Našli ste 23 zadetkov

Napisal/-a katja.live
05. Feb 2021 22:06
Forum: Magistrski študijski program
Tema: Gospodarsko pravo in postopek
Odgovori: 0
Ogledi: 143

Gospodarsko pravo in postopek

Izpit januar 2021, preko Exam.net in Zoom 90 minut IZPIT GOSPODARSKO 1. Prisilna poravnava (glasovnje začetek, razlike med redno in poenostavljeno, problematike ureditve poenostavljene prisilne poravnave) 2. Sodna praksa v Slo in primerjalnopravno - teorija deležnikov in teorija družbenikov 3. Vrste...
Napisal/-a katja.live
12. Jan 2021 19:50
Forum: Magistrski študijski program
Tema: Delovno pravo in postopek
Odgovori: 0
Ogledi: 205

Delovno pravo in postopek

IZPIT Delovno pravo in postopek PREDROK 12.01.2021 Pisni izpit preko aplikacije exam.net 1. ABC test, kaksne so prednosti, kako je relevanten v delovnem pravu. Še nekaj s sodno prakso, iz katere izvira. Kako bi bil lahko uporaben v slovenskem prostoru? 2. Avtonomija kolektivnih pogajanj 3. Sprememba...
Napisal/-a katja.live
31. Avg 2020 12:16
Forum: Mednarodno javno pravo
Tema: Izpit MJP
Odgovori: 110
Ogledi: 46371

Re: Izpit MJP

SEPTEMBER 2020

Izpit bil open book in je potekal na daljavo preko Zoom-a in Exam.net.
Napisal/-a katja.live
25. Jun 2020 12:43
Forum: Upravno procesno pravo
Tema: Izpitna vprašanja
Odgovori: 363
Ogledi: 123187

Re: Izpitna vprašanja

JUNIJ 2020

Izpit je potekal na daljavo preko Zoom-a in Exam.net.
Napisal/-a katja.live
10. Jan 2020 09:56
Forum: Upravno pravo
Tema: Ustno ali pisno
Odgovori: 214
Ogledi: 67625

Re: Ustno ali pisno

Izpit januar 2020 1. Kateri subjekti so javni naročniki in naročniki na infastrukturnem področju? 2. Kateri so pravni temelji obdelave osebnih podatkov po splošni uredbi? Vsakega na kratko opišite. 3. Primer Pravilnika (v zvezi s tem kako naj se ravna, če je vloga o modelu nepopolna) ki ga je izdal...
Napisal/-a katja.live
27. Nov 2019 10:55
Forum: Javna uprava
Tema: Izpitna vprašanja
Odgovori: 7
Ogledi: 5367

Re: Izpitna vprašanja

IZPIT november 2019 “Izpitni rok je še potekal po sistemu »open book« (ker gre za lanske študente, ko je ta sistem še veljal). Za letošnjo generacijo pa bo izpit potekal običajno, torej ne bo »open book«.” IZPITNA VPRAŠANJA: 1. Kakšne so razlike pri dostopu do podatkov, s katerimi razpolaga organiza...
Napisal/-a katja.live
14. Nov 2019 23:25
Forum: Davčno pravo
Tema: Izpit
Odgovori: 23
Ogledi: 15894

Re: Izpit

NOVEMBER 2019 1. Na kratko pojasnite vsebino naslednjih pojmov: samoprispevek davčni monizem davčna olajšava 2. Obkrožite pravilni odgovor (le enega): Kaj ne spada v značilnosti davka po praksi ustavnega sodišča: a) prisilnost b) denarna oblika c) pravica do neposredne dajatve ali storitve d) prora...
Napisal/-a katja.live
11. Nov 2019 10:20
Forum: Pravo varstva okolja
Tema: Izpitna vprašanja
Odgovori: 232
Ogledi: 71886

Re: Izpitna vprašanja

Izpit PVO, NOVEMBER 2019

1) Vodna pravica

a) pravna narava
b) načini pridobitve

2) Sodno varstvo zoper prostorske izvedbene akte v slovenskem prostoru

3) Položaj civilne inciative v postopku izdaje gradbenega dovoljenja

------
Tokrat ni bilo nobenega pratkičnega primera.
Napisal/-a katja.live
27. Jun 2019 22:22
Forum: Civilno procesno pravo
Tema: Izpitna vprašanja
Odgovori: 735
Ogledi: 165135

