Izpit

prof. dr. Peter Grilc, doc. dr. Klemen Podobnik

Moderatorji: ZmajbajnaJure

Odgovori
topburek
Prispevkov: 18
Pridružen: 10. Sep 2015 16:17

Re: Izpit

Odgovor Napisal/-a topburek »

IZPIT GOSPODARSKO PRAVO SEPTEMBER 2017
1.Opredeli institut de minimis in navedi primer.
2. Definiraj dobre poslovne običaje. Kakšni so podobni instituti, ki jih poznajo v primerjalnem pravu?
3. Opiši postopek zaveze z Agencijo za varstvo konkurence.
4. Menica, ki nima napisanega datuma dospelosti je:
a) vpoglednica
b) povpoglednica
c) dnevnica
5. Napiši naslednje indosamente, kjer A doo indosira menico na B doo.
a) polni indosament:
b) bianco indosament:
c) indosamenr v zastavo:
6. A proda Bju črpalko. B jo lahko vrne v enem tednu, če črpalka ne bo prečrpala 100000 l vode. Za kakšno modaliteto proajne pogodbe gre? Ali prodajalec odgovarja za stvarne napake?
7. A doo in B doo sta sama sklenila pogodbo o prodaji bagra. Prodajalec A si je priržal LP na tem bagru. Kupec pride v stečaj. Kaj bo z bagrom?
8.Opiši klavzulo o ekskluzivitetnem zastopanju.
9. Opiši FOB Koper klavzulo.
10. Pri katerih pogodbah je možen dogovor o del credere jamstvu?
a)špediterska pogodba
b) posredniška pogodba
c) komisijska pogodba
d) agencijska pogodba
e) prevozna pogodba
11. Opiši odgovornost projektanta za napake v projektu.
12. Opiši akreditivni kup.
13. Kakšna je pravna narava agencijske pogodbe?
14. Kaj je bistvo nepravega factoringa?
15. Definiraj klavzulo nepristne valutne obveznosti, multilateralno pobotanje, klavzulo izročitve dela na ključ.
lebokl
Prispevkov: 2
Pridružen: 30. Jan 2014 16:35

Re: Izpit

Odgovor Napisal/-a lebokl »

IZPIT JUNIJ 2018

Nekaj vprašanj iz junijskega izpita 2018. Ali je kdo pripravljen napisati odgovore ali jih malo pokomentirati?
Hvala

1.DEL
1. Zadeva United Brands
2.Povzetek relevantnih dejstev po ZPOmK-1
3.Navzkrižno subvencioniranje -definicija, primer
4.Dobri poslovni običaji - nelojalna konkurenca - elementi generalne klavzule-sorodni pojmi v primerjalnem pravu
5.Špedicija s fiksnim plačilom in ODGOVORNOST špediterja
6.Primer: Napaka pri gradnji zaradi napačnih statičnih izračunov. Kdo odgovarja: Naročnik, izvajalec gradnje, projektant, nadzornik
7.Pravi factoring
8.Komitent, Komisionar. Stečajni postopek komisionarja in prednost do poplačila upnikov...
9. Odpravnina pri agentu pri agencijski pogodbi

2.DEL
1.Posebnosti licitacijskih načinov sklepanja pogodb pri prisilnih prodajah
2.obveznosti prodajalca pri klavzuli FAS Koper
3. Uzance - definicija in primeri
4.Primer: Zastavna pravica - stečajni postopek, ...
5.Multilateralni pobot
6. Protest pri menici, posledice če ni opravljen v roku

Prosim za komentarje - odgovore - rešitve,
Hvala
Uporabniški avatar
katja.live
Prispevkov: 26
Pridružen: 19. Sep 2017 13:02

Re: Izpit

Odgovor Napisal/-a katja.live »

IZPIT junij 2018 (2. rok)

GRILC:
1. Opiši in podpri trditve s primeri s prakse:
a) Pojem podjetje v konkurenčnem pravu
b) Upoštevani proizvodni/storitveni trg
2. Omejevanje konkurence in sklepi podjetniških združenj
3. Dejanje Kolosej Kinematograf (ne povzemaj dejanskega stanja, temveč argumentiraj odločitev)
4. Agencijska pogodba obkroževanje:
a) Ali je upravičen do plačila ali se je treba dogovorit
b) Ali se lahko dogovori za del credere odgovornost
c) Ali mora principal sklenit pogodba s 3.osebo, ki jo pripelje agent
d) Ali ima agent že na podlagi pogodbe pooblastilo za sklenitev pogodb
5. Komisijska pogodba obkroževanje:
a) Ali ima komisionar ločitveno pravico pri stečaju komitenta
b) Ali je pogodba neoblična
6. Gradbena pogodba in pogoji za to, da podizvajalci zahtevajo
7. Razlika med dokumentarnim inkasom in dokumentarnim akreditivom
8. Napiši pomen doktrine de minimis

JUHART:
1. Kaj je:
a. Punktacija
b. Pristna valutna klavzula
c. Lombardni posojila
d. Cross default klavzula
2. Zagotovila in jamstva pri prodaji podjetja, naštej vsaj dva primera
3. Prodaja s specifikacijo, kaj ima na voljo prodajalec, če kupec ne sporoči specifikacije
4. Asignacija, kaj svetuješ stečajnemu upravitelju pri stečaju asignatarju
5. Kaj je patronatska izjava
6. Pravica kupca zaradi neistovetnosti blaga pri Dunajski konvenciji
7. Pridržek lastninske pravice, ko kupec pridrži še naprej lastninsko pravico v razmerju do svojega kupca:
a. Podaljšan
b. Razširjen
c. Nadalje izgovorjeni
d. Priključeni
8. Menica (indosatar ni dobil v celoti plačano s strani banke, ni nobene klavzule)
9. Zaseg delnic po Zakonu o finančnih instrumentih, kateri so pogoji
Uporabniški avatar
Angel_Girl
Prispevkov: 155
Pridružen: 03. Nov 2012 09:03

Re: Izpit

Odgovor Napisal/-a Angel_Girl »

Za junijski izpit bi še malo podrobneje dodala:

GRILC
6. naloga je bila praktični primer, vprašanji sta pa bili - v primeru da izvajalec ne plača podizvajalcev:
- pod kakšnimi pogoji lahko podizvajalci zahtevajo plačilo od naročnika?
- če gre izvajalec v stečaj, ali lahko naročnik kar sam mimo stečaja poplača podizvajalce?

JUHART
4. naloga je bila tudi praktični primer, nekaj podobnega:
Družba A od družbe B kupi bager. Še pred zapadlostjo plačila kupnine družba A reče družbi B, naj plača kar družbi C (do katere ima družba B enako visok neporavnan dolg), s čimer se družba C strinja. Družba B plača družbi C, 3 mesece kasneje pa gre družba A v stečaj. Pojasni pravno razmerje in kaj bi svetoval stečajnemu upravitelju?
>>>Tu se zelo priporočam za odgovor zakaj naj bi šlo za asignacijo in ne cesijo?

8. naloga: trasirana menica - kaj mora storiti indosatar, če banka poplača le polovico zneska iz menice in na njej ni napisana nobena klavzula?

Pri 9. nalogi je šlo za primer - posojilo med DUTB in neko družbo, zavarovano z vrednostnimi papirji, družba ni plačevala obrokov, pod kakšnimi pogoji lahko DUTB zaseže delnice?
September 2019: Diplomirana pravnica (UN)
Stick to a task 'til it sticks to you. For beginners are many, but finishers few.
Odgovori

Vrni se na