Pravna Zgodovina - Izpit JANUAR 2011

prof. dr. Vladimir Simič, prof. dr. Katja Škrubej

Moderatorji: reaTheLawa90Minnie

Zaklenjeno
dragoxxx
Prispevkov: 1387
Pridružen: 06. Okt 2009 16:33

Re: Pravna Zgodovina - Izpit JANUAR 2011

Odgovor Napisal/-a dragoxxx » 25. Jan 2011 21:00

Majniško deklaracijo je na izrednem zasedanju habsburškega državnega zbora sprejel in predstavil Jugoslovanski klub(hrvaški, srbski in slovenski poslanci) 30. maja 1917. V njej so zahtevali združitev ozemelj, kjer živijo J Slovani v okviru A-O v posebno državnopravno enoto, ki bi po položaju bila enaka ostalim dvem enotam, tj. avstrijski in ogrski enoti-TRIALIZEM!!!
Ker A-O, predvsem močno liberalno meščanstvo ne pristane na Majniško deklaracijo zaradi strahu pred izgubo prostega dostopa do morja in s tem Trsta, ta ideja propade in se nikoli ne uresniči. Uresniči se le delno, to je z nastankom Države SHS, delno pa zato, ker Država SHS nastane zunaj okvirov A-O, na njenih ruševinah, ne pa v okviru A-O, kakor je predvidevala Majniška deklaracija.

4ty
Prispevkov: 54
Pridružen: 12. Jan 2011 12:06

Re: Pravna Zgodovina - Izpit JANUAR 2011

Odgovor Napisal/-a 4ty » 25. Jan 2011 21:02

1. « da bi se zakoni mogli ustanoviti in narediti samo v deželskim zboru, koder so stališi in poslaniki – to se pravi gospodi, mestjani in kmeti zbrani; - da bi se tudi nobenih davkov naložiti ne smelo, ko bi zbor ne privolil;« V katero vejo oblasti sodi organ in v katerem obdobju je tako funkcijo pridobil? Kdaj je pridobil pravico davčne odobritve in zakaj? (20)

dragoxxx
Prispevkov: 1387
Pridružen: 06. Okt 2009 16:33

Re: Pravna Zgodovina - Izpit JANUAR 2011

Odgovor Napisal/-a dragoxxx » 25. Jan 2011 21:09

4ty napisal/-a:1. « da bi se zakoni mogli ustanoviti in narediti samo v deželskim zboru, koder so stališi in poslaniki – to se pravi gospodi, mestjani in kmeti zbrani; - da bi se tudi nobenih davkov naložiti ne smelo, ko bi zbor ne privolil;« V katero vejo oblasti sodi organ in v katerem obdobju je tako funkcijo pridobil? Kdaj je pridobil pravico davčne odobritve in zakaj? (20)
Jaz bi rekel:
Omenjeni organ sodi v zakonodajno vejo oblasti. To funkcijo(zakonodajno, katere sestavni element je tudi pristojnost odločati o novih davkih) pridobi po buržoaznih revolucijah v 2. polovici 19. stoletja. Pravico davčne odobritve pa pridobi ta organ (deželni zbor) v času stanovsko-monarhičnega dualizma(15. stoletje), ko odloča o tem, ali bo na predlog kralja privolil v kak vojaški podvig in s tem odobril za to potrebna finančna sredstva. Pravica do davčne odobritve je izraz deželnozborske avtonomije deželnega plemstva , ki je v zameno za redno pošiljanje vojske vladarju(deželnemu knezu) pridobilo pravico odobravanja davkov za vojaške namene.

4ty
Prispevkov: 54
Pridružen: 12. Jan 2011 12:06

Re: Pravna Zgodovina - Izpit JANUAR 2011

Odgovor Napisal/-a 4ty » 25. Jan 2011 21:12

Sem tud sam podobno razmišlau... :) Sam še neki me zanima v zvezi s tem... A po buržoaznih revolucijah ima v rokah parlament, oziroma državni zbor zakonodajno oblast. Dvodomni državni zbor. Isti organ ureja tud višino davkov ?

