnega reda, bo imel prednost)
__________________
b.) K vam pride stranka, ki je z istim prodajalcem kot Janez Novak sklenila prodajno pogodbo za nakup nepremičnine dne 1. 6. 2010. Pojasnite ji pravni položaj!
_________________
c.) Kdaj je bila zaznamba vrstnega reda vpisana v ZK?

9.) Babica želi vnukinji podarit gozdno parcelo. Postopek kako naj to naredi

10.)
Na zemljiškoknjižnem izpisku je zapisan naslednji podatek. Pojasnite

115/2007 Dan začetka postopka: 2.3.2009; 15:55 Dan vpisa plombe: 3.3.2009
Vrsta vpisa: Vknjižba pridobitve lastninske pravice
Sklep: 20.3.2009
Predlagatelj: Damjan Novak, pod oboki 1, Ljubljana

116/2007 Dan začetka postopka: 2.3.2009; 15:56 Dan vpisa plombe: 3.3.2009
Vrsta vpisa: Vknjižba pridobitve hipoteke
Sklep: 20.3.2009
Predlagatelj: Tone Oblak, Poljanski nasip 1, Ljubljana

Kdaj je glede gornjih vpisov nastopil publicitetni učinek


11.)
Na nepremičnini v lasti D d.o.o. ima upnik A vpisano pogodbeno hipoteko z dnem vknjižbe 1.2.2005, upnik B zemljiški dolg z dnem vknjižbe 1.6.2005 in upnik C hipoteko na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa z dnem vknjižbe 1.9.2005. Vsi trije upniki so v stečaju D d.o.o. prijavili svoje terjatve. Kdo od naštetih upnikov je v stečaju pridobil izločitveno in kdo ločitveno pravico? Po kakšnem vrstnem redu dobo našteti upniki poplačani? Kaj se bo zgodilo, če vrednost nepremičnine ne zadošča niti za poplačilo prvega upnika?

Uporabniški avatar
*bini*
Prispevkov: 1018
Pridružen: 05. Okt 2008 00:53

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a *bini* » 20. Jun 2011 18:08

modestin napisal/-a: 1.) Razlike med hipoteko na podlagi pravnega posla in zemljiškim dolgom?

HIPOTEKA : akcesorna, ni prenosljiva, je zastavna pravica na nepremičnini
ZEMLJIŠKI DOLG : ni akcesoren,prenaša se z zemljiškim pismom, je omejena stvarna pravica na nepremičnini

Uporabniški avatar
*bini*
Prispevkov: 1018
Pridružen: 05. Okt 2008 00:53

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a *bini* » 20. Jun 2011 18:10

modestin napisal/-a: 3.) Razlika med predkupno pravico in odkupno pravico?
copy paste iz skripte

POGODBENA PREDKUPNA PRAVICA = je pravica upravičenca do prednostnega nakupa stvari, če se lastnik odloči, da bo stvar prodal. Lahko nastane na podlagi pravnega posla ali zakona. Prodajalec mora predkupnega upravičenca obvestiti o nameravani prodaji določeni osebi in o pogojih prodaje ter mu ponuditi, da kupi stvar pod enakimi pogoji. Lahko se uveljavlja samo pri prodaji. Upravičenec ima na voljo 30 dnevni rok, v katerem mora prodajalca na zanesljiv način obvestiti o svoji odločitvi ali bo izrabil predkupno pravico. Hkrati z izjavo mora plačati kupnino ali jo položiti pri sodišču. Če prodajalec sklene prodajno pogodbo in prenese lp, ne da bi obvestil upravičenca je prodajna pogodba s tretjo osebo veljavno sklenjena, vendar je izpodbojna. Upravičenec lahko v 6 mesecih od dneva, ko je izvedel za prodajo zahteva, da se pogodba razveljavi in da se stvar pod enakimi pogoji proda njemu. Izpodbijanje je mogoče le če je bila predkupna pravica tretjemu znana ali bi mu morala biti znana pri nepremičninah to praviloma pomeni, da je izpodbojna, če je bila vpisana v zk. Pogodbena predkupna pravica se dogovori za določen čas in s potekom tega časa preneha. Zakonite predkupne pravice imajo publiciteto že po zakonu.

