Izpit januar 2014

prof. dr. Igor Kaučič, prof. dr. Franc Grad

Moderatorji: reaTheLawa90Minnie

Odgovori
Uporabniški avatar
Angel_Girl
Prispevkov: 155
Pridružen: 03. Nov 2012 09:03

Izpit januar 2014

Odgovor Napisal/-a Angel_Girl » 15. Jan 2014 14:50

Se priporočam za popravke - pišem iz glave tako da odgovori niso nujno pravilni!

1. NALOGA (20t)
Praktikum 2011 - zelo podobno primeru 20:
Teroristični napadi so ohromili normalno državno življenje v državi, telekomunikacije ... poslanci Državnega zbora ne morejo priti v Ljubljano. Predsednik republike je razglasil izredno stanje. Nato je z aktom A prepovedal politične shode ljudem pravoslavne vedoizpovedi. Na predlog načelnika generalštaba Slovenske vojske je sprejel tudi akt B, ki je pravil, da lahko državljani izstopijo iz države le z dovoljenjem vojske.
a) Kako se imenujeta akta A in B?
Uredbi z zakonsko močjo.

b) Zadeva presojanja so ČPTS. Kateri inštitut je uporabil predsednik RS?
Inštitut začasne omejitve ali razveljavitve ČPTS v izrednem ali vojnem stanju.

c) Kje je materialna protiustavnost v aktu A? Pojasni.
Čeprav ima predsednik možnost začasne omejitve ČPTS v izrednem ali vojnem stanju, pa določenih ne sme omejiti (npr. smrtna kazen), prav tako pa jih ne sme omejiti na podlagi osebne okoliščine (zaradi rase, spola, veroizpovedi,...).

d) Kje je formalna protiustavnost v aktu B? Pojasni.
Predsedniku RS lahko sprejme uredbo z zakonsko močjo na predlog vlade, ne pa tudi načelnika generalštaba.


2. NALOGA (20t)
Računsko sodišče (ne spomnem se točnega besedila, ampak ga bom približno dodala vprašanjem, da bo jasno na kaj se je nanašalo):
a) Kako se imenuje akt računskega sodišča s katerim ugotovi nepravilnosti pri delovanju ministra za finance? (4t)

Revzijsko poročilo.

b) Kako se imenuje akt s katerim vlada odpravi te nepravilnosti? (4t)
Odzivno poročilo.

c) Ali mora DZ (tle nisem ziher a je pisalo DZ al predsednik vlade) upoštevati zahtevo računskega sodišča po razrešitvi ministra za finance? Pojasni.
Ne, ker lahko razrešitev ministra predlaga 10 poslancev (prek interpelacije) ali pa predsednik vlade.

d) Ali lahko predsednik vlade sam razreši ministra? Pojasni.
Ne, razrešitev ministra je podobna izvolitvi - razreši ga DZ na predlog predsednika vlade. Lahko pa mu funkcija preneha tudi na druge načine (ustavna kršitev ,...)


3. NALOGA (10t)
Državni svet DA/NE:
a) DS lahko predlaga sprejem zakonov.

DA

b) DS izdaja uredbe in pravilnike.
NE (mnenja - ne sme izdajati zakonov in drugih splošnih pravnih aktov, ker nima zakonodajne pristojnosti)

c) DS lahko predlaga razpis ustavnorevizijskega referenduma.
NE (20 poslancev, vlada, 30.000 volivcev)

d) DS sprejme poslovnik potem, ko o njem glasuje DZ.
NE (sprejema ga sam)

e) Ali DS k predlogu zakona lahko poda amandmaje, če je sprožil veto?
NE (ker DZ v ponovnem odločanju o zakonu le glasuje še enkrat o celotnem zakonu, nima pa vpliva na vsebino)

f) Ali člani DS lahko postavljajo poslanska vprašanja vladi oz. ministrom?
NE (DS ni v razmerju z vlado, torej ne more uveljavljati njene odgovornosti)

g) Ali se v DS oblikujejo poslanske skupine?
NE (interesne skupine)

h) Ali je član DS lahko hkrati tudi poslanec v DZ?
NE (nezdružljivost funkcije, čeprav je funkcija DS častna)

i) Ali je član DS lahko hkrati tudi župan?
DA (če opravlja funkcijo župana nepoklicno)

j) DS je dolžan podati mnenje DZ, če ta to zahteva.
DA (? tu ne vem, ima svetovalno funkcijo in poda mnenja o zadevah, ki so v njegovi pristojnosti, ne vem pa če vedno ali prav na zahtevo DZ..)


