Našli ste 18 zadetkov

Napisal/-a topburek
28. Maj 2020 12:42
Forum: Magistrski študijski program
Tema: Izpit MKP
Odgovori: 0
Ogledi: 673

Izpit MKP

IZPIT MAJ 2020 1. Shematiziraj splošni pojem KD po Rimskem statutu. 2. Navedi problematične vidike udeležbe po Rimskem statutu. 3. Opredeli terorizem. 4. Definiraj hudodelstvo zoper človečnost. 5. S kakšnini kritikami se sooča MKS? Navedi ime storilca, ki je bil obravnavan pred MKS ter česa je bil o...
Napisal/-a topburek
04. Feb 2019 00:30
Forum: Pravo varstva okolja
Tema: Izpitna vprašanja
Odgovori: 232
Ogledi: 71869

Re: Izpitna vprašanja

IZPIT PVO, JANUAR 2019 1. Položaj javnosti v postopku sprejemanja OPN in v razmerju do sprejetega OPN. 2.Vodno javno dobro: kaj je, kako nastane in preneha, pravni režim. 3. Vlada z uredbo določi vodovarstveno območje in na njem omeji možnost kmetovanja in opravljanja gospodarskih dejavnosti (prepov...
Napisal/-a topburek
22. Jan 2018 14:51
Forum: Gospodarsko kazensko pravo
Tema: IZPIT
Odgovori: 19
Ogledi: 12662

Re: IZPIT

IZPIT JANUAR 2018 1. Primerjaj KD klasične goljufije s poslovno goljufijo. (4T) 2. Zakaj gre med KD prekrivanja in predhodnim dejanjem za navidezni stek in zakaj gre med KD pranja denarja in predhodnim dejanjem za realni stek? (3T) 3. A je v članku, ki je bil objavljen v časopisu grdo opravljal B. A...
Napisal/-a topburek
15. Jan 2018 17:28
Forum: Javna uprava
Tema: Izpitna vprašanja
Odgovori: 7
Ogledi: 5367

Re: Izpitna vprašanja

IZPIT JAVNA UPRAVA JANUAR 2018 1. Vlada med kandidati za položaj generalnega direktorja policije izbere kandidata, ki ga uradniški svet uvrsti na drugo mesto, takoj za kandidatom, ki dobi najvišje ocene. Kandidat, ki ga vlada izbere, je znan kot simpatizer vladajoče stranke. Kandidat, ki je dobil na...
Napisal/-a topburek
08. Sep 2017 01:50
Forum: Pravo intelektualne lastnine
Tema: gradivo
Odgovori: 25
Ogledi: 17795

Re: gradivo

IZPIT SEPTEMBER 2017
1. Registracija nekonvencionalnih znamk.
2. Novost izuma.
3. Komentiraj izjavo Princa, da bo v prihodnosti avtorska pravica zopet povrnjena avtorjem potem, ko jim je bila odvzeta s strani interneta.
Napisal/-a topburek
05. Sep 2017 16:16
Forum: Gospodarsko pravo
Tema: Izpit
Odgovori: 428
Ogledi: 107484

Re: Izpit

IZPIT GOSPODARSKO PRAVO SEPTEMBER 2017 1.Opredeli institut de minimis in navedi primer. 2. Definiraj dobre poslovne običaje. Kakšni so podobni instituti, ki jih poznajo v primerjalnem pravu? 3. Opiši postopek zaveze z Agencijo za varstvo konkurence. 4. Menica, ki nima napisanega datuma dospelosti je...
Napisal/-a topburek
16. Jun 2017 11:50
Forum: Civilno procesno pravo
Tema: Izpitna vprašanja
Odgovori: 735
Ogledi: 165135

Re: Izpitna vprašanja

Še kar se jaz spomnim z izpita... IZPIT CPP JUNIJ 2017 1. V katerih primerih sodišče zavrže vlogo, ne da bi jo pošiljalo v popravo? A) tožbo brez podpisa B) revizijo, ki jo vlaga sama stranka in ne priloži dokazila, da ima sama pdi C) prepozno pritožbo D) nesklepčno tožbo, če je nesklepčnost neodpra...
Napisal/-a topburek
17. Maj 2017 16:07
Forum: Arbitražno pravo in ARS
Tema: Predavanja
Odgovori: 116
Ogledi: 39743

Re: Predavanja

IZPIT MAJ 2017 1) Kaj je razlika med javnim redom in kogentnimi predpisi? 2) Subjektivna arbitrabilnost. 3) Aktivno poslušanje pri mediaciji; kako izgleda, v kateri fazi se odvija, navedi primer. 4) Zastaralni in prekluzivni rok pri mediaciji. 5) Našej 5 prednosti arbitraže pred sodnim odločanjem. 6...
Napisal/-a topburek
16. Feb 2017 10:55
Forum: Gospodarsko pravo
Tema: Kolokvij
Odgovori: 28
Ogledi: 16393

Re: Kolokvij

KOLOKVIJ GOSPODARSKO PRAVO, FEBRUAR 2017 1) Opredeli pojem dobrih poslovnih običajev. 2) Kaj je šokantno oglaševanje in kam ga uvrščamo? Ali je dopustno ali nedopustno? 3) Stranki sta se v pogodbi dogovorili za 8% obresti. V uzancah piše, da so lahko v tovrstnih pogodbah obresti max. 5%, zato dolžni...
Napisal/-a topburek
11. Feb 2017 13:46
Forum: Bančništvo, zavarovalništvo ter finančni trgi
Tema: izpitna vprašanja
Odgovori: 5
Ogledi: 9920

