Stran 1 od 1

Kolokvij, februar 2014

Objavljeno: 14. Feb 2014 11:32
Napisal/-a Zakon
1. naloga -DA/NE (3 točke)
1. Avtentično razlago zakona sprejme vlada.
2. Skrajšani zakonodajni postopek se uporablja za manj pomembne novele zakona.
3.DZ lahko sprejme amandmaje po vetu državnega sveta.
4. Vlada sme z uredbo določiti dolžnosti posameznikov.
5. Sprejetje zakona v nasprotju z zahtevano večino ima za posledico materialno neustavnost zakona.
6. Predsednik republike lahko zavrne razglasitev zakona, če misli, da je po vsebini v nasprotju z človekovimi pravicami.


2. naloga (4 točke)
Pojasnite kolektivno odgovornost vlade.

3. naloga (3 točke)
Dan je odlok o pomilostitvi.
1. Kdo je sprejel omenjeni akt?
2. Ali gre za splošni ali posamični akt?
3. Za konflikt katerih dveh vej oblasti gre?