Portia
Prispevkov: 72
Pridružen: 07. Nov 2010 15:20

Re: Pravna Zgodovina - Izpit JANUAR 2011

Odgovor Napisal/-a Portia » 25. Jan 2011 21:17

6. . »Podložnik mora priti v pisarno svoje gosposke brez hrupa in povsem skromno povedati vpričo vaških županov (rihtarjev) ali zapriseženih mož, ki se ob uradnih dneh tam mudijo…«
Kakšne vrste oblast nam kaže citirani odlomek, kdaj in zakaj je bila taka vrsta oblasti uvedena? Absolutna oblast, uvedena v 18.stoletju, zato da bi se omajala moč Cerkve in stanov, država pa notranje in zunanje okrepila - a je to praviln odgovor, ali ima kdo boljšo idejo? :D

dragoxxx
Prispevkov: 1387
Pridružen: 06. Okt 2009 16:33

Re: Pravna Zgodovina - Izpit JANUAR 2011

Odgovor Napisal/-a dragoxxx » 25. Jan 2011 21:19

4ty napisal/-a:Sem tud sam podobno razmišlau... :) Sam še neki me zanima v zvezi s tem... A po buržoaznih revolucijah ima v rokah parlament, oziroma državni zbor zakonodajno oblast. Dvodomni državni zbor. Isti organ ureja tud višino davkov ?
De facto je bilo tako, da je državni zbor sprejel nek zakon, ampak ga je moral naknadno potrditi cesar.Edino na ta način je zakon začel veljati. Torej, državni zbor nima izključne zakonodajne pristojnosti, ampak je pri njenem izvajanju omejen po cesarju oz. vladarju. Davke pa je verjetno določal cesar oz. vlada , pač nek izvršilni organ, vendar je o tem, ali se bodo tako določeni davki tudi v resnici uveljavili, odločal državni zbor tako, da je odobril tako določene davke. Čeprav je v praksi pogosto prihajalo do zlorab....

4ty
Prispevkov: 54
Pridružen: 12. Jan 2011 12:06

Re: Pravna Zgodovina - Izpit JANUAR 2011

Odgovor Napisal/-a 4ty » 25. Jan 2011 21:45

Portia napisal/-a:6. . »Podložnik mora priti v pisarno svoje gosposke brez hrupa in povsem skromno povedati vpričo vaških županov (rihtarjev) ali zapriseženih mož, ki se ob uradnih dneh tam mudijo…«
Kakšne vrste oblast nam kaže citirani odlomek, kdaj in zakaj je bila taka vrsta oblasti uvedena? Absolutna oblast, uvedena v 18.stoletju, zato da bi se omajala moč Cerkve in stanov, država pa notranje in zunanje okrepila - a je to praviln odgovor, ali ima kdo boljšo idejo? :D
Ja patrimonialna oblast ?
Glede na to da pride kmet v pisarno svoje gosposke... V absolutizmu je bila patrimonialna oblast še v pogonu, čeprav jo delno omejujejo, odpravili so jo Francozi v Ilirskih provincah...

lollipop
Prispevkov: 39
Pridružen: 25. Jan 2011 16:50

Re: Pravna Zgodovina - Izpit JANUAR 2011

Odgovor Napisal/-a lollipop » 25. Jan 2011 22:00

kdaj je odpravljena tlaka? z nevoljniškim patentom ali z zemljiško odvezo??

hpoirot
Prispevkov: 93
Pridružen: 17. Okt 2010 12:51

Re: Pravna Zgodovina - Izpit JANUAR 2011

Odgovor Napisal/-a hpoirot » 25. Jan 2011 22:00

kdo ve, kdaj so ustni? res že isti dan? :/

zupanja
Prispevkov: 9
Pridružen: 14. Maj 2010 19:32

Re: Pravna Zgodovina - Izpit JANUAR 2011

Odgovor Napisal/-a zupanja » 25. Jan 2011 22:03

re: vprasanje o svobodnih obcinah:

Sredi 19. stoletja je bila izvedena reorganizacija državne uprave. V reorganizacijo so bile vključene tudi občine, ki so jih organizirali na osnovi »provizoričnega občinskega zakona«, ki ga je absolutistična vlada izdala s cesarskim patentom 17. marca 1849. Zakon je temeljil na načelu, da je osnova svobodne države svobodna občina. To je pomenilo, da je moralo občinsko vodstvo glede lastnih zadev postopati popolnoma samostojno. Občinsko vodstvo sta tvorila občinski odbor in občinsko predstojništvo. Občinski odbor je nadzoroval delo predstojništva in sprejemal sklepe, občinsko predstojništvo pa je bil upravni organ občine.

