Stran 2 od 2

Re: Kolokvij

Objavljeno: 14. Feb 2017 15:22
Napisal/-a lubenica
Katera snov pride v poštev za kolokvij?

Re: Kolokvij

Objavljeno: 14. Feb 2017 22:53
Napisal/-a sunny87
tko je kot pr civilu: 10% končne ocene :)
pišemo pri Grilcu nelojalno konkurenco, pri Juhartu najbrž da kokr smo vzel, ni nič reku, Dugar je reku pa, da je zavarovanje zadnja tema, k jo še pišemo :)

Re: Kolokvij

Objavljeno: 16. Feb 2017 10:55
Napisal/-a topburek
KOLOKVIJ GOSPODARSKO PRAVO, FEBRUAR 2017
1) Opredeli pojem dobrih poslovnih običajev.
2) Kaj je šokantno oglaševanje in kam ga uvrščamo? Ali je dopustno ali nedopustno?
3) Stranki sta se v pogodbi dogovorili za 8% obresti. V uzancah piše, da so lahko v tovrstnih pogodbah obresti max. 5%, zato dolžnik trdi, da več kot 5% ne bo plačal. Ali ima prav?
4) Navedi katere so obvezne in katere neobvezne faze pri sklepanju pogodb?
5) A je bil Cju dolžan 10.000€. B je bil Aju dolžan 10.000€. A je Bju naročil naj Cju plača ta denarni znesek. Poimenuj stranke pri tej asignaciji.
6) A je šel 4 mesece po tem, ko je bila asignacija izvedena v stečaj. Stečajni upravitelj zahteva od Cja naj vrne denar v stečajno maso, ki je bila oškodovana in je bil zato C v privilegiranem položaju. Ali ima stečajni upravitelj prav?
7) Napiši primer salvatorične klavzule.
8) Napiši primer klavzule o popolnosti pogodbe.

Re: Kolokvij

Objavljeno: 21. Feb 2018 18:21
Napisal/-a katja.live
KOLOKVIJ FEBRUAR 2018

1)Kateri so elementi generalne klavzule nelojalne konkurence, na kratko jih opiši
2)Naštej vsaj štiri dejanja nelojalne konkurence
3)Izvršnica
-Ureditev
-Oblika
4) Družba A vzela posojilo v višini 15.000€ od družbe B, družba C se je zavezala kot porok. Nad družbo A je bil uveden stečajni postopek.
a) Ali lahko družba B zahteva vrnitev posojila od družbe C. Če je odgovor pritrdilen, ali lahko zahteva vrnitev celotnega posojila?
b) Ali mora družba B prijaviti svojo terjatev, kakšne so pravne posledice?