ODKUPNA PRAVICA = pravica, na podlagi katere sme upravičenec stvar odkupiti od zavezanca. Je osebna pravica, ki se ne more prenesti in ugasne s smrtjo njenega imetnika.
Odkupna pravica ima učinke proti 3. osebam, če je vpisana v zemljiško knjigo.
Je oblikovalna pravica → z enostransko izjavo volje upravičenca v povezavi z dogovorom o odkupni pravici nastane kupoprodajno pravno razmerje, ki ima enake učinke kot prodajna pogodba in je zadostna podlaga za prenos lp na upravičenca. Kupoprodajna pogodba nastane zgolj z izjavo upravičenca in ni potrebna nobena izjava zavezanca.
V praksi je odkupna pravica pomembna kot samostojen opcijski posel ali kot del kompleksnih pogodb o leasingu.

Uporabniški avatar
*bini*
Prispevkov: 1018
Pridružen: 05. Okt 2008 00:53

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a *bini* » 20. Jun 2011 18:18

modestin napisal/-a: 2.) Razlike med neposestno zastavno pravico in prenosom lastninske pravice na premičnini v zavarovanje
FIDUCIARNI PRENOS : gre za lastnisko pravico, neakcesoren, možen ko terjatve ki naj bi se zavarovale še niso nastale, obstaja možnost enostavnejše realizacije vendar mora biti izrecno dogovorjena
NEPOSESTNA ZASTAVNA PRAVICA : omejena stvarna pravica, akcesorna, bodočih terjatev se ne da zavarovat

Uporabniški avatar
*bini*
Prispevkov: 1018
Pridružen: 05. Okt 2008 00:53

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a *bini* » 20. Jun 2011 18:53

modestin napisal/-a: 5.) V čem se solastnina na skupnih delih večstanovanjske hiše razlikuje od drugih oblik solastnine?
Razlika od klasične solastnine: solastninska pravica na skupnih delih gre vsakokratnemu lastniku določenega posameznega dela (solastniki niso posamezniki kot fizične ali pravne osebe). Solastnini skupnih delov se lastnik posameznega dela ne more odpovedati, z idealnim deležem tudi ne more prosto razpolagati. Solastniki nimajo pravice zahtevati delitve skupnih delov. ( 105/4,5 SPZ )

Uporabniški avatar
*bini*
Prispevkov: 1018
Pridružen: 05. Okt 2008 00:53

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a *bini* » 20. Jun 2011 19:12

doskrat sm vidla da mors u izpitu napisat ZK dovolilo. pa me zanima a to je vedno približno isti stavk, pač samo menjas kar on od tebe zahteva, npr če gre za hipoteko napišeš da dovoljujes da se vpise hipoteka, če gre za stvarno služnost pač to napišeš ?

in a lahko kdo, k ma celotno to ZK dovolilo kje napisano napiše, da se jst to formulacijo naučim :D

Uporabniški avatar
*bini*
Prispevkov: 1018
Pridružen: 05. Okt 2008 00:53

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a *bini* » 20. Jun 2011 19:16

modestin napisal/-a: 8.) Janez Novak je dal predlog za vknjižbo 12. 6. 2010, plomba je bila vpisana 13. 6. 2010. Potem pa je bil dan še predlog za vpis zaznambe vrstnega reda 1. 2. 2010, ki učinkuje do 22. 2. 2011.
a.) Ali lahko z gotovostjo trdimo, da bo Janez Novak pridobil LP na nepremičnini, če je ZK dovolilo imelo overjen podpis? (ne, ker je bila bila vpisana zaznamba vrstnega reda prej, kdor bo svoji listini priložil odpravek sklepa o vpisu zaznambe vrstnega reda, bo imel prednost)
b.) K vam pride stranka, ki je z istim prodajalcem kot Janez Novak sklenila prodajno pogodbo za nakup nepremičnine dne 1. 6. 2010. Pojasnite ji pravni položaj!
c.) Kdaj je bila zaznamba vrstnega reda vpisana v ZK?
a) se strinajm s tem kar že piše
b) tut prbližn ne vem kaj bi bil odgovor :/
c) 22.2.2010 - ker zaznamba je časovno omejena - traja največ 1 leto od dneva izdaje sklepa o dovolitvi vpisa