Re: Izpitna vprašanja

CPP izpit junij 2019 DA/NE 1. Ali mora upnik predlogu za izvršbo predložiti izvršilni naslov? 2. Ali lahko izvršitelj opravi rubež preminčnin, če je sklep o izvršbi pravnomočen, dolžnik pa vloži ugovor? 3. Ali mora predlog za razvezo biti določen? 4. Izvršba na denarna sredstva pri plačilnih organiz...
Napisal/-a katja.live
28. Jun 2018 19:32
Forum: Pravo intelektualne lastnine
Tema: Izpit
Odgovori: 2
Ogledi: 1918

Re: Izpit

PIL IZPIT junij 2018 1. Novost izuma kot pogoj za registracijo. Kriteriji ter navedi primere o katerih je odločal EPO glede tega kdaj je izum dostopen javnosti. 2. Moralna upravičenja avtorske pravice. 3. Michael Jordan tožil kitajsko družbo, ker je odprla trgovino s športnimi izdelki, katero ime je...
Napisal/-a katja.live
26. Jun 2018 22:57
Forum: Gospodarsko pravo
Tema: Izpit
Odgovori: 428
Ogledi: 107489

Re: Izpit

IZPIT junij 2018 (2. rok) GRILC: 1. Opiši in podpri trditve s primeri s prakse: a) Pojem podjetje v konkurenčnem pravu b) Upoštevani proizvodni/storitveni trg 2. Omejevanje konkurence in sklepi podjetniških združenj 3. Dejanje Kolosej Kinematograf (ne povzemaj dejanskega stanja, temveč argumentiraj ...
Napisal/-a katja.live
20. Jun 2018 23:30
Forum: Pravo intelektualne lastnine
Tema: Izpit
Odgovori: 2
Ogledi: 1918

Izpit

PIL Izpit maj 2018

1. Citat o tem, da PIL spodbuja kreativnost. Komentiraj
2. Primer ali gre za kršitev avtorske pravice
3. Primerjava dveh znamk. Ali je relativni razlog za preprečitev varstva podan ali ne?
Napisal/-a katja.live
20. Jun 2018 23:26
Forum: Civilno procesno pravo
Tema: Izpitna vprašanja
Odgovori: 735
Ogledi: 165135

Re: Izpitna vprašanja

CPP Izpit junij 2018 DA/NE: 0.25 z minus točkami 1. Sodišče je v nepravdnem, tako kot v pravdnem postopku vezano na zahtevek. DA/NE 2. Litispendenca nastopi v trenutku vročitve tožbe tožencu. 3. Odvetniška tarifa je cenik po katerem stranka plača svojega odvetnika. DA/NE 4. Če sodišče pisno pozove t...
Napisal/-a katja.live
20. Jun 2018 23:25
Forum: Civilno procesno pravo
Tema: Izpitna vprašanja
Odgovori: 735
Ogledi: 165135

Re: Izpitna vprašanja

CPP Izpit maj 2018 Prvo vprasanje je za Da/Ne - [ ] V nepravdnem postopku se lahko izda zamudna sodba - [ ] Razlog za obnovo postopka je tudi zmotna uporaba materialnega prava - [ ] Če je vložena tožba za ugotovitev nedopustnosti izvršbe, se postopek prekine - [ ] Pravna sposobnost po materialnem pr...
Napisal/-a katja.live
18. Jun 2018 07:30
Forum: Angleška pravna terminologija
Tema: Izpit
Odgovori: 13
Ogledi: 10642

Re: Izpit

IZPIT ANGLEŠČINA junij 2018 1.Teorija: Stric obljubi 20 letnemu nečaku, da mu bo dal 10.000 dolarjev čez 5 let, če preneha piti in igrati igre na srečo Čez 5 let je nečak pisal stricu za denar, a je stric rekel da mu ne zaupa, da bo s to vsoto denarja razumno ravnal. Nečak se strinja s tem, da bo de...
Napisal/-a katja.live
23. Maj 2018 23:46
Forum: Civilno pravo
Tema: Izpit
Odgovori: 351
Ogledi: 94823

Re: Izpit

CIVILNO PRAVO MAJ 2018 OBLIGACIJE: 1. Pravne posledice nemožnosti, kaj je z obveznostjo druge stranke? 2. Gradbena pogodba in zakonita cesija Ali ima podizvajalec direktni zahtevek proti naročniku (631 OZ) 3. Turistična pogodba: A in B sta sklenila pogodbo o turističnem aranžmaju, en dan pred odhodo...
Napisal/-a katja.live
21. Feb 2018 18:21
Forum: Gospodarsko pravo
Tema: Kolokvij
Odgovori: 28
Ogledi: 16393

Re: Kolokvij

KOLOKVIJ FEBRUAR 2018 1)Kateri so elementi generalne klavzule nelojalne konkurence, na kratko jih opiši 2)Naštej vsaj štiri dejanja nelojalne konkurence 3)Izvršnica -Ureditev -Oblika 4) Družba A vzela posojilo v višini 15.000€ od družbe B, družba C se je zavezala kot porok. Nad družbo A je bil uvede...
Napisal/-a katja.live
27. Jan 2018 15:01
Forum: Pravo reguliranih sektorjev
Tema: Izpit
Odgovori: 2
Ogledi: 1980

Izpit

Izpit januar 2018 Na izpitu so tri vprašanja; od vsakega profesorja eno. Piše se (samo) 45 minut. Juhart: 1. Vzajemni skladi in njegove naložbe Grilc: 2. Trendi regulacije elektroenergetskega, plinskega sektorja (izberi enega) v EU Podobnik: 3. Razlika med regulacijo in konkurenčnim pravom na področ...
Napisal/-a katja.live
19. Sep 2017 13:19
Forum: Pravo in ekonomika EU
Tema: Izpitna vprašanja
Odgovori: 58
Ogledi: 31935

Re: Izpitna vprašanja

IZPIT september 2017 1. Tožba država članice proti drugi državi članici postopek plus primer opiši plus pristojnost sodišča 2. Merklova in podaljšanje nadzora na notranjih meja schengena (kateri elementi notranjega trga plus pravni viri in sodna praksa 3. Primer izberi in povej strukturo tega “insti...
Napisal/-a katja.live
19. Sep 2017 13:18
Forum: Pravo socialne varnosti
Tema: Izpitna vprašanja
Odgovori: 704
Ogledi: 162376

Re: Izpitna vprašanja

IZPIT september 2017 1. Pomen Konvencije 102 za socialno varnost. 2. Kakšni so minimalni pogoji za pridobitev starostne pokojnine 3. Pravice iz starševskega varstva 4. Ali je pri socialni pomoči možna dajatev v naravi? 5. Ali je višina nadomestila v primeru brezposelnosti enaka za vse? 6. Ali bolniš...
Napisal/-a katja.live
19. Sep 2017 13:16
Forum: Delovno pravo
Tema: Izpitna vprašanja
Odgovori: 1086
Ogledi: 248552

Re: Izpitna vprašanja

IZPIT september 2017 1. Država kot dejavnik delovnega prava 2. Zakonitost stavke 3. Prenehanje pogodbe o zaposlitvi s sodbo sodišča 4. Avtonomija kolektivnega pogajanja PRIMERI: 5. Trpinčenje, odškodninska odgovornost 6. Nadurno delo (2 in 5 let otrok) 7. Prevoz na delo in povrnitev stroškov 8. Repr...
Napisal/-a katja.live
19. Sep 2017 13:13
Forum: Kazensko pravo
Tema: Izpitna vprašanja
Odgovori: 1298
Ogledi: 290733

Re: Izpitna vprašanja

IZPIT september 2107, sestavljal je Ambrož Teoretični vprašanji: 1. Primerjajte zavestno (intelektualno) sestavino naklepa in zavest o protipravnosti! Ali storilec, ki ravna brez zavestne sestavine naklepa, lahko odgovarja za kaznivo dejanje? Kaj pa storilec, ki ravna brez zavesti o protipravnosti? ...
Napisal/-a katja.live
19. Sep 2017 13:10
Forum: Civilno medicinsko pravo
Tema: Civilno medicinsko
Odgovori: 166
Ogledi: 57830

Re: Civilno medicinsko

IZPIT spetember 2017 1.Značilnosti Hipokratove medicinske etike 2. Oviedska konvencija ali dopušča raziskave na zarodkih in vitro. Ureditev? 3. Presojanje privolitvene sposobnosti otroka 4. Ali obstaja pojasnilna dolžnost do privlotveno nesposobne osebe 5. Obkroži pravilno(pravice pacienta; mnenja, ...

Pojdi na napredno iskanje