Člane občinskega odbora so volili na volitvah, ki so bile neposredne, ne pa tudi splošne. Volilno pravico so imeli polnoletni občani moškega spola, ki so plačevali direktni davek. V kolikor so bile davkoplačevalci tudi ženke ali otroci, so lahko le-ti volili samo preko zakonitih zastopnikov oziroma pooblaščencev. Ne glede na plačevanje davkov pa so imeli volilno pravico izobraženi ljudje – učitelji, duhovniki in uradniki.

Volilno pravico je omejeval še davčni cenzus. Neobdavčene ali nizko obdavčene osebe praviloma niso imele volilne pravice, ostale volivce pa so razdeli v volilne razrede, glede na višino plačanih davkov.

fruchtzwerge
Prispevkov: 180
Pridružen: 03. Okt 2010 04:52

Re: Pravna Zgodovina - Izpit JANUAR 2011

Odgovor Napisal/-a fruchtzwerge » 25. Jan 2011 22:04

3. V katerem obdobju je plemiška avtonomija dosegla svoj vrhunec? Kako se je imenoval njen organ, o čem je odločal in v čem je prednik nekega kasnejšega organa? (20)
A je to mogoče ograjno sodišče?

Larisa Lara
Prispevkov: 41
Pridružen: 01. Okt 2009 16:54

Re: Pravna Zgodovina - Izpit JANUAR 2011

Odgovor Napisal/-a Larisa Lara » 25. Jan 2011 22:06

lollipop napisal/-a:kdaj je odpravljena tlaka? z nevoljniškim patentom ali z zemljiško odvezo??
Tlaka je delno odpravljena leta 1781 z Nevoljniškim patentom, dokončno pa leta 1848 s sklepom o zemljiški odvezi.
Če bi vam nekdo rekel, da je patološki lažnivec, ali bi mu verjeli?

Portia
Prispevkov: 72
Pridružen: 07. Nov 2010 15:20

Re: Pravna Zgodovina - Izpit JANUAR 2011

Odgovor Napisal/-a Portia » 25. Jan 2011 22:07

fruchtzwerge napisal/-a:
3. V katerem obdobju je plemiška avtonomija dosegla svoj vrhunec? Kako se je imenoval njen organ, o čem je odločal in v čem je prednik nekega kasnejšega organa? (20)
A je to mogoče ograjno sodišče?
Js bi rekla da v obdobju stanovsko-monarhičnega dualizma z deželnim zborom in pravico soodločanja v vojaških in upravnih zadevah... prednik pa buržoaznega parlamenta, po načelu reprezentance in odločanju o davkih ter večinskem odločanju ..

dragoxxx
Prispevkov: 1387
Pridružen: 06. Okt 2009 16:33

Re: Pravna Zgodovina - Izpit JANUAR 2011

Odgovor Napisal/-a dragoxxx » 25. Jan 2011 22:09

fruchtzwerge napisal/-a:
3. V katerem obdobju je plemiška avtonomija dosegla svoj vrhunec? Kako se je imenoval njen organ, o čem je odločal in v čem je prednik nekega kasnejšega organa? (20)
A je to mogoče ograjno sodišče?
Vrhunec doseže v času stanovsko-monarhičnega dualizma(15. stoletje) z deželnozborsko avtonomijo. Njen organ se je torej imenoval deželni zbor, odločal je o odobritvi davkov za vojaške namene(in še o nekaterih zadevah, ki se jih trenutno ne spomnim). Prednik parlamenta kot splošnega predstavniškega telesa je v tem, da se je v deželnem zboru počasi uveljavljalo načelo reprezentance, v klopeh mest celo voljene. Prednik je tudi v tem, da se iz pristojnosti deželnega zbora razvije tudi zakonodajna pristojnost parlamentov.
Kljub temu pa v tem času plemiči ohranijo tudi svojo sodno avtonomijo v okviru ograjnih sodišč.