Uporabniški avatar
*bini*
Prispevkov: 1018
Pridružen: 05. Okt 2008 00:53

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a *bini* » 20. Jun 2011 19:20

modestin napisal/-a: 10.) Na zemljiškoknjižnem izpisku je zapisan naslednji podatek. Pojasnite

115/2007 Dan začetka postopka: 2.3.2009; 15:55 Dan vpisa plombe: 3.3.2009
Vrsta vpisa: Vknjižba pridobitve lastninske pravice
Sklep: 20.3.2009
Predlagatelj: Damjan Novak, pod oboki 1, Ljubljana

116/2007 Dan začetka postopka: 2.3.2009; 15:56 Dan vpisa plombe: 3.3.2009
Vrsta vpisa: Vknjižba pridobitve hipoteke
Sklep: 20.3.2009
Predlagatelj: Tone Oblak, Poljanski nasip 1, Ljubljana

Kdaj je glede gornjih vpisov nastopil publicitetni učinek
knjiga str. 158 - Zakon izrecno določa, da publicitetni učinek deluje od začetka uradnih ur ZK sodišča v naslednjem delovnem dnevu po dnevu, ko je ZK sodišče v ZK vpisalo plombo
se prav glede gornjih vpisov je publicitetni učinek začel delovat 4.3.2009 ob tisti uri ko se ZK sodišče odpre :D

ŠLATAMse
Prispevkov: 41
Pridružen: 12. Mar 2010 13:42

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a ŠLATAMse » 20. Jun 2011 21:23

*bini* napisal/-a:
modestin napisal/-a: 10.) Na zemljiškoknjižnem izpisku je zapisan naslednji podatek. Pojasnite


knjiga str. 158 - Zakon izrecno določa, da publicitetni učinek deluje od začetka uradnih ur ZK sodišča v naslednjem delovnem dnevu po dnevu, ko je ZK sodišče v ZK vpisalo plombo
se prav glede gornjih vpisov je publicitetni učinek začel delovat 4.3.2009 ob tisti uri ko se ZK sodišče odpre :D
Kaj pa če je 4.3.2009 nedelja? :mrgreen:

Uporabniški avatar
*bini*
Prispevkov: 1018
Pridružen: 05. Okt 2008 00:53

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a *bini* » 20. Jun 2011 21:44

hah to sm prej pomislna ja :D sam ne vem , lahk pogledam...no 4.3. je bla sreda tko da je kul :D

Uporabniški avatar
*bini*
Prispevkov: 1018
Pridružen: 05. Okt 2008 00:53

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a *bini* » 20. Jun 2011 22:12

Nedobroverni neposredni posestnik:
a) lahko uveljavlja samopomoč proti vsakomur, ki poseže v njegovo posest
b) lahko uveljavlja samopomoč proti vsakomur, razen proti lastniku stvari
c) lahko uveljavlja samopomoč proti vsakomur, ki ima šibkejši pravni položaj
d) sploh nima pravice uveljavljati samopomoč

a je tle a prou ker se za posestno vrstvo gleda samo zadnjo mirno posest in ne dobrovernosti in pravice do posesti ?

al je tle fora še s tistim ko posestnik pridobi posest na skrivaj, s silo, z zlorabo zaupanja in ma tko posestno varstvo nasproti 3. osebam, ne uživa pa posestnega varstva nasprot tistemu, od katerga je na tak način posest pridobil, če le ta izvršuje dovoljeno samopomoč - in bi blo pol b prov, ampak sj ni nujno da je ob tistga od kerga je uzel posest lastnik, tko da bi useen rekla da je a prou, ampak se morm prepričat tko da nj še kdo reče kaj misl :)
ah kompliciram :mrgreen:

nusa
Prispevkov: 422
Pridružen: 07. Okt 2008 15:08

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a nusa » 21. Jun 2011 00:31

misliš so to popolni odgovori na voljo?? ker jaz v taki obliki ne bi nobenga obkrožla :D