Re: izpitna vprašanja

IZPIT 2016

1. Kakšna vse so tveganja v poslovanju bank?
2. Kaj pomeni bančna unija in kakšna bi bila fiskalna unija?
3. Kakšen je položaj tujih zavarovalnic v Sloveniji?
4. Kakšne ukrepe zaščite pred naslednjo finančno krizo predlagate?
Napisal/-a topburek
26. Jan 2017 21:21
Forum: Korporacijsko pravo
Tema: IZPIT
Odgovori: 41
Ogledi: 24972

Re: IZPIT

IZPIT JANUAR 2017 1. Pojmi za razložit: dvojna družba, podjetniška pogodba, razrešnica, menjalno razmerje, vključena družba 2. Esejsko vprašanje: prokura 3. Primer: Opredeliti se je bilo treba do tega kako je sodišče uporabilo BJR. Družba A je tožila družbo LK, zaradi povzročitve škode, saj sta druž...
Napisal/-a topburek
30. Avg 2016 22:18
Forum: Delovno pravo
Tema: Izpitna vprašanja
Odgovori: 1086
Ogledi: 248545

Re: Izpitna vprašanja

IZPIT MAJ 2016 1. Viri DP 2. prepovedna upravna odločba po zakonu o inšpekciji dela 3. konkurenčna klavzula - kako je urejena v sodni praksi + zdr-1 4. Anja je sklenila PoZ za DČ - projektno delo. Zanosila je sredi projektnega dela (30.6.2015), predvidoma bi se vrnila 1.7.2016. Projekt pa traja do 3...
Napisal/-a topburek
21. Jun 2016 16:20
Forum: Izvršilno kazensko pravo
Tema: Izvršilno kazensko pravo
Odgovori: 4
Ogledi: 7555

Re: Izvršilno kazensko pravo

Vprasanja na izpitu: Kako se oblikovanje druzbene morale preko kazenskega prava povezuje s teorijami o namenu kaznovanja? (preko pedagoske funkcije pozitivne generalne prevencije) Empiricno preverjanje vpliva kazenskega prava na moralo ljudi?(za opisat oba Walkerjeva eksperimenta) Na poglagi katerih...
Napisal/-a topburek
16. Jun 2016 11:58
Forum: Pravo socialne varnosti
Tema: Izpitna vprašanja
Odgovori: 704
Ogledi: 162376

Re: Izpitna vprašanja

IZPIT JUNIJ 2016 1. Vpliv Evropske socialne listine na sisteme socialne varnosti in njihov razvoj? 2. Poškodba pri delu in poklicna bolezen; kakšne pravice zagotavlja naš sistem socialne varnosti v teh primerih? 3. Opiši pravice iz sistema družinskih prejemkov? 4. Ali na prvi stopnji o zdravstvenih ...
Napisal/-a topburek
23. Maj 2016 15:26
Forum: Kazensko pravo
Tema: Izpitna vprašanja
Odgovori: 1298
Ogledi: 290730

Re: Izpitna vprašanja

In še majska zgodbica od Filipčič: A je Bju ko sta se opijala v lokalu tarnal o življenju in o tem, da nima denarja. B mu je predlagal naj vlomi v zlatarno. A se sprva ni strinjal ampak je na prigovarjanje Bja privolil. A je nato se prosil Bja za nasvet in B mu je zagotovil da bo ukradene predmete ...
Napisal/-a topburek
23. Maj 2016 15:24
Forum: Kazensko procesno pravo
Tema: Izpitna vprašanja
Odgovori: 796
Ogledi: 188694

Re: Izpitna vprašanja

IZPIT KPP MAJ 2016 1. Kakšno odločbo izda sodišče v naslednjih primerih? - Obdolženec med KP umre. - Na GO se ugotovi, da je bila kriminalna dejavnost izzvana. - Na GO se ugotovi, da ima obdolženec alibi za čas izvršitve KD. +še dve varianti, se ne spomnim 2. V katerih primerih lahko DT odstopi od n...
Napisal/-a topburek
26. Jan 2016 15:53
Forum: Pravo in ekonomika EU
Tema: Izpitna vprašanja
Odgovori: 58
Ogledi: 31934

Re: Izpitna vprašanja

IZPIT – PEEU – januar 2015 1. Po želji izberite EN primer (pri tem navedite, ali obravnavate primer a) ali b)): umestite primer v strukturo prava EU, predstavite pravni problem, argumentirajte sodno odločbo in njen pomen TER na kratko pojasnite, v kakšnem postopku in na katerem sodišču je bila le-t...
Napisal/-a topburek
10. Sep 2015 16:19
Forum: Uvod v civilno pravo
Tema: Izpit
Odgovori: 987
Ogledi: 197272

Re: Izpit

IZPIT UVOD V CIVILNO PRAVO SEPTEMBER 2015 1. Milena in Urša sta se dogovorili, da bo Milena dala Urši rabljeno kolo, Urša pa njej letno vinjeto. Čez nekaj dni sta si Milena in Urša kolo in vinjeto izmenjali. Navedite vse zavezovalne in razpolagalne pravne posle, ki so bili izvedeni med Mileno in Ur...

Pojdi na napredno iskanje