Portia
Prispevkov: 72
Pridružen: 07. Nov 2010 15:20

Re: Pravna Zgodovina - Izpit JANUAR 2011

Odgovor Napisal/-a Portia » 25. Jan 2011 22:09

Pretty please : “Med svoboščinami omenjenih častivrednih deželnih stanov smo jasno razbrali, da so sami pristojni soditi vsem, ki jim z vrlimi službami služijo v zadevah nepremičnega premoženja, obveznosti in odškodnin, ter svojim podložnim ljudem v vseh zadevah, ko jih kdo toži, izvzemši v takšnih zadevah, ko gre za glavo in življenje ter za kaznovanje na telesu.”

Kako imenujemo sodstvo, ki sodi med stanovske svoboščine in kako tisto, kjer gre za izjemo? Kdaj se je taka delitev uveljavila in zakaj?
Zadnjič spremenil Portia, dne 25. Jan 2011 22:23, skupaj popravljeno 1 krat.

fruchtzwerge
Prispevkov: 180
Pridružen: 03. Okt 2010 04:52

Re: Pravna Zgodovina - Izpit JANUAR 2011

Odgovor Napisal/-a fruchtzwerge » 25. Jan 2011 22:12

Hvala obema :)

lollipop
Prispevkov: 39
Pridružen: 25. Jan 2011 16:50

Re: Pravna Zgodovina - Izpit JANUAR 2011

Odgovor Napisal/-a lollipop » 25. Jan 2011 22:13

organi mesta:župan, sodnik, svet: ali kateri od organov ni avtonomen oz. kateri je avtonomen??

zupanja
Prispevkov: 9
Pridružen: 14. Maj 2010 19:32

Re: Pravna Zgodovina - Izpit JANUAR 2011

Odgovor Napisal/-a zupanja » 25. Jan 2011 22:18

Sara napisal/-a:»Po Borutovi smrti so … na frankovski ukaz in na prošnjo istih Slovanov poslali Gorazda… nazaj; in Slovani so si ga postavili za kneza … se je z dovoljenjem kralja Pipina –…na njihovo prošnjo vrnil Hotimir. …«
Kako so Franki upravno preuredili politično tvorbo iz zgornjega odlomka, kdo je vodil take enote in kdo jih je pri tem nadzoroval?

Mogoče kdo ve odgovor?
je to mogoce povezati s stotnijami in centarhi o katerih je govora v rizanski veci?

Portia
Prispevkov: 72
Pridružen: 07. Nov 2010 15:20

Re: Pravna Zgodovina - Izpit JANUAR 2011

Odgovor Napisal/-a Portia » 25. Jan 2011 22:21

zupanja napisal/-a:
Sara napisal/-a:»Po Borutovi smrti so … na frankovski ukaz in na prošnjo istih Slovanov poslali Gorazda… nazaj; in Slovani so si ga postavili za kneza … se je z dovoljenjem kralja Pipina –…na njihovo prošnjo vrnil Hotimir. …«
Kako so Franki upravno preuredili politično tvorbo iz zgornjega odlomka, kdo je vodil take enote in kdo jih je pri tem nadzoroval?

Mogoče kdo ve odgovor?
je to mogoce povezati s stotnijami in centarhi o katerih je govora v rizanski veci?
Razdelili so jo na mejne grofije - Karantansko, Ptujsko, Savinjsko,Kranjsko, Istrsko,Veronsko, Furlansko. Vodili so jih grofje, nadzorovali pa odposlanci missi dominici. Tole smo že prej odgovarjal, mislim da je tole pravilno :P

Portia
Prispevkov: 72
Pridružen: 07. Nov 2010 15:20

Re: Pravna Zgodovina - Izpit JANUAR 2011

Odgovor Napisal/-a Portia » 25. Jan 2011 22:22

Mislim, da so te stotnije veljale samo znotraj Istre.. k je v Rižanski veči omenjeno, da je dux Ivan tako razdelitev uvedel in imenoval lastne centarhe. Tko da mislim da je to ''preozko00 da bi bilo lahko pravilno :mrgreen:

4ty
Prispevkov: 54
Pridružen: 12. Jan 2011 12:06

Re: Pravna Zgodovina - Izpit JANUAR 2011

Odgovor Napisal/-a 4ty » 25. Jan 2011 22:24

lollipop napisal/-a:organi mesta:župan, sodnik, svet: ali kateri od organov ni avtonomen oz. kateri je avtonomen??
Župan je voljen in avtonomen, svet je voljen in avtonomen. Sodnik pa je voljen, zastopa pa tudi mestnega gospoda, tako da ima dvojno funkcijo.
Portia napisal/-a:“Med svoboščinami omenjenih častivrednih deželnih stanov smo jasno razbrali, da so sami pristojni soditi vsem, ki jim z vrlimi službami služijo v zadevah nepremičnega premoženja, obveznosti in odškodnin, ter svojim podložnim ljudem v vseh zadevah, ko jih kdo toži, izvzemši v takšnih zadevah, ko gre za glavo in življenje ter za kaznovanje na telesu.” Kako imenujemo sodstvo, ki sodi med stanovske svoboščine in kako tisto, kjer gre za izjemo? Kdaj se je taka delitev uveljavila in zakaj?
Zdej jst tuki ne vem a gre za ograjno sodišče ali za patrimonialno sodišče :/ Rekel bi da bolj za patrimonialno sodstvo, ker so omenjeni podložni ljudje. KO gre za izjemo je to deželsko sodišče. Taka delitev se je uveljavila v obdobju vrhunca patrimonializacije in partikularizma (11-13), ko so samo nekateri teritorialni zemljiški gospodje pridobili pravico do krvnega sodstva.
zupanja napisal/-a:
Sara napisal/-a:»Po Borutovi smrti so … na frankovski ukaz in na prošnjo istih Slovanov poslali Gorazda… nazaj; in Slovani so si ga postavili za kneza … se je z dovoljenjem kralja Pipina –…na njihovo prošnjo vrnil Hotimir. …«
Kako so Franki upravno preuredili politično tvorbo iz zgornjega odlomka, kdo je vodil take enote in kdo jih je pri tem nadzoroval?

Mogoče kdo ve odgovor?
je to mogoce povezati s stotnijami in centarhi o katerih je govora v rizanski veci?
Na to vprašanje je odgovor nekje na prejšnji strani... Na hitro preuredili so karantanijo v mejno grofijo ( ali krajino ) na čelo katere so postavili mejnega grofa... Karantanska krajina je postala jedro obrambnega pasu, ki so ga sestavljale še nekatere druge krajine ( kranjska, istra bla bla bla )

Portia
Prispevkov: 72
Pridružen: 07. Nov 2010 15:20

Re: Pravna Zgodovina - Izpit JANUAR 2011

Odgovor Napisal/-a Portia » 25. Jan 2011 22:24

lollipop napisal/-a:organi mesta:župan, sodnik, svet: ali kateri od organov ni avtonomen oz. kateri je avtonomen??
Od katerga mesta pa so ti organi?

4ty
Prispevkov: 54
Pridružen: 12. Jan 2011 12:06

Re: Pravna Zgodovina - Izpit JANUAR 2011

Odgovor Napisal/-a 4ty » 25. Jan 2011 22:26

Ljubljana je edina možnost, ker so edini mel župana :) Po mojem mnenju :D

Portia
Prispevkov: 72
Pridružen: 07. Nov 2010 15:20

Re: Pravna Zgodovina - Izpit JANUAR 2011

Odgovor Napisal/-a Portia » 25. Jan 2011 22:26

@4ty :Aja, valda.. patrimonialno ja! Hvala :P :P

Portia
Prispevkov: 72
Pridružen: 07. Nov 2010 15:20

Re: Pravna Zgodovina - Izpit JANUAR 2011

Odgovor Napisal/-a Portia » 25. Jan 2011 22:28

7. Kateri so tisti argumenti, na podlagi katerih lahko sklepamo, da so Karantanci živeli po svojem pravu?

Zaklenjeno

Vrni se na