Uporabniški avatar
*bini*
Prispevkov: 1018
Pridružen: 05. Okt 2008 00:53

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a *bini* » 21. Jun 2011 00:55

jah pomoje da so ker to je uprasanje iz izpita oktober 2007 in zravn tega izpita prov piše ( natančno ),tko da predvidevam da je blo u izpitu točno tko

Tjasa
Prispevkov: 370
Pridružen: 12. Jan 2009 19:48

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a Tjasa » 21. Jun 2011 18:23

Bil je ZK izpisek, iz katerega je razvidno, da je lastnik nepremičnine Janez Novak. Vpisana pa je tudi predznamba lastninske pravice z dne 1.9.2007 na Pravno fakulteto.
Dne 17.9.2007 ZK sodišče prejme dva predloga za vpis hipoteke na nepremičnino. Enega na podlagi ZK dovolila Janeza Novaka, druga pa na podlagi ZK dovolila Pravne fakultete. Katera hipoteka se vpiše in kakšne so posledice? (3)


Mi lahko prosim nekdo pove odgovor? :) Hvala!

Uporabniški avatar
Alice
Prispevkov: 66
Pridružen: 19. Sep 2009 09:28

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a Alice » 21. Jun 2011 19:11

hm... Po mojem je tako : vpišeta se obe hipoteki, saj predznamba ni ovira za nadaljne vpise v ZK. Vendar prva hipoteka (Janez Novak) učinkuje pod razveznim pogojem upravičenja predznambe, kar pomeni, da hipoteka ostane v veljavi, če se predznamba ne opraviči. Druga hipoteka (PF) se prav tako vknjiži, vendar učinkuje pod odložnim pogojem, kar pomeni, da bo učinkovala, če se predznamba opraviči. Če bo predznamba opravičena, bo prva hipoteka izbrisana, če pa ne bo opravičena, bo izbris doletel drugo hipoteko.
Rok za izbris predznambe pa še ni potekel (1 mesec oz. 2 meseca, odvisno za kaj gre).

Če sem prav razumela je tako, če ne pa ne :)

Uporabniški avatar
*bini*
Prispevkov: 1018
Pridružen: 05. Okt 2008 00:53

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a *bini* » 21. Jun 2011 22:45

načelo nedeljivosti in vseobsežnosti hipoteke.

nedeljivost = 150.člen
vseobsežnost = 140.člen ?

Uporabniški avatar
*bini*
Prispevkov: 1018
Pridružen: 05. Okt 2008 00:53

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a *bini* » 21. Jun 2011 23:27

modestin napisal/-a: 6.) Po zapadlosti terjatve, se zastavni upnik in nzasavitelj dogovorita da lahko zastavni upnik stvar proda (veljaven komisorni dogovor). Terjatev je znašala 500€, zastavni upnik pa je stvar prodal za 600€. A mora vrniti presežek?
pomoje da more vrnit presežek.

skripta : Za poseben način izvensodne uresničitve zastavne pravice lahko štejemo komisorni dogovor, po katerem lahko zastavni upnik obdrži zastavljeno stvar, (t.j. pridobi na njej lastninsko pravico), ali jo proda po vnaprej določeni ceni. Takšen dogovor je mogoč šele po zapadlosti zavarovane terjatve. Takrat se lahko tudi določi cena, po kateri lahko zastavni upnik proda zastavljeno stvar. Če zastavni upnik obdrži zastavljeno stvar, gre za poseben način pridobitve lastninske pravice na podlagi pravnega posla.


se prav u nalogi pa itak piše da je veljaven komisoren dogovor, tko da pol pomoje gledas 167. člen o izvesodni prodaji zastevljene stvari, kjer pa piše da mora zastavni upnik presežk izročiti zastavitelju

modestin
Prispevkov: 107
Pridružen: 16. Okt 2009 14:47

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a modestin » 22. Jun 2011 10:44

*bini* napisal/-a:
modestin napisal/-a: 10.) Na zemljiškoknjižnem izpisku je zapisan naslednji podatek. Pojasnite

115/2007 Dan začetka postopka: 2.3.2009; 15:55 Dan vpisa plombe: 3.3.2009
Vrsta vpisa: Vknjižba pridobitve lastninske pravice
Sklep: 20.3.2009
Predlagatelj: Damjan Novak, pod oboki 1, Ljubljana

116/2007 Dan začetka postopka: 2.3.2009; 15:56 Dan vpisa plombe: 3.3.2009
Vrsta vpisa: Vknjižba pridobitve hipoteke
Sklep: 20.3.2009
Predlagatelj: Tone Oblak, Poljanski nasip 1, Ljubljana

Kdaj je glede gornjih vpisov nastopil publicitetni učinek
knjiga str. 158 - Zakon izrecno določa, da publicitetni učinek deluje od začetka uradnih ur ZK sodišča v naslednjem delovnem dnevu po dnevu, ko je ZK sodišče v ZK vpisalo plombo
se prav glede gornjih vpisov je publicitetni učinek začel delovat 4.3.2009 ob tisti uri ko se ZK sodišče odpre :D
Tole sem prebral (če se ne motim sem tole zasledil na strani notarske zbornice):

Vpisi pravic in pravnih dejstev v zemljiški knjigi učinkujejo od trenutka, ko je zemljiškoknjižno sodišče prejelo predlog za vpis oz. listino, kadar gre za vknjižbo po uradni dolžnosti. Zemljiškoknjižni postopek se tako začne v trenutku, ko sodišče prejme zemljiškoknjižni predlog oz. listino. Če je listina oddana na vložišču, je opremljena z dohodno štampiljko, na kateri se navede tudi uro in minuto, ko je sodišče prejelo predlog, za tiste predloge in listine, ki so bili poslani po pošti, pa se šteje, da jih je zemljiškoknjižno sodišče prejelo v trenutku začetka uradnih ur v istem dnevu, v katerem so prispele na zemljiškoknjižno sodišče. Če je vpis pravice oz. pravnega dejstva dovoljen, se šteje, da je to dejstvo vsakomur znano od začetka uradnih ur zemljiškoknjižnega sodišča v naslednjem delovnem dnevu po dnevu, ko je sodišče v zemljiški knjigi vpisalo prejem predloga za vpis. Če pravica oz. pravno dejstvo v zemljiški knjigi ni vpisana, se šteje, da tretji za to pravico oz. pravno dejstvo ni vedel, če se ne dokaže drugače.

Če bi se(hipotetično) postopek začel: da bi Novak vložil predlog za vpis npr. hipoteke ob 15.55, 2.3.2009, za njim (15.56, 2.3.2009) bi pa Oblak vložil predlog za vpis l.p., bi oblak dobil obremenjeno nepremičnino, publicitetni učinek bi pa nastopil naslednji delovni dan po vpisu plombe (pod pogojem, da je plomba vpisana isti dan 2.3.2009), to je 3.3.2009. A prav razumem?

Pa hvala za vse odgovore :)

modestin
Prispevkov: 107
Pridružen: 16. Okt 2009 14:47

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a modestin » 22. Jun 2011 12:03

ZK dovolila. Ali so pravilno formulirana?

1.) hipoteka

AA, Emšo, stanujoč
Izrecno in nepogojno dovoljujem, da se pri nepremičnini, parc št. 100, z.k.vl. 800, k.o. Sp. Kašelj, vknjiži hipoteka, za zavarovanje terjatve v višini 50.000 eur, ki zapade v plačilo 10.10.2011 v korist in na ime
BB, Emšo, stanujoč
Do ½ celote

2.) maksimalna hipoteka

AA, Emšo, stanujoč
Izrecno in nepogojno dovoljujem, da se pri nepremičnini, parc št. 100, z.k.vl. 800, k.o. Sp. Kašelj, vknjiži maksimalna hipoteka, za zavarovanje terjatev do najvišjega zneska 50.000 eur, v korist in na ime
BB, Emšo, stanujoč
Do ½ celote

3.) skupna hipoteka????? Tukaj sem v hudih dilemah :oops:

AA, Emšo, stanujoč
Izrecno in nepogojno dovoljujem, da se pri nepremičnini, parc št. 100, z.k.vl. 800, k.o. Sp. Kašelj, vknjiži skupna hipoteka, za zavarovanje terjatve v višini 50.000 eur, ki zapade v plačilo 10.10.2011 v korist in na ime
BB, Emšo, stanujoč

In

Zaznamba skupna hipoteke pri nepremičninah A, B, C ?????????????

Če kdo napiše še kako ne bom mel nič proti ;)

nusa
Prispevkov: 422
Pridružen: 07. Okt 2008 15:08

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a nusa » 22. Jun 2011 12:43

Ziher bo še komu koristlo :) Drugač je pa to iz knjige Uvod v zemljiškoknjižno pravo s praktičnimi primeri in sodno prakso, dr. Renato Vrenčur :)
Priponke
ZK dovolila.docx
ZK dovolila
(16.07 KiB) Prenešeno 486 krat

Uporabniški avatar
*bini*
Prispevkov: 1018
Pridružen: 05. Okt 2008 00:53

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a *bini* » 22. Jun 2011 12:48

Neposestna zastavna pravica pri premičninah se lahko ustanovi,…
a.)le 1x; -
b.)neomejenokrat;
c.)z dovoljenjem upnika;
d.)z obvestilom upnikov

a je to prov ?? sm gledala 172. in 176. člen

Za zavarovanje terjatve hipotekarnega upnika sta bili zastavljeni 2 nepremičnini. Ena je last dolžnika, druga je last dolžnikovega prijatelja. Hipotekarni upnik je zaradi neplačila zavarovane terjatve zahteval prodajo in poplačilo iz nepremičnine, ki je last dolžnikovega prijatelja. Prijatelj:
a) proti upniku nima nobenega ugovora
b) lahko ugovarja, da mora najprej zahtevati poplačilo iz nepremičnine dolžnika
c) lahko ugovarja, da mora najprej zahtevati poplačilo iz nepremičnine dolžnika, če se je ta tako dogovoril z dolžnikom
d) lahko ugovarja, da mora hipotekarni upnik hkrati zahtevati poplačilo iz obeh nepremičnin

A gre tle za skupno hipoteko ? in pol u 145. členu piše da se lohk poplača u kakršnm koli vrstnem redu ??

modestin
Prispevkov: 107
Pridružen: 16. Okt 2009 14:47

Re: Izpitna vprašanja

Odgovor Napisal/-a modestin » 22. Jun 2011 15:31

*bini* napisal/-a:Neposestna zastavna pravica pri premičninah se lahko ustanovi,…
a.)le 1x; -
b.)neomejenokrat;
c.)z dovoljenjem upnika;
d.)z obvestilom upnikov

a je to prov ?? sm gledala 172. in 176. člen

Za zavarovanje terjatve hipotekarnega upnika sta bili zastavljeni 2 nepremičnini. Ena je last dolžnika, druga je last dolžnikovega prijatelja. Hipotekarni upnik je zaradi neplačila zavarovane terjatve zahteval prodajo in poplačilo iz nepremičnine, ki je last dolžnikovega prijatelja. Prijatelj:
a) proti upniku nima nobenega ugovora
b) lahko ugovarja, da mora najprej zahtevati poplačilo iz nepremičnine dolžnika
c) lahko ugovarja, da mora najprej zahtevati poplačilo iz nepremičnine dolžnika, če se je ta tako dogovoril z dolžnikom
d) lahko ugovarja, da mora hipotekarni upnik hkrati zahtevati poplačilo iz obeh nepremičnin

A gre tle za skupno hipoteko ? in pol u 145. členu piše da se lohk poplača u kakršnm koli vrstnem redu ??
Tud jaz bi tako obkrožil.

Odgovori

Vrni se na