4. NALOGA (25t)
Praktikum 2011 - primer 29
U-I-137/10 - 6. 12. 2012
[...]

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem na pobudo Krajevne skupnosti Ankaran in Krajevne skupnosti Mirna ter drugih, ki jih zastopa mag. Miha Šipec, odvetnik v Ljubljani, na seji 26. novembra 2010

odločilo:

1. Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 108/06 – uradno prečiščeno besedilo) je v neskladju z Ustavo.

2. Državni zbor Republike Slovenije mora ugotovljeno neskladje iz prejšnje točke tega izreka odpraviti v roku dveh mesecev po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije.

3. Akt Predsednika Državnega zbora Republike Slovenije o razpisu rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov (Uradni list RS, št. 60/10) se v delu, ki se nanaša na volitve v Mestni občini Koper in v Občini Trebnje, odpravi.

[...]
Obrazložitev:

[...] 6. Temeljno vprašanje, na katero mora v tej zadevi odgovoriti Ustavno sodišče, je, ali lahko Državni zbor ne sprejme zakona, potem ko je razpisal referendum, na katerem so se prebivalci odločili za ustanovitev občine. Pred odgovorom na to vprašanje je treba opredeliti vsebino koncepta lokalne samouprave, ki jo zagotavlja Ustava (9. člen), in občine, v kateri jo prebivalci Slovenije uresničujejo (138. člen Ustave). [...]

Odklonilno ločeno mnenje sodnice mag. Jadranke Sovdat [...]
a) Katero procesno predpostavko sta morali izpolniti krajevni skupnosti, da je Ustavno sodišče obravnavalo njuno pobudo?
Izkoriščenost vseh rednih pravnih sredstev.

b) Kakšen časovni učinek ima odločitev ustavnega sodišča v tretji točki izreka?
Ex tunc.

c) Kako se imenuje akt, ki ga je izdalo Ustavno sodišče?
Ustavna odločba.

d) Za kakšen referendum gre v šesti točki izreka glede na čas izvedbe in obveznost uporabe?
Predhodni in obligatorni.

e) Kakšno je stališče sodnice mag. Sovdat do odločitve Ustavnega sodišča?
Odklonilno - sodnica se ne strinja z odločitvijo.


5. NALOGA (25t)
Splošna in enaka volilna pravica (na splošno in pri volitvah poslancev v DZ)
September 2019: Diplomirana pravnica (UN)
Stick to a task 'til it sticks to you. For beginners are many, but finishers few.

Uporabniški avatar
Angel_Girl
Prispevkov: 155
Pridružen: 03. Nov 2012 09:03

Re: Izpit januar 2014

Odgovor Napisal/-a Angel_Girl » 22. Jan 2014 14:12

Torej, moj ustni je pri prof. Kavčiču izgledal tako:

Ker nisem imela pozitivnega kolokvija, me je spraševal iz prvega dela knjige. Vrgel ni na tem roku nikogar (je pa res, da nas je samo 18 od 38 naredilo).

1. Katere odločbe lahko izda ustavno sodišče pri presojanju ustavnosti zakona?
Razveljavitveno
Razveljavitveno z odložnim rokom
Ugotovitveno
Interpretativno

2. Ali ustavno sodišče lahko samo od sebe presoja ustavnost ali zakonitost akta, ne da bi dobilo kakšno pobudo, če da, v katerem primeru?
Da - po načelu koneksitete (ustavno sodišče lahko presoja ustavnost ali zakonitost akta, ki trenutno ni predmet presoje, za katerega sicer ni dobilo pobude, če a) je s tem v medsebojni zvezi ali b) je to nujno za potek postopka).
September 2019: Diplomirana pravnica (UN)
Stick to a task 'til it sticks to you. For beginners are many, but finishers few.

Odgovori

